0:05
Főoldal | Rénhírek
Éljen május negyedike, a Star Wars ünnepe!

Az erő legyen veled!

Egy jól ismert szlogen nyomába eredünk. Lesz szó filmszereplőkről, sírkövekről, misékről. Tanulunk komoly és vicces jókívánságokat és egy és más kiderül a nagymamákról is. Az erő legyen velünk!

Wenszky Nóra | 2014. május 4.

A nevezetes mondat a filmben a jedilovagok szerencsekívánata. Több változata is ismert és számos szereplő szájából elhangzik. Először állítólag Jan Dodonna tábornok mondja ki a IV., New Hope (Új remény) című részben.

Május 4-én mit is ünnepelhetnénk mást, mint a Csillagok Háborúja Napját (Star Wars Day) – no de miért is? A válasz megértéséhez az angol verziót kell ismernünk, és kicsit rosszul is kell hallanunk. Ugyanis a filmből ismert May the force be with you ’Az erő legyen veled’ kívánság kiejtése eléggé hasonlít május 4. dátum angol kiejtésére, legalábbis ami a mondás első három szavát illeti. Ha eltekintünk attól, hogy a force ’erő’ szó végén sz-t (IPA [s]), míg a fourth ’negyedik’ végén egy fogak közé helyezett nyelvvel ejtett „pösze” sz-t (IPA [θ]) ejtünk – akkor a May the fourth ’május 4.’ szinte úgy hangzik, mint a May the force. Így már szinte magától értetődő, hogy ezen a napon jedijelmezben ülve kellene végignéznünk a filmsorozat részeit... Mi a megemlékezés más módját választottuk, és közelebbről szemügyre vettük a híres mondatot: May the force be with you.

Jedik
Jedik
(Forrás: Wikimedia Commons / istolethetv / CC BY 2.0 )

Lássuk, miből áll ez a szállóige. A the force ’az erő’ és a with you ’veled, veletek, önnel, önökkel’ szókapcsolatokban semmi rendkívüli nincs. A mondat igei része azonban annál figyelemreméltóbb. Az első szó a „legsegédigésebb segédigék”, azaz a módbeli (modális) segédigék közé tartozó may, amit ható (-hat-/-het- toldalékos) igével (leggyakrabban a létige ható lehet alakjával) fordíthatunk magyarra.

The hamster may be behind the bed.
’Lehet, hogy a hörcsög az ágy mögött van.

It may rain in the afternoon.
’Lehet, hogy esni fog délután.’

May I come in?
’Bejöhetek?’

A May the force be with you mondatban a főige a be ’lenni’, amely főnévi igenévi alakban áll, mint minden módbeli segédige után. Mi akkor a különleges a mondatban? A szórend. A segédige ugyanis a mondat első helyén áll, ezt követi a mondat alanya, majd a főnévi igenévi alakban álló főige. Ez a szórend a kérdésekre jellemző az angolban – pontosan ebből a szórendből tudjuk (a hanglejtés vagy az írásjelek mellett), hogy kérdésről van szó.

Az példamondatokban a magyar nyelvtanban szokásos jelöléseket alkalmazzuk. Egyszeres aláhúzás – alany, kétszeres aláhúzás – állítmány, szaggatott aláhúzás – tárgy. A segédigét félkövérrel szedtük.

Can you swim?
’Tudsz úszni?’

You can swim.
’Tudsz úszni.’

Could you call him?
’Fel tudtad hívni?’

You could call him.
’Fel tudtad hívni.’

A May the force be with you azonban nem kérdés. A filmben többször is elhangzik a mondat, de nem kérdő hangsúllyal. Miféle szerkezet ez akkor?

A may-jel kezdődő, kérdő szórendű mondatokat – főként emelkedettebb stílusban, igen gyakran vallásos szövegkörnyezetben – gyakran használják kívánságok, áldások, imádságok kifejezésére. Ezek jelentős része megszilárdult, bevett fordulat, és magyarra rendszerint felszólító móddal fordítjuk, bár az angolban ez nem tekinthető direkt felszólításnak. Nézzünk meg ezekből néhányat!

