0:05

Hozzászólások:

Találatok száma: 74919 | Megjelenített tételek: | Cikk címe szerint | Kommentelő neve szerint
gekovacsistvan: @Buxoro: Lássuk: 1. A KM – ben ma is megtalálhatóak az újkőkorban keletkezett I és J Y-DNS mutációk – tehát az állítás igaz. 2. Bár a gótok valóban „kelet felől” vonultak be a KM – be de azért azt tud...
2021. 08. 12, 08:46   Hat tévhit a magyar nyelvről
mederi: @Fülig J.: 231 A nyelvészetben hagyományos, írásos nyelvemlékekre alapozó kutatásokkal nyilvánvalóan nem lehet "mélyebbre ásni", mint az eddigi eredmények. Más koncepció(k)ra van szükség, ami például ...
2021. 08. 12, 08:36   Hat tévhit a magyar nyelvről
gekovacsistvan: @szigetva: Pont ezért ősnyelv! Mivel nem ismerünk rokonát - ezért egyenesági leszármazottja egy valamikori alapnyelvnek, de mivel nem tudjuk összehasonlítani semmivel - ezért nyugodtan állíthatjuk, ho...
2021. 08. 12, 08:30   Hat tévhit a magyar nyelvről
szigetva: @gekovacsistvan: Akkor viszont a magyar egyértelműen nem "ősi nyelv", sőt ma egy "ősi nyelv" sem létezik, hiszen az alapnyelvek mind szétbomlottak és többnyire tőlük eltérő nevű nyelvekként élnek tová...
2021. 08. 11, 20:31   Hat tévhit a magyar nyelvről
Fülig J.: @mederi: Bámulatos, ahogy nyelvészeti tárgyú kommentjeidben kikerülöd a nyelvi ismereteket. "Az eredmény oldal: "poli-(d)t-->poli(t)t-ik(a).." A "politika" szó a politheia görög szóból ered, ami Ar...
2021. 08. 11, 11:56   Hat tévhit a magyar nyelvről
mederi: Miután az ikes ige témához nem szólt senki hozzá, tennék a mostani cikkhez és beszélgetéshez kapcsolható olyan megjegyzést, aminek az ikes igéhez köze van szerintem... A "polisz/ politik(-a, -us)/ pol...
2021. 08. 11, 11:35   Hat tévhit a magyar nyelvről
gekovacsistvan: @szigetva: Az "ősi nyelv" - definíciója, lehet ugyan az is mint az "alapnyelv" - amelyek a tudomány szerint vizsgálhatóak. ( uráli, indoeurópai, török... stb. ) - nem mindenki nyelvész, hogy szabatosa...
2021. 08. 11, 11:31   Hat tévhit a magyar nyelvről
szigetva: @gekovacsistvan: Az "ősi nyelv" definíciója valami olyasmi lehet (az ősi család analógiájára, ami azt jelenti, hogy egy családnévnek vannak korai felbukkanásai), hogy vannak korai nyelvemlékek. Ilyen ...
2021. 08. 11, 10:10   Hat tévhit a magyar nyelvről
szigetva: @malom: Valamiért rajongani nem tudományos tevékenység. Ezért nem ide való.
2021. 08. 11, 09:13   Hat tévhit a magyar nyelvről
Buxoro: @gekovacsistvan: Vagyis ha a magyar nyelv finnugor, akkor a Kalevalát miért kellett a Vikár Bélának lefordítania?... Köszönöm, hogy rávilágítottál az érvelési hibára, igazad van. Az állítás abszurditá...
2021. 08. 10, 19:18   Hat tévhit a magyar nyelvről
gekovacsistvan: "Vegyük észre azt is, hogy ha a magyarnak lenne néhány közeli rokona, azokban nyilván a magyar sok vonását megtalálnánk: az egyes vonások máris nem tűnnének olyan különlegesnek, hiszen itt is, ott is ...
2021. 08. 10, 10:42   Hat tévhit a magyar nyelvről
gekovacsistvan: @szigetva: Tudom, hogy tudod, de muszáj leírnom, hogy azok a "rajongói oldalak" legtöbbször nem azt írják, hogy a "világ legkülönlegesebb nyelve" csak azt, hogy egy "ősi nyelv" - ami szintén nem azt j...
2021. 08. 10, 09:49   Hat tévhit a magyar nyelvről
gekovacsistvan: @Buxoro: "És ha a csángó magyar, akkor a magyar legközelebbi rokona az ógörög? De akkor Devecseri Gábor miért fordította le Homéroszt, hiszen tudnák olvasni, nem?" Vagyis ha a magyar nyelv finnugor, a...
2021. 08. 10, 09:19   Hat tévhit a magyar nyelvről
gekovacsistvan: @Buxoro: "Rávilágít a tényre, hogy a Kárpát-medencei népesség az újkőkor óta helyben maradt," - azért, mert valaki leírja, még nem tény..." Erről majd ne feledkezzél meg akkor amikor a finnugrisztika ...
2021. 08. 10, 09:00   Hat tévhit a magyar nyelvről
Buxoro: "magyar olvasóként egy magyar nyelvész tollából elég furcsa" - minden anyukának a saját gyermeke a legszebb, de ettől még ugyanolyan gyerek, mint a többi. Tudományos szempontból. "Mert hát akkor minek...
2021. 08. 09, 19:32   Hat tévhit a magyar nyelvről
malom: @szigetva: Szégyenteljes műkedvelő áltudományos rajongásom tárgya Grover S. Krantz, de -mint sejthető- Varga Csaba és Krizsa Katalin is kedvenc olvasmányom. Talán venni kéne a fáradságot, és közérthet...
2021. 08. 09, 14:12   Hat tévhit a magyar nyelvről
mederi: @szigetva: Éppen arra szerettem volna rámutatni a korábbi fejtegetéseimben, hogy az ikes igéket nem úgy kéne ragozni Esz.1sz.-ben, ahogyan a határozott (tárgyas) ragozású "normál" igéket "-m" végződés...
2021. 07. 31, 09:01   Néhány szó az ikes ragozásról
szigetva: @mederi: Ikes igének azt nevezik, ami jelen idő E/3-ban határozatlan (alanyi) ragozásban -ik-re végződik. A te szóhasználatodban a "szokom", "szoktunk", stb se ikes, de más nem használja így az "ikes ...
2021. 07. 30, 22:25   Néhány szó az ikes ragozásról
mederi: @szigetva: 1/ re A "majd" jövőidőre vonatkozik, (anélkül tényleg jelen, de nem jellemző jelenben használni), és igekötővel nem követi ikesen az ige: én majd megszokom azt te majd megszokod azt ő majd ...
2021. 07. 30, 22:09   Néhány szó az ikes ragozásról
szigetva: @mederi: 1. Igekötővel a szokiknak használatban vannak a jelen idejű alakjai (ahogy a példád, "majd megszokom") is mutatja. 2. Az, hogy a határozott alak nem ikre végződik, nem teszi az igét "iktelenn...
2021. 07. 30, 19:21   Néhány szó az ikes ragozásról
mederi: Kiegészítésként.. Sok esetben nem elég csak azt nézni, hogy határozatlan vagy határozott tárgyas ige ragozást szükséges (célszerű) alkalmaznunk éppen a jövőre való pozitív vagy negatív hatás miatt rán...
2021. 07. 30, 11:03   Néhány szó az ikes ragozásról
mederi: cikk: "régen az ikes igéknek -l volt a végződésük (alszol, megbántódol), míg a nem ikeseknek -sz (kérsz, olvassz (olvas+sz))." Felhívás!! Vegyük komolyan az ikes igét, és használjuk helyesen (nem egys...
2021. 07. 25, 08:54   Néhány szó az ikes ragozásról
gekovacsistvan: "Fodor István információi főleg Konsztantyin Szalnyikov művén alapulnak (Szalnyikov, K. V. 1967.)" Egy szovjet régész 1967 - ben akkor sem mondhatta volna hogy a "magyarok hagyatéka" - ha minden egyes...
gekovacsistvan: A cikkben idézett nézet szerint: „Az ugor gazdálkodás fejlődésében – csakúgy, mint az Uráltól nyugatra lakó finnugorokéban – a tőlük délre lakó, feltehetőleg ősiráni nyelvet beszélő népek hatása rendk...
gekovacsistvan: @Cypriánus: ( Nesze neked szláv "karol=király" - etimológia... vagy mi a francos fene! ) Szóval a magyarok maguk a "királyi szkíták" - mint ahogyan az a "palóc" népnévben is fennmaradt... paral = kara...
gekovacsistvan: @Cypriánus: "Azt viszont tudjuk, az ārya szó szabályos származékának tűnő orja, ori jelentése a finnugor nyelvekben "szolga, rabszolga " Meg a "szláv" is - "szolga, rabszolga " - jelentéssel bír! Máso...
Cypriánus: @gekovacsistvan: Az általam linkelt finn cikk ( Helsinki Egyetem, Finn,- Finnugor és Skandináv Tanszék ) pont azt hozza ki, persze indirekt módon, hogy az ősi finnugor népesség a szkíta horizont előtt...
Cypriánus: @gekovacsistvan: Nem akartalak megbántani. Ha így történt, elnézést kérek! Általában nem értek egyet Veled, de nem szeretnék személyeskedni. Emberi személy vagy, nem néhány komment.
gekovacsistvan: "Az andronovói kultúrkörből és ebből a korszakból származhatnak a magyarban és a másik két ugor nyelvben a lótenyésztéssel kapcsolatos szavak (ló, nyereg, fék, ostor, másodfű ló stb.). És igen, az and...
gekovacsistvan: @Cypriánus: Igazán nem akartalak "kompromittálni"... de a finn és a mongol nyelv "kapcsolatáról" beszéltél és feltettél két érdekes kérdést az "etimológiák" megalkotásával kapcsolatban, amit én tovább...
Váltás normál nézetre...