0:05

Hozzászólások:

Találatok száma: 71534 | Megjelenített tételek: | Cikk címe szerint | Kommentelő neve szerint
szkitaatilla: @Sultanus Constantinus: Ezek a gondolatkisérletek sajnos bizonyíthatatlanok, vagy így volt vagy nem! A nyelvészet azt állítja, hogy ie. 6000 köröl a ma feltételezett alapnyelvek felbomlottak. Másoldal...
zegernyei: @bloggerman77: Jó kérdések. 1) A FU nyelvtudomány szerintem nem kezeli axiómaként. Ellenben a lapp nyelvcsere kérdése nem nyelvészeti, hanem őstörténeti probléma. Megvolt a történeti lehetősége a felt...
2019. 07. 21, 05:27   A nagy finnugor dogmapara
bloggerman77: @bloggerman77: .. és a gael és az urdu ősei még a bronzkorban elváltak egymástól, a magyar és az obiugor pedig csak a Kru. 9. században vált el földrajzilag, addig szomszédok voltak...
2019. 07. 20, 21:52   A nagy finnugor dogmapara
bloggerman77: @zegernyei: Egy egyszerű kérdés: ha FU nyelvtudomány axiómaként kezeli, hogy a lappok csak átvették az egyik balti-finn dialektust, akkor miért lenne lehetetlen ez ősmagyar-obi ugor relációban? A magy...
2019. 07. 20, 21:48   A nagy finnugor dogmapara
Қызыл жүзім: @Sultanus Constantinus: Köszönöm a PDF-et! Arra én is gondoltam, hogy ez nyelvjárás függő is, sajnos túl sok információt nem találok a neten az ilyen "egzotikusabb" nyelvekről.
2019. 07. 20, 19:49   A nagy finnugor dogmapara
Sultanus Constantinus: @szkitattilla: Már hogyne lehettek volna? Itt egyszerűen arról van szó, hogy csak azokat a régebbi nyelvállapotokat lehet tudományos összehasonlító módszerekkel rekonstruálni, amelyeket legfeljebb 600...
Қызыл жүзім: @szkitattilla: "Uráli szótövek: 500 Iráni szótövek: 100 Török szótövek: 300 Szláv szótövek: 600 Szóval elég nehéz elképzelni, hogy ezekből egy sincs benne... de persze minden lehetséges, meg annak az ...
szkitattilla: @Sultanus Constantinus: Köszönjük! - szépen felmondtad a leckét - de mit szól ahhoz amit a 66 - ban Róna-Tas alapján vetettem fel? Itt Róna-Tas pont a te véleményedet támadta meg, hogy tudniillik az a...
Sultanus Constantinus: Amúgy meg azt is vegyétek figyelembe, hogy az uráli alapnyelv és a török alapnyelv is minden bizonnyal tartozott valamilyen nyelvcsaládba, és nem zárható ki, de nem is igazolható, hogy ezek az alapnye...
szkitattilla: @Қызыл жүзім: Igen ez is egy lehetőség, csak kevés esély van rá. Megint csak a "nagyszámok" matematikai törvényei szerint. Uráli szótövek: 500 Iráni szótövek: 100 Török szótövek: 300 Szláv szótöve...
Қызыл жүзім: De mi van akkor, ha azért nem szól erről a finnugrisztika, mert a többi nyelvben még ennyi egyezés sincs?
Sultanus Constantinus: @Қызыл жүзім: Szerintem ezek nyelvjárásfüggőek is. A szó eleji félhangzóbetoldás egyébként eléggé általános jelenség, de a lehet éppenséggel orosz hatás is. (Érdekes, hogy pl. a románban is [je] lesz ...
2019. 07. 20, 17:32   A nagy finnugor dogmapara
szkitattilla: @Қызыл жүзім: Sajnos azt nem tudjuk - én biztosan nem - mert erről a finnugrisztika nem szól. A magyar nyelv alapszókincse az ELTE honlapján megtalálható, de ott csak és kizárólag uráli-finnugor-ugor ...
Қызыл жүзім: @Sultanus Constantinus: De ahogy észrevettem, csak akkor ejtik ki kettőshangzóként, ha a szó azzal a betűvel kezdődik, a szó közepén már nem hallom (legalábbis én). Pl. a "tíz" kazakul valahogy úgy ha...
2019. 07. 20, 15:10   A nagy finnugor dogmapara
Қызыл жүзім: @szkitattila: De ha elfogadjuk tényként, hogy csak 8 darab szó van, ami alapszónak minősül, és az összes uráli nyelvben előfordul, akkor a többi nyelvben több ilyen szavunk van? Az altaji nyelvekkel h...
szkitattila: @Sultanus Constantinus: Köszönjük! A 67. - ben éppen a fennti cikk szerzőjétől idéztem a nyelvrokonság paradigmáját, amely pontosan megmutatja, hogy hogyan is kell értelmezni az szókészletet.
Sultanus Constantinus: @szkitatilla: @Қызыл жүзім: Nem az a lényeg, hogy hány közös szó van, hanem ezek a szavak a szókincs mely rétegéhez tartoznak. Azt kell megállapítani, hogy ezek a szavak lehetnek-e átvételek más nyelv...
Қызыл жүзім: @szkitatilla: " Nagyon úgy néz ki, hogy az uráli nyelvcsalád prekoncepciójához születtek a hangfejlődési törvények és nem fordítva." Mert mihez kellett volna születniük? A germán hangváltozások mintáj...
Sultanus Constantinus: @Қызыл жүзім: Igen, a tanulmányból az is kiderül, hogy vannak kvázi "hosszú" magánhangzók, amelyeket "tisztábban" ejtenek, mert ezek valójában diftongusok. Az o-val jelölt hang igazából [u̯o], az ö (ө...
2019. 07. 20, 08:54   A nagy finnugor dogmapara
szkitatilla: Arról, hogy a nyelvrokonság paradigma egyenlő a homeopátiás hígítás elvével, Németh Endre nem is oly régen - talán még emlékszik rá – így polemizált: „A hangfejlődési törvények nagy száma, és rendkívü...
szkitatilla: @Fejes László (nyest.hu): „… ha képzett orvosok írnak fel homeopátiás „gyógyszereket” akkor talán nem a finnugristák lennének az elsők, akiket ilyenekért felelősségre kéne vonni.” Azért én erről nem v...
szkitatilla: @stanley: Róna –Tas azt írja, ( bár tudom, hogy ő turkológus ) hogy a nyelvcsaládok és ethnoszok, a neolitikum ( kb. ie 5000 ) előtt azért nem alakulhattak ki, mert az akkori népességi és természetgaz...
zegernyei: @bloggerman77: Hol a csúsztatás? M. Lezsák Gabriella valóban azt állította, amit te is írsz, én pedig nem állítottam, hogy ő ennél többet állított volna. Vagyis nem varrom a nyakába, hogy, "ha a magya...
2019. 07. 20, 05:01   A nagy finnugor dogmapara
bloggerman77: '"Ez egy teljesen abszurd állítás, messzemenő következményekkel. Ha a magyarok adták át a nyelvüket az obi-ugoroknak és az ugor nyelvek nem egy közös ugor ősnyelvből (alapnyelvből) származnak'" **- Ze...
2019. 07. 20, 00:39   A nagy finnugor dogmapara
stanley: @Fejes László (nyest.hu):Először is én nem írtam, nem idéztem olyat, hogy : „Kikövetkeztetjük a finnugor alapnyelvet és beszélőjét, a finnugor ősnépet.” Ezt szkitatilla idézte. De ha már nekem tulajdo...
blogen: @Janika: Ja, és mégvalami. Mivel az MTA az adófizetők pénzéből gazdálkodik, ezért az Országgyűlés a mindenható ura és parancsolója nekije aminek feltétel nélkül engedelmességgel tartozik. Ezért csinál...
blogen: @Janika: Az MTA lehet, hogy haszontalan rubik-kockák feltalálását és a gendert tekinti alibinek a pénz lenyúlására, de a magyar nemzetnek elsősorban ipari és gyógyászati technológiákra van szüksége, m...
mondoga: @mondoga: Még hozzáteszem: a nyelvek szétválását követően az új részhalmazok további részhalmazokra oszlanak. Az egész folyamat időben változik, egyes új alrészhalmazok keletkeznek, mások eltűnnek. Eg...
Қызыл жүзім: @szkitatilla: "Nem akarnák udvariatlan lennei, de ez így OFF - köszönöm a beszélgetést!" Nem OFF, csak nem érted, hogy mire akarok kilyukadni :) A matematika egy egzakt tudomány, az emberi viselkedés ...
mondoga: @szkitatilla: "A halmazelméleti csopeotképzési elv az, hogy ha egy halmaz A és B elemekből áll, és véletlenszerűen ketté válik, akkor annak van a legnagyobb valószínűsége, hogyaz 1. halmazban is, és a...
Váltás normál nézetre...