0:05
Főoldal | Rénhírek

Mint angolul!

Mi mindenre kell figyelni egy egyszerű kötőszó fordítása során? Szerkezetek, szófajok előtte-mögötte, és még a jelentés is... Azt sem tudjuk, hová nézzünk. De akkor még nem is beszéltünk a célnyelvi jelöltek többértelműségéről. Mint nyomozók, a „mint” szó megfelelői nyomába eredünk az angol nyelvben.

Wenszky Nóra | 2014. június 11.

Nyelvtanulóként gyakran ütközünk abba a problémába, hogy anyanyelvünkről egy adott szót egy idegen nyelvre nem mindig ugyanúgy kell fordítani. Írtunk már ilyen szavakról – a magyarul tanulóknak mondjuk gondot okoz a piros ~ vörös kettősség, az angolul tanulók sokféleképp fordíthatják a határ szót. Természetesen a példákat vég nélkül lehetne sorolni. Ma egy gyakori funkciószót próbálunk lefordítani magyarról angolra. Ez a szó nem más, mint a mint.

A magyar mint szót tartalmazó mondatok helyesírásáról már többször írtunk. Ezekből a cikkekből is kiderült, hogy a mint többféleképpen használható. Természetesen fordítási nehézségeink egyrészt ebből adódnak, másrészt abból, hogy az angolban több szó közül kell választanunk, amik közül kettő ráadásul szintén többféle környezetben használható. Jelöltjeink: as, like, than. Lássuk a részleteket! Először azokat a mondatokat vizsgáljuk, amelyben a mint kötőszóként szerepel a magyarban.

Egyszerű és nagyszerű: than

Cikkünkben a példamondatokat megszámoztuk. A szövegben zárójelbe tett számmal hivatkozunk rájuk.

A legegyszerűbb dolgunk akkor van, ha középfokú összehasonlítást (pl. szebb, mint) teszünk. Ilyenkor csak egy helyes megoldás van.

(1a) Az az elefánt nagyobb, mint egy ló.

(1b) That elephant is bigger than a horse.

(2a) Három több, mint kettő.

(2b) Three is more than two.

(3a) Több pénzt adott, mint kellett volna.

(3 b) He gave me more money than he should have.

Nagyobb, mint egy ló
Nagyobb, mint egy ló
(Forrás: Wikimedia Commons / L0k1m0nk33 / GNU-FDL 1.2)

Amint látjuk, az ilyen mondatokban a mintnek mindig a than felel meg, amit tipikusan hangsúlytalan semleges magánhangzóval (svával) ejtünk, néha pedig nyílt [æ]-vel. Nyelvtanulók figyelmébe ajánljuk azt a tényt, hogy ez a kötőszó nem azonos a then ’akkor’ kötőszóval, amiben pedig [e] hangot ejtünk. A kettő közötti különbséget sokszor nehéz meghallani, így ez egy tipikus helyesírási hiba.

Kezdjük az alapfoknál: as

Ha két egyforma vagy hasonló dolgot vetünk össze (tehát alapfokú összehasonlítást teszünk), akkor először arra kell figyelnünk, hogy milyen szófajú szóval fejezzük ki az angolban az összehasonlítandó dolgot, azaz mi áll a ’mint’ jelentésű szó előtt. Ettől függ ugyanis, hogy az ez után következő szó mi lesz: as vagy like.

Ha melléknév (4–7) vagy valamilyen mennyiséget kifejező szó (pl. much vagy many ’sok’) és egy főnév áll (8) ezen a helyen, akkor a nyertes az as kötőszó. Az olyan... mint szerkezetnek az angolban az as... as szerkezet felel meg (4–7). Főként a beszélt nyelvben és elsősorban az amerikai angolban, az első as néha kihagyható (7) – mint ahogy a magyarban is sokszor elhagyható az olyan.

Ponty olyan drága
Ponty olyan drága
(Forrás: Wikimedia Commons / Bundesarchiv, Bild 183-19000-0213 / CC BY-SA 3.0)

(4a) A sárga hal pont olyan drága, mint a barna.

(4b) The yellow fish is exactly as expensive as the brown one.

(5a) Olyan gazdag, mint én.

(5b) She is as rich as I/me.

(6a) Olyan gazdag, mint én voltam fiatal koromban.

(6b) She is as rich as I was when I was young.

(7a) A lelkem hideg, mint a jég.

(7b) My soul is cold as ice.

(8a) Nincs annyi idejük, mint amennyit hisznek.

(8b) They haven’t got as much time as they think.

Figyeljük meg, hogy ha a második as után egy puszta személyes névmás következik, az alanyesetben és tárgyesetben is állhat (5). Ha azonban a második as után egy egész mondat jön (6), ott már csak alanyesetű névmást használhatunk, hiszen ilyenkor egyértelmű, hogy alanyként funkcionál a szó.

Ha egy ilyen mellékneves szerkezetben tagadunk, akkor már több lehetőségünk van. A mintnek ilyenkor is mindig az as felel meg, de a nem olyan kétféleképpen is kifejezhető: not as vagy not so.

(9a) Ez a hal nem olyan drága, mint az.

(9b) This fish is not as/so expensive as that one.

Ugyancsak az as...as és a not as/so... as szerkezetet használjuk akkor, ha két határozószó szerepel a kötőszó előtt. A magyarban azonban itt már nem feltétlenül a mint kötőszót találjuk, hanem az ahogy(an)t (11).

(10a) Olyan gyorsan futott, mint te.

(10b) He ran as fast as you.

(11a) Olyan gyorsan futott, ahogy csak bírt.

(11b) She ran as fast as she could.

Olyan gyorsan futott, ahogy csak bírt
Olyan gyorsan futott, ahogy csak bírt
(Forrás: Wikimedia Commons / Miguel Pires da Rosa / CC BY-SA 2.0)

Még egy szerkezet van, amiben szintén ast használunk: a same ’ugyanolyan’ szóval alkotott összehasonlítások. Ezeket mindig as-zel fordítjuk, függetlenül attól, hogy a same után jön-e még egy főnév vagy sem.

(12a) Az alga ugyanolyan ízű, mint a fű.

(12b) Algae taste the same as grass.

(13a) Olyan színű a szemed, mint az óceán.

(13b) Your eyes are the same colour as the ocean.

Olyan, mint az óceán
Olyan, mint az óceán
(Forrás: Wikimedia Commons / Cortexd / GNU-FDL 1.2)
Máskor meg: like

Sokszor előfordul azonban, hogy nem mondjuk meg közelebbről, miben hasonlít két dolog vagy két cselekvés – ezt a beszélőnek kell eldöntenie. A ’mint’ (vagy néha a magyarban (a)hogy(an)) előtt ilyenkor tipikusan egy ige áll – amint azt a jól ismert Beatles-slágerből is tudjuk (14). Ilyenkor elő kell vennünk a like szót, ami itt elöljárószóként viselkedik. Ha egyetlen névmás áll utána, az tárgyesetben van.

(14a) Dolgoztam, mint az állat.

(14b) I’ve been working like a dog. ’Dolgoztam, mint egy kutya.’

(15a) Fuss, hogy a lábad se érje a földet!

(15b) Run like hell! ’Fuss, mint a pokol.’

(16a) Olyan vagy, mint én.

(16b) You are like me.

Ha a ’mint’ jelentésű szó előtt főnév áll, akkor is a like a nyertes (kivéve, mint mondtuk, a same-es mondatokat (13)).

(17a) Láttam egy olyan kocsit, mint a miénk.

(17b) I saw a car like ours.

(18a) Vettem egy olyan kutyát, mint ezek.

(18b) I ’ve bought a dog like these ones.

Olyat, mint ezek
Olyat, mint ezek
(Forrás: Wikimedia Commons / Mariposabonita / CC BY-SA 3.0)

Sajnos azonban nem dőlhetünk még hátra. Ugyanis a fenti képet még módosíthatja az, hogy mi következik a ’mint’ jelentésű szó után. Amint a fenti (17–18) példák mutatják, a like után főnév vagy névmás áll. Ha azonban elöljárós kifejezés vagy mondat követi a ’mint’ jelentésű szót, akkor ismét az as szót kell elővennünk – legalábbis a nyelvtankönyvek szerint.

(19a) 1984-ben, csakúgy, mint 1974-ben, pénzügyi nehézségeink voltak.

(19b) We had financial problems in 1984, as in 1974.

(20a) Joe kovács, mint ahogy az apja is az volt.

(20b) Joe is a blacksmith, as his father used to be.

(21a) Miután végzett, egy évet külföldön töltött, úgy, mint a nővére tette.

(21b) She spent a year abroad after graduation, as her sister had.

Kovács, mint az apja
Kovács, mint az apja
(Forrás: Wikimedia Commons / Sonia Sevilla)

A beszélt nyelvben, főként Amerikában, azonban egyre gyakoribb, hogy mondat előtt is a like szót használják. A következőkben ilyen példákat mutatunk be.

(22a) Senki nem szeret úgy, mint én.

(22b) Nobody loves you like I do.

(23a) Megváltoztam, mint ahogy akarta.

(23b) I changed like she wanted.

Az egyetlen magyar elöljáró

A mint azonban egészen más típusú mondatokban is előfordul, ilyenkor – egyedüliként a magyarban – úgy viselkedik, mint egy elöljárószó, jelentése ugyanaz, mint a -ként toldaléknak. Ekkor az angolban az as szót kell használnunk, ami szintén elöljáróként viselkedik.

(24a) John mint buszsofőr dolgozott.

(24b) John worked as a bus driver.

Az alábbi mondatpárokból jól látszik az as és a like jelentésének különbsége. Nem mindegy, hogy Mari furcsa ruhadarabokat vett-e fel és ezzel nevetségessé tette magát (25), vagy inkább szándékosan bohóc akart lenni (26).

(25) Mary úgy volt felöltözve, mint egy bohóc. 

(25a) Mary was dressed like a clown.

(26a) Mary mint bohóc érkezett a jelmezbálra.

(26b) Mary arrived at the fancy dress party as a clown.

Mint bohócok voltak jelen
Mint bohócok voltak jelen
(Forrás: Wikimedia Commons / Sgt. Jonathan Thomas, Department of Defense)

Foglaljuk össze, mit tudtunk meg a mintről. Ha a mint elöljáró a magyarban, azaz ugyanazt jelenti mint a -ként toldalék, akkor ast kell használnunk. A hasonlító szerkezetek esetében bonyolultabb a helyzet. Középfokú összehasonlításnál mindig thant mondunk, míg alapfokú összehasonlításnál az as és a like szavak közül kell választanunk. Melléknevek, mennyiségszók, a same szó és határozószavak után mindig, igék és főnevek után pedig mondatok és elöljárós szerkezetek előtt as-t válasszunk. Igék és főnevek után, ha a mint után főnév vagy névmás jön, like-ot használunk. Bonyolult? Pedig azt még nem is említettük, hogy milyen szép többértelműség állhat elő (27) egy ilyen mondatban – kétféle zárójelezés, kétféle jelentés.

(27) I like [children like you].

’Szeretem az olyan gyerekeket, mint te.’

(28) [I like children] like you.

’Én is szeretem a gyerekeket, mint te.’

A fenti mondat azt is megmutatja, hogy a nyelvtanulók örömére a like egy igen gyakori ige is – több más funkciója mellett. De ez már egy másik történet.

Források

A magyar helyesírás szabályai (AkH.)

Swan: Practical English Usage

Dohár: Kis angol nyelvtan

Kovács – Lázár – Merrick: A–Z angol nyelvtan

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (6):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
8 éve 2014. június 11. 22:21
6 helci

Siralmasan gyenge dolgozat.

8 éve 2014. június 11. 20:50
5 hun

(8a) Nincs annyi idejük, mint amennyit hisznek.

Nincs annyi idejük, mint azt hiszik.

Annyi idejük nincs, amennyit gondolnának.

Nincs annyi idejük, mint amennyit gondolnak.

(8b) They haven’t got as much time as they think.

Nincs idejük, mint azt hiszik.

They haven’t got time like they think.

(10a) Olyan gyorsan futott, mint te.

(10b) He ran as fast as you.

Gyorsan futott, mint te.

He ran fast like you.

8 éve 2014. június 11. 20:33
4 hun

milyen szép többértelműség?

szerintem inkább rendszerhiba

.

mei mármint minthogy mely azaz

úgymint minte udwint

müntegh márminthogy mintegy

ob mint

olyan mint ojszwint amint

kwodwint jokwint hogymint

wint wintojszün mintahogyan

üd annyi mint

izi wint csaknem annyi mint

-krün -ként, mint a

8 éve 2014. június 11. 15:04
3 Wenszky Nóra

@Sultanus Constantinus:

Igen, vannak esetek, amikor kb. erről van szó - ezt mutatja a 25-26 bohócos mondatpár is. Ha azonosítás van, akkor "as" ('bohócként', azaz bohóc volt), ha nincs azonosítás, csak hasonlítás, akkor "like" (úgy nézett ki, mint egy bohóc, hasonlított egy bohócra).

Sokszor viszont az as/like közül csak az egyik használható az adott szerkezetben - bármit is jelent a mondat.

Illetve, ha mindkét megoldás elvben lehetséges - mint ahogy pl. a 22-23-as mondatok mutatják - nem feltétlenül függ a választás a jelentéstől, hanem pl. egyszerűen dialektális különbség.

8 éve 2014. június 11. 13:21
2 El Vaquero

Korrekt összefoglaló cikk, nem is nagyon rémlik olyan eset, amit nem említett volna. Noha nem vagyok híve már egy ideje a nyelvtanozós nyelvtanulásnak, de azért van haszna az ilyesfajta cikkeknek. Ilyet még lehet nyomatni, mert tényleg ez az a téma, ami ráadásul érint is mindenkit. Külön tetszett, hogy az amerikai vonatkozások sem maradtak ki.

8 éve 2014. június 11. 12:36
1 Sultanus Constantinus

Nagyon jó cikk, csak egy megjegyzés. Én annak idején (régen) úgy tanultam az "as" / "like" közötti választást, hogy az "as" mindig szó szerint értendő hasonlítást fejez ki (=ugyanaz, mint), a "like" pedig csak hasonlóságot, amit nem lehet szó szerint értelmezni.

Vagyis pl. az "I've been working like a dog" mondatban azért "like" és nem "as", mert mivel nem kutya vagyok, nyilván nem dolgozhattam úgy, mint egy kutya. Az "I've been working as a dog" azt jelentené, hogy 'kutyaként dolgoztam', azaz kutya voltam valamikor (aminek természetesen nincs értelme).

Bár ez a fajta magyarázat nem nyelvészeti megközelítésű, szerintem sokkal érthetőbb egy laikus vagy nyelvtanuló számára, mint az, hogy milyen szófajok meg szerkezetek előtt/után, az utóbbi esetben mindig "számolgatni" kell, hogy akkor most milyen szerkezet is az, amit szeretnék mondani.