0:05

Hozzászólások:

Találatok száma: 72553 | Megjelenített tételek: | Cikk címe szerint | Kommentelő neve szerint
bibi: Kimarad a gondolatmenetből a László Gyula által is megemlített, és mindenképpen fontos "két nép" megközelítés. Miszerint Árpád honfoglalói inkább "török", az itt talált avarkori maradvanynép pedig ink...
feri: osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=szkita-4
El Mexicano: @Roland2: Az olasz valóban a román nyelvvel áll a legközelebbi rokonságban, az eltérések ellenére is. Ezt mutatja a magánhangzós többes szám (ami a latin a- és o-tövű főnevek alanyi többes száma volt)...
2011. 01. 25, 18:34   Nyelvi viták Spanyolországban
feri: @elhe taifin: Nézze meg a teljes előadást! A 20-23 perc közötti időben T.GY. kifejti, hogy ő nem vallja a 345 év eltolódást, mindössze csak 38 évet tart indokoltnak ebből. A középkorban a különböző na...
Béla007: @Béla007: Vagy pl: Borbola János : Bevezetés az egyiptomi hieroglifák magyar nyelvű olvasatába.
Béla007: @avarikus: Igen többen is szajkózzák ezt az elméletet, hogy ha nem is magyar, de egy az ősmagyarhoz kapcsolódó nyelvből fejlődött ki az indoeurópai alapnyelv. Lásd pl: Prof. Badiny Jós Ferenc : Igaz t...
tenegri: @tenegri: "így az betű is az /ő/ fonémát jelöli" = így az ő betű is az /ő/ fonémát jelöli "/röktön/" = [röktön]
Roland2: @El Mexicano: Kicsit off lesz: És mi a helyzet az olasszal és a románnal ? Nagynéném párja tud románul,és mesélte,hogy amikor egy olasszal beszélgetett (hozzá beszéltek olaszul),nagy részét megértette...
2011. 01. 25, 16:44   Nyelvi viták Spanyolországban
tenegri: @avarikus: Sajnos ettől nem lett világosabb a kérdésed. Bár mintha úgy sejteném, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítasz az írásnak - egy nyelv nem egyenlő annak lejegyzett változatával, nyelv ≠ írás....
összetéveszthetetlen: Hogy lehet egy ábécét gépírva elsajátítani?
anokó: @tenegri: Jól érzed, hogy itt egy kicsit nehezen megfogható a kérdésem. Ha jók az információim,akkor a mi magyarok által használt Ő magánhangzó Írásképe csak a XVIII. században alakult ki. Az a kérdés...
El Mexicano: @tenegri: Erre kiváló példa a magyar "a" és "o" esete. Mi csak azért halljuk a különbséget közöttük, mert fonémák, azaz jelentésmegkülönböztető szerepük van. Egy olyan nyelvben viszont, ahol nincs a m...
tenegri: @avarikus: "A kérdés akkor is megválaszolatlan maradt , hogyan tudja ezt a hangot fonetikusan leírni egy nem magyar anyanyelvű egyén, ha nem ismeri az IPA ajánlást." Ez attól függ, hogy kinek írja le....
tenegri: @avarikus: Ne várj pontos egyezést egy (ráadásul esetleg gépi) hangminta és a te kiejtésed/hallásod közt. Az IPA a magánhangzókat alapvetően három tulajdonságuk alapján határozza meg: nyíltság, képzés...
El Mexicano: @avarikus: Otthon majd meghallgatom, lehet, hogy azóta megváltoztatták. Azt tudom, hogy a mássalhangzókat egy orosz születésű svéd felhasználó mondta fel, a magánhangzók viszont gépi hangok voltak. A ...
anokó: @El Mexicano: Nekem markáns férfihangnak tűnik , be kell vallanom nem tudtam, hogy számítógépes hang is van. A kérdés akkor is megválaszolatlan maradt , hogyan tudja ezt a hangot fonetikusan leírni eg...
El Mexicano: @avarikus: A wikipédiás hangpéldákban, ha jól emlékszem, számítógépes hanggal emulálják a magánhangzók ejtését, szóval az nem túl élethű.
anokó: @El Mexicano: Köszönöm a válaszokat. Ezek a lapján a Wikipédián meghallgattam az elküldött jelhez kapcsolt hangértéket . Véleményem szerint ezzel a fonetikai hangértékkel a magyar ő nem írható le itt ...
elhe taifin: Tényleg tudományosan be van bizonyítva. Elolvastad a könyvet? Ha van valami kérdésed, szerintem fordulj Fejes Lászlóhoz.
El Mexicano: @avarikus: László megelőzött, de egyébként szokták simán [ö]-nek is jelölni. Viszont a hivatalos IPA szerint az, amit László ír. A probléma inkább az, hogy a Nemzetközi fonetikai ábécét a szakembereke...
Fejes László (nyest.hu): @avarikus: øː (ez utóbbi tkp. egy „kettőspont”, ami két egymás felé forduló háromszögből áll, ez jelöli a hosszúságot – itt most nem igazán jól néz ki...
Joel Huns: Köszönöm, de Én tényleg konkrét tudományosan bizonyított tényekre gondoltam! Hipotetikus teóriákkal nem sokra megyek. :(
anokó: @El Mexicano: Te profi vagy fonetikai kérdésekben. Légy szíves segíts nekem abban , hogy az IPA táblázat szerint az ő magánhangzónkat milyen ajánlott jel használatával tudnánk leírni a nem magyar anya...
doncsecz: Azért, hogy megértsük egymást elég lesz ez a köztes nyelv, amit irodalminak nevezünk. Nem kell mindenben egyeduralomra jutnia egy nyelvnek, mint ahogy nem szeretik az emberek egyetlen ember kizárólago...
doncsecz: Ez szerintem bárhol jelentkezik, az emberekben ott van a bolondságokra és egyenes ostobaságokra való hajlam. Nem értem miért akarnak különlegesebb adottságot szerezni a magyar nyelvnek, hisz a magyar ...
szekely: Két székely barkochbázik. Azt kérdezi az egyik: - Senderedik? A másik erre bólint egyet. Eltelik egy fél óra, ismét kérdez az egyik: - Penderedik? A másik, beleszív a pipájába, megigazítja a kalapját ...
elhe taifin: @El Mexicano: Danilo Gheno írt is róla recenziót: www.scribd.com/full/44674927?access_key=key-28dezb0eigqpso33bdlo
El Mexicano: @elhe taifin: Alinei olasz nyelvész is leírt egy etruszk mondatot, amely egy kis fantáziával érthető magyarul. A dolog csak ott bukik meg, hogy egy több ezer éve beszélt nyelvet (melyet alig ismerünk ...
elhe taifin: @El Mexicano: Valami 18. századi holland tudós szerint meg a holland volt az :) Mellesleg japán oldalakon is lehet vicceseket olvasni: az egyik "tudós" szerint a katakana szótagírás a héberből származ...
El Mexicano: A spanyolok szerint meg a baszk az emberiség ősnyelve... Ja nem, bocsánat, csak Európa ősnyelve. :)))
Váltás normál nézetre...