0:05
Főoldal | Rénhírek

Mi az a panyóka?

Ismét egy olvasói kérdés, melyet nem veszünk fél vállról – sőt, megtoldjuk azzal, hogy honnan származik a nyelvápolók kedvenc ruhadarabjának elnevezése.

Fejes László | 2013. november 19.

Ildi nevű olvasónk kérdezi:

Ma is lehet találkozni a "panyókára vet" kifejezéssel: ez azt jelenti, hogy nem bújik bele a ruhájába, csak a vállára veti. De mi az a panyóka? A váll régi neve?

A kérdés teljesen jogos. A magyar nyelv történeti-etimológia szótára (TESz.) szerint a panyóka a panyó kicsinyítő képzős alakja, a panyó pedig a ponyva alakváltozata. A ma is használt jelentése abból származik, hogy amikor ponyvába csomagoltak valamit, azt a vállon átvetve cipelték. A hasonlóan hordott ruhát hívták panyókának is, de ezt az elnevezést használták ’pongyola’ jelentésben is.

Idén a panyókára vetett papagáj a divat
Idén a panyókára vetett papagáj a divat
(Forrás: Wikimedia Commons / turtlemom4bacon / CC BY-SA 2.0)

Maga a ponyva szláv eredetű, ószláv alakja pońava [ponyava], jelentése eredetileg ’lepedő, vászon’. Ennek eredete vitatott. A magyarba a délszlávból, esetleg a honfoglalás előtt az óoroszból kerülhetett. A magyarba valószínűleg ’takaró’ jelentésben került át. Irodalomesztétikai terminusként való használata 1852-ből adatolható, először Arany Jánosnál fordul elő, de már a megelőző évtizedből vannak adatok a  ponyvai irodalom, illetve ponyvairodalom kifejezésekre.

Ha már szóba került a nyelvvédők és műkedvelő stiliszták kedvenc ruhadarabja, a pongyola, vessünk egy pillantást e szó eredetére is! A TESz. szerint ez a bugyolál, bonyolít, batyu szavakkal rokon, és jelentésükben úgy kapcsolódik hozzájuk, hogy olyan ruhadarabot jelöl, mely csak lazán bugyolálja be viselőjét. Melléknévi jelentéseiben korábban fordul elő: ’fesztelenül könnyed’ (1788), ’hiányosan, hanyagul öltözött (személy)’ (1791), ’szabálytalanul kunkorodó (növényszár)’ (1799-1800). Csak ezután jelenik meg főnévként, ’reggeli ruha; kényelmes, bő, elöl nyíló női háziruha’ (1805), illetve ’fesztelen magatartás’ (1851) jelentésben. A nyelvművelők által használt ’kevésbé szabatos (nyelvhasználat); köznapiasan megfogalmazott (szöveg)’ jelentés 1832-ben bukkan fel először.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (6):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
10 éve 2013. november 20. 08:55
6 Fejes László (nyest.hu)

@Galván Tivadar: Igen, de ezt magyarul nem így fejeznénk ki. Legalábbis az én dialektusomban nem lehet félvállra vállat rángatni, legfeljebb fél vállat rángatni. Igaz, panyókára rángatni is csak ruhát, ez nyilván valami metonimikus használat.

10 éve 2013. november 19. 15:58
5 Galván Tivadar

@Fejes László (nyest.hu): Hát a Mestert sajnos már nemigen kérdezhetjük meg, de valamiért nyilván hangsúlyozni akarta, hogy a mesterné csak a fél vállát vonta meg.

10 éve 2013. november 19. 15:33
4 Fejes László (nyest.hu)

@Galván Tivadar: A panyókára ’félvállra’ jelentése természetesen megvan, a kérdés arra vonatkozik, hogy ez honnan jön. Bár a „félvállra rángatta a vállát” nekem nem meggyőző...

10 éve 2013. november 19. 15:12
3 Galván Tivadar

Annyival egészíteném még ki Ildi értesüléseit, hogy tudomásom szerint a "panyókára" annyit teszen, mint "félvállra". Másként hogyan értelmeznénk Móra Ferencnek az Asszonyok tükörét, ahol a mesterné panyókára rángatta a vállát?

10 éve 2013. november 19. 12:22
2 Krizsa

Panyókára A héber pone = fordul, pnijá = fordulás.

Panyó főnév szerintem nem volt a magyarban, csak panyók, abból panyók-xra – ahol a -xk gyakorító képző. Itt azt jelenti, hogy gyakori, szokásos dolog fordítani (pl. a hátra).

Pony-va /szláv: ponyava/ A héber paná-v = v.minek a felszín-e (általában) és konkrétan az arc-a. A v itt birtokrag.

Pongyola – pinuj = kiürítés, kitakarás. A pongyola szó azt jelenti, hogy a felszínes, nem látszik az, hogy mi van belül és van-e valami.

Bugyolál – az ősi PK gyökből: peká = bimbó. Hangváltozásokkal BG gyök: bag = élelem csomag (bog, bogyó, bogy-za).

A Gy lehet BDj is, s akkor: baduj = koholt, bidjoni = képzelt (badarság).

Bonyolít – bone = felépít (általános értelemben is).

A magyar BTy gyökszavai: batyu, báty. A héber béjti = házi, batúah = biztosítva van. A nagy fiútestvér és a batyú: biztonságos.

10 éve 2013. november 19. 10:42
1 Sultanus Constantinus

Esetleg a latin pannus 'posztó, kendő' szóval állhat kapcsolatban (ahonnan spanyol paño is jön)?