0:05
Főoldal | Rénhírek
Kudarcra van-e ítélve a nyelvtantanítás reformja? 2.

7 példa arra, hogy milyen is lehetne ma a nyelvtantanítás

Amikor ezek a tankönyvek – limitált példányszámban – megjelentek, még nem volt divat képernyőképet készíteni egy-egy kiragadott részlettel. Úgy gondoljuk, azért ezek a könyvek is megérdemlik ezt az eljárást. Íme hét részlet az EU-pénzen fejlesztett, majd sutba dobott suliNova-programból.

Molnár Cecília Sarolta | 2016. január 19.

Sorozatunk legutóbbi részében azt ígértük, hogy még szentelünk egy cikket a tíz év alatt a süllyesztőbe került, úgynevezett suliNova-programnak, pontosabban a programcsomag nyelvtani részének. Egy több ezer oldalnyi anyagot nagyon nehéz összefoglalni néhány bekezdésben, így a következőkben a programot átható hét jellemző tulajdonságot egy-egy feladattal fogunk illusztrálni. Ezzel a célunk nem pusztán az emlékezés és a kegyeletünk lerovása a halott program előtt, hanem az érdeklődés felkeltése egy olyan program iránt, ami tényleg hozott újat a több száz éves tradícióját nyögő tantárgy életébe.

„Európa itt épül” – Ja, bocs, mégsem...
„Európa itt épül” – Ja, bocs, mégsem...
(Forrás: Wikimedia Commons)

Lássuk tehát, hogy mit jelent az, ha egy program gyakorlatközpontú, integrált, felfedeztető, kísérletező, játékos, kontrasztív és életközeli!

1. Gyakorlatközpontú – Írjál nyelvtant!

Ahogyan azt korábban is mondtuk, a suliNova-program célja az volt, hogy a szövegértési és a szövegalkotási képességet fejlessze. Elvileg a fejlesztők ennek a célnak kellett, hogy alárendeljenek mindent. A taneszközök – amiket nem sokan vehettek kezükbe – nem a klasszikus értelemben vett tankönyvek voltak: sem a tartalmukat, sem pedig a módszereiket tekintve. Az ilyesmit munkatankönyvnek hívják: szinte kizárólag feladatokból, gyakorlatokból állt.

Így nézett ki a munkafüzetek második kiadása
Így nézett ki a munkafüzetek második kiadása
(Forrás: antikvarium.hu)

A nyolcadik évfolyam anyagában például találunk egy olyan fejezetet, amely – talán meglepő módon – a népszerű prózával, a ponyvával foglalkozik, és a középpontjában Rejtő Az elátkozott part című regénye áll. Talán nem is gondolnánk, hogy milyen remek lehetőségeket ad ez a szöveg a nyelvtani tudás és tudatosság játékos fejlesztéséhez:

Nagyításhoz kattintson a képre!
Nagyításhoz kattintson a képre!

2. Integrált – „Elmondja a Nemecsek...”

Az, hogy a suliNova-program integrált volt, nem pusztán azt jelentette, hogy az irodalmat és a nyelvtant össze kellett benne házasítani. Az eredeti célkitűzés az volt, hogy a szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése érdekében ne válasszuk el egymástól a tantárgyak határai mentén azokat a dolgokat, amelyek a való életben összetartoznak. Nehéz ügy ez persze, hiszen – bár akkor jogilag nagyobb volt a tanszabadság, mint ma – a tantárgyak törzsanyaga mégis különbözik egymástól. Nem véletlen, hogy a fejlesztés talán egyik legnehezebb része volt az integrált szemlélet megértése és érvényesítése.

Az alábbi feladatsor az ötödikes anyagból származik. A Pál utcai fiúk feldolgozása kapcsán adja magát néhány nyelvi jelenség megtárgyalása. Például így. Adott a regénynek egy igen izgalmas részlete, az einstand története – Nemecsek Ernő tolmácsolásában:

Nagyításhoz kattintson a képre!
Nagyításhoz kattintson a képre!

A feladatok először az elbeszélő és Nemecsek nyelvhasználatának különbségeire irányítják a figyelmet.

A nagyításhoz kattintson a képre!
A nagyításhoz kattintson a képre!

Ezek után a saját nyelvhasználat tudatosítása kerül a középpontba – itt már fókuszáltan a személynevek előtti névelőhasználatra vonatkozóan.

A nagyításhoz kattintson a képre!
A nagyításhoz kattintson a képre!

Mindezek után pedig a diákok megismerkednek a személynevek előtti névelőhasználatra vonatkozó véleményekkel.

A nagyításhoz kattintson a képre!
A nagyításhoz kattintson a képre!