A rekviem ’gyászmise’ szó a latin requies ’nyugalom, pihenés’ szó egyes számú tárgy esetű alakjának átvétele. Ezzel a szóval kezdődik ugyanis a gyászszertartás szövege a katolikus liturgiában: Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis – ’Adj nekik Uram örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik.’ A magyar szó rekviem alakban szerepel a helyesírási szótárakban, de gyakori a latinos requiem forma is.

Az egyik legismertebb fordulat a temetéseken használt May he rest in peace ’Nyugodjék békében’ formula, mely a latin Requiescat in pace megfelelője. A kifejezés többes alakja Requiescant in pace ’nyugodjanak békében’ a gyászmisék (latinul requiem) befejező mondata volt a liturgikus reform előtt. A latin kifejezés rövidítését – R. I. P. – gyakran vésik hazánkban is sírkövekre.

R. I. P. – Requiescat in pace ’Nyugodjék békében’
R. I. P. – Requiescat in pace ’Nyugodjék békében’
(Forrás: Wikimedia Commons / Sozi)

Ehhez hasonló a May his/her soul rest in peace ’Nyugodjék a lelke békében’ fordulat, melyet leggyakrabban akkor használnak, ha egy elhunyt embert említenek. Annak, hogy az élők sorából eltávozott ember nevének említése után gyakran beszúrjuk a nyugodjék békében kifejezést, feltehetőleg az a magyarázata, hogy számos kultúrában úgy tartják, a testből eltávozott lélek sokáig bolyong, és csak sokára tud megnyugodni. A bolygó lelkektől féltek az emberek és ezzel a mondással igyekeztek őket távol tartani maguktól

My grandmother, may her soul rest in peace, used to put grated apples into the pancake batter.

’A nagymamám, nyugodjék békében, mindig reszelt almát tett a palacsintatésztába.’

Az Isten nevét tartalmazó fohászokban, jókívánságokban is gyakran találjuk meg ezt a szerkezetet, ami nem direkt felszólítás, hanem inkább kívánság, óhaj.

May God be with you.
’Az Úr legyen veled/veletek.’

May the blessing/peace of God be with you.
’Az Úr áldása/békéje legyen veled/veletek.’

May God’s love be with you.
’Az Isten szeretete legyen veled/veletek.’

May God shed his grace on you.
’Isten kegyelmezzen neked/nektek.’

May God hold you in the palm of his hand.
’Isten tartson a tenyerén.’

Nem csak vallásos jókívánságokban fordul elő ez a szerkezet. Lássunk néhány hétköznapibb szituációt – még mindig emelkedett stílusban.

May you both be happy.
’Legyetek boldogok!’ (esküvői jókívánság)

May all your wishes/dreams come true.
’Váljanak valóra a kívánságaid/álmaid.’

May she live to be a hundred.
’Éljen száz évig!’

May the best man win.
’Győzzön a legjobb!’

May you both be happy
May you both be happy
(Forrás: Wikimedia Commons / S URALA / CC BY-SA 3.0)

A legtöbb esetben ezt a szerkezetet a fenti, bevett mondásokban használjuk. Ám néhány új kívánság is születik erre a mintára. Búcsúzóul álljon itt néhány tréfás ír köszöntő.

May you be in heaven 1/2 hour before the devil knows you’re dead.

’Légy a mennyben fél órával azelőtt, hogy az ördög tudomást szerezne a halálodról.’

May the best day of your past be the worst day of your future.
’Legyen eddigi életed legszebb napja a jövőd legrosszabb napja.’

May your troubles be as few and as far apart as my Grandmother’s teeth.
’Legyen oly kevés és oly ritka a baj az életedben, mint a nagymamám szájában a fogak.’

Arról, hogy az angolban általánosságban hogyan fejezhetjük ki a felszólító módot, egy későbbi cikkünkben írunk.

Források

Kovács – Lázár – Merrick. A–Z angol nyelvtan.

Magyar Katolikus Lexikon

May the force be with you –Wookipedia

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (4):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Az összes hozzászólás megjelenítése
7 éve 2016. május 13. 11:56
4 Törzsmókus

nem ezeket hívtuk általános iskolában „óhajtó mondat”-nak?

9 éve 2014. május 4. 22:38
2 Untermensch4
9 éve 2014. május 4. 18:47
1 El Vaquero

Épp most hallottam én is ezt Star warsos május 4-et a The Big Bang Theory legutóbbi részében. Nehezen esett le először :D