0:05
Főoldal | Rénhírek

Etikett és stigma

Nem csupán az etikett, de az etika is tiltja mások megbélyegzését, azaz stigmatizálását. De mi köze az etikának az etiketthez, és nyelvtörténeti szempontból hogyan kapcsolódnak a stigmához?

nyest.hu | 2011. november 17.

Az indoeurópai *steig- [sztejg-] ’bedug’ igéből az ősgermánban a ’beszorul’ jelentésű *stikkēn [sztikken] fejlődött, ebből pedig az ófelnémetben stekan [sztekan] lett. Az ófrancia ezt estiquer [esztiker] alakban és ’bedug, rögzít, odaerősít’ jelentésben vette át. Ebből képezték az estiquette [esztikette] főnevet, mely ’feljegyzés, számla, jegyzet’ jelentésben volt használatos – elsősorban olyan papírlapokra vonatkozott, melyeket kitűztek, pl. a bíróságok kapujára tűztek ki, pl. elkobzással vagy örökléssel kapcsolatos hirdetményeket. Később ebből a franciában étiquette [etiket] lett, ezt pedig az angol ticket [tiket] ’jegy’ lett, mely aztán eljutott a magyarba tikett formában. A magyarban azonban nem jelent pl. ’menetjegy’ vagy ’belépőjegy’ értelemben, inkább ruhatárban vagy fogadáskor (pl. lóversenypályán) adott igazolószelvényt jelent.

Az etikettnek, az illemtannak tehát nyelvileg sincs köze az etikához, az erkölcstanhoz. Utóbbi a görög ἠϑικά [ethika] szóból ered, mely az ἠϑικός [ethikosz] ’megszokott’ melléknév főnevesült többes számú (és semleges nemű) alakjából jött létre, azaz eredeti jelentése kb. ’a megszokottak’. (Egy másik elképzelés szerint a magyarba nem az ἠϑικά folytatója került be, hanem az ἠϑικός latin folytatójának, az ethikusnak nőnemű alakja a disciplina ethica ’erkölcstan’ szókapcsolatból.

A francia étiquette-nek időközben új jelentése fejlődött: ’illemszabályok rendszere’. A látszólagos radikális változás könnyen megérthető, ha tudjuk, hogy az udvar szertartásrendjét papírlapra jegyezték fel, és így tűzték ki. (Tehát metonímiáról van szó.) Később már nem csak az udvari és nem csak az adott pillanatban betartandó szabályokat jelentette. Ebben a jelentésében a szókezdő e-t megőrző alakok terjedtek el, a magyarba a németen keresztül jutott el.

Az indoeurópai ige egyik képzett alakja, a *stig-yo- a görögben is megmaradt, folytatója a στίζω [sztidzó] ’szúr, tűz, lyukaszt’, ebből jön a  στίγμα [sztigma] ’jel’, mely a magyarba stigma alakban jutott el. Bár elsősorban Krisztus sebeit jelenti, vonatkozhat megbélyegzésre is: e jelentéséből jött létre a stigmatizál ’megbélyegez’.

Stigma
Stigma
(Forrás: http://fuckyeahjesuschrist.tumblr.com)

A tigris szó a magyarba a latinon át került az ógörögből, ahol τίγρις [tigrisz] alakban van meg. Egyes vélemények szerint ez az óperzsa tigra- ’éles, hegyes’ és az aveszta tighri ’nyíl’ szavakkal függ össze, melyek az indoeurópai *steig- igetőből származnak. Az összefüggés azonban nem világos, hiszen az iráni nyelvekben a szónak nincs ’tigris’ jelentése.

Forrás

etiquette and stigma

tiger and thistle

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára

étiquette

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (8):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
12 éve 2011. november 17. 15:16
8 El Mexicano

@scasc: Hát nem tudom, de az a gyanúm, hogy "etiquet" forma soha nem létezett (bár meg kellene nézni egy francia történeti szövegtárat).

Sőt, még van is egy olyan csavar a dologban a francia wikiszótár szerint, hogy az 'etikett' jelentésben francia eredetű a spanyol etiqueta "visszavétele" a szó.

12 éve 2011. november 17. 15:05
7 scasc

@Fejes László (nyest.hu): A forrással nem volt semmi gond. Az etiquet forma _közép_francia. Az angol ebből vette át a ticket-et, s nem a későbbi étiquette-ből. Persze, ejtésre nyilván nagyjából megegyezett a középfrancia etiquet a modern étiquette-tel, de hát más volt az íráshagyomány (helyesírás), és úgy idézi. Ld. még www.etymonline.com/index.php?term=ticket

12 éve 2011. november 17. 14:12
6 El Mexicano

@Fejes László (nyest.hu): Nekem az tűnt fel, hogy tudtommal az st- > est- az > ét- lesz mindig a modern franciában (escole > école, esteile > étoile stb.), másrészt szerintem az *etiquet kiejtése [etiké] lenne (ha létezne) – gondolom legalábbis, mert nem tudok franciául.

12 éve 2011. november 17. 14:00
5 Fejes László (nyest.hu)

@El Mexicano: Köszi, csodálkoztam is, amikor írtam, h ilyen egyszerű, logikus írásmódja lenne egy francia szónak... De megbíztam a forrásban...

12 éve 2011. november 17. 13:21
4 Fejes László (nyest.hu)

@scasc: Köszi, ezeket – és még néhány hasonló apróságot :) – javítottam.

@szigetva: Valamilyen kitérőt mindenképp érdemes feltételezni, mert kevés a közvetlen görög átvétel...

12 éve 2011. november 17. 13:21
3 El Mexicano

Részemről is egy apró észrevétel: a francia "etiquet" helyesen étiquette lenne (lásd: fr.wiktionary.org/wiki/étiquette).

12 éve 2011. november 17. 13:14
2 scasc

Egy gépelési hibát ha javítanátok: "*steig- [szejg]" -> nyilván [sztejg] -t-vel akar lenni a magyaros átírás.

Más: Úgy írjátok: "στίζω [sztizó]". De a /z/ újgörög ejtés. Az ógörögre mintha /dz/-t vagy /zd/-t rekonstruálnának. A magyarban elterjedtebb nézet miatt (lásd a betű nevét is: dzéta) javasolnám a [sztidzó].

12 éve 2011. november 17. 13:12
1 szigetva

Az ἠϑικά [éthika] volna (vö. éthosz), ezért valószínű a latin kitérő.