3. Felfedeztető – Fejtsd meg a svéd mondatokat!

Ha egy átlagos kilencedikes diák elé nyelvtanórán svéd nyelvű mondatokat rakunk, hogy oldja meg a velük kapcsolatos feladatokat, elég furcsa reakciókat kapunk. A suliNova-programban tanulók azonban kilencedikben már nem lepődtek meg a következő feladaton.

Kilencedikre ugyanis már hozzá voltak szokva ahhoz, hogy a szabályokat nekik kell felfedezniük és megfogalmazniuk – legyen szó akár a magyar nyelvről, akár más nyelvről. A felfedezés öröme pedig mindenkit motivál.

A nagyításhoz kattintson a képre!
A nagyításhoz kattintson a képre!

4. Játékos – Nem létező szavak jelentése

A játékosságnak sokféle elképzelése létezik. Nyelvtanból sajnos általában azok számítanak „játékos feladatnak”, amikor a különböző definíciók alapján a keresztrejtvénybe írt terminusok kezdőbetűiből összeolvasható egy újabb nyelvtani terminus... A suliNova-programban a játékosság nem így van jelen. A következő feladat a hetedik osztályos anyagban szerepel a komikumot tárgyaló nagyobb egységen belül kerülnek elő a szóalkotási módok – nem függetlenül a komikum nyelvi forrásainak tárgyalásától.

Először definiálni kell néhány ismeretlen kifejezést. Mit jelenthetnek: O.A.T.R., angyalvese, ultraborsó, instant család, élősködő űr, szőnyegezik, tüfe? A diákok – egy minta alapján – több lehetséges jelentést is megadhatnak, és azt is meg kell mondaniuk, hogy milyen létező kifejezés mintájára jutottak erre. Később pedig kapnak egy szöveget, amelyben a fenti szavak már kontextusban szerepelnek:

A nagyításhoz kattintson a képre!
A nagyításhoz kattintson a képre!

Ezek után már az a dolguk, hogy a szavakat az adott kontextusban tudják értelmezni.

Illusztráció az egyik ötödikes munkafüzetből
Illusztráció az egyik ötödikes munkafüzetből
(Forrás: SuliNova / Educatio – Szücs Édua)

5. Kísérletező – Terepre fel!

A nyelvvel való tudatosabb, célratörő játék: a nyelvi kísérlet. A programban előrehaladó diákok rendszeresen találják magukat abban a helyzetben, hogy a nyelvvel kísérletezniük kell. Ennek a folyamatos előrehaladásnak az egyik betetőzése egy 11. osztályos projektfeladat, amelyben a diákok egy szociolingvisztikai terepmunka lépésein vannak a feladatok által végigvezetve. A témaválasztástól...

A nagyításhoz kattintson a képre!
A nagyításhoz kattintson a képre!

eljutnak egészen a kísérlet, azaz a terepmunka lezárásáig és értékeléséig.

A nagyításhoz kattintson a képre!
A nagyításhoz kattintson a képre!

6. Kontrasztív – Nyelvek összehasonlítása ésszel

Mivel a diákoknak már ötödik osztályban is van tapasztalatuk az általuk tanult idegen nyelvről, kár lenne ezt tudást nem összekötni mindazzal, amit a magyar nyelvről tudnak, illetve tanulnak. Az idegen nyelv nyelvtanát sokkal tudatosabban tanuljuk, ezért sokszor könnyebb megérteni egy-egy magyar nyelvi jelenséget más nyelvekkel való összevetés által. Éppen ezért már az ötödik évfolyamtól keztdődően törekedtek a fejlesztők arra, hogy a magyarban vizsgálandó nyelvi jelenségeket összevessék a tanult idegen nyelv jelenségeivel. Nyolcadik évfolyamon pedig a diákok maguk fedezhetik fel a rokonság egyes elemeit...

A nagyításhoz kattintson a képre!
A nagyításhoz kattintson a képre!

Így talán kevésbé lesznek fogékonyak a tévképzetekre, a tudománytalan rokonításokra:

Nagyításhoz kattintson a képre!
Nagyításhoz kattintson a képre!

7. Életközeli – Miért köszönünk?

A suliNova-program egyik célkitűzése volt, hogy a nyelvi változatosságot és a jelen nyelvi állapotot is szem előtt tartsa, és ne egy, a diákok számára idegen, „holt” nyelvváltozatot tanítson. Ezt a célkitűzést szolgálta általában is az, hogy a diákoknak elsősorban egy-egy téma kapcsán mindig a saját és a környezetük nyelvváltozatából kellett adatokat gyűjteniük, majd ezeket kellett rendszerezniük, és ha szükséges, kiegészíteniük. Az alábbi részlet egészen korai életkorban reflektál a köszönési formákra – a feladat az ötödik évfolyamos anyag egyik első leckéjéből való:

Nagyításhoz kattintson a képre!
Nagyításhoz kattintson a képre!

Aki bővebben is kíváncsi az anyagokra, keresse fel a Magyartanárok Egyesületének honlapját.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (36):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Az összes hozzászólás megjelenítése
8 éve 2016. január 21. 18:50
36 nadivereb

@Krizsa: "Á, én csak (aktuálisan, mert folyton változik) erre a nickre gondoltam."

Úgy vélem, ez rám vonatkozik. Ha nem, akkor jelezd és megkövetlek.

Kedves Krizsa!

Nem elegáns dolog, ha az ember állandóan a személye elleni támadások miatt vinnyog, de tetszőleges kritikát automatikusan ad hominemmel reagál le. A nickem nem változott, amióta regisztráltam ide, az meg nem ma volt. Utána lehet ám nézni, hogy mikor írtam az első kommentemet az összes hozzászólásnál, tessék csak. Az, hogy mostanában gyakrabban írok ide, már más lapra tartozik.

Ezek az aljas inszinuációk, összeesküvés-elméletek és sunyi sértődések azok, ami miatt teljesen vitaképtelen vagy - és ez az én privát véleményem, senki másé.

8 éve 2016. január 21. 18:01
35 GéKI

@deakt:

Talán még emlékszel mit írt a szerkesztő úr nem is oly rég:

„Lőrincze szellemiségének egyenes következménye az, hogy a stigmatizáció káros voltát felismerjük, és teljes mértékben kiirtsuk a nyelvművelés gyakorlatából: a nyelvművelés tehát puszta ismeretterjesztéssé, és nem ítélkezéssé válik.”

Persze a "kenyérharc" - sok mindent felül képes írni...

8 éve 2016. január 21. 17:01
34 Krizsa

@Krizsa: Á, én csak (aktuálisan, mert folyton változik) erre a nickre gondoltam. Vesztesnek már azóta vesztesek, amióta beléptem -2012-ben - hogy előtte mi volt, arról fogalmam sincs. A hárítás (én csak a nyelvészeti csődről beszélek) első stratégiája a meggyőzős sulykolása volt: a finnugor nyelv-származtatás "tudományosságáról". A zavaró új felfogást (az enyémet) eleinte hatalmas tömeg valódi zagyvasággal tömték - előttem, utánam - körül, amit, az áltudományos zagyot itt helyben termelték. Engem még az első évben kétszer kitettek. Erre nem volt (az akkor még emailes társalkodásunkban a szerkesztőséggel) magyarázat, csak a "számláló tett ki" és hogy nem "nem is volt szándékos" - és visszatattek. Aztán... mind kevesebb valódi vita lett "megengedve" a nyelvészet területén, de akár bármely témában. Az ellenvetéssel élők rendre eltűntek. (Legtöbben valószínűleg maguktól: elegük volt.)

A nevem kitakarását, fél évvel később, már nem előzte meg semmi, se ok, se magyarázat, s persze egyetlen email sem.

A kőkemény hazudozásos mocskolódás korszaka addíg tartott, amíg Te megjelentél. Ilyenekre persze én soha nem is reagáltam, lassan megtanulták, hogy hiába:-).A hazudozás még csordogál ugyan, de semmi értelme nincs annak, hogy én egyszer leírjam (az egyetlen valódi nevemmel), hogy nem igaz, ha 5-6 nick ismét tucatszor leírja. Az egyre érdektelenebb témákkal mindig továbbrohantak a mostani nihil eléréséig.

Ez a négy év azonban a számomra nagyon termékeny volt, mert az összes lehetséges valódi problémát és ürügyet felvetette. A nyelvelméletem sok kidolgozatlan részére felhívta a figyelmemet - más meg úgyse érdekelt. Hát ennyi. Ma már 4 hozzászólásomból hármat nagyon gyorsan törölnek, se szó, se beszéd, se értelme, csak. De úgyis nagyon keveset szólok hozzá, alig van mihez.

8 éve 2016. január 21. 14:36
33 GéKI

@Fejes László (nyest.hu):

"Bocsika, de nálatok bizonyára fizető ügyfelek vannak..."

Aztattatat, meg hogyan állapítod meg, hogy én pl. nem egész nap a "NYEST" - reklámokat bújom?

:)

mert ugye akkor...

@Krizsa:

Csak egy mindenki számára nyilvánvaló "szakmapolitikai" döntéssel akartam demonstrálni a NYEST - vesztes üzletpolitikáját...

BOCS!

:)

8 éve 2016. január 21. 11:57
32 Krizsa

@GéKI: Bocs, ha sértő, hogy "tanácsot adjak", hiszen eddig mindent okosan csináltál... Ha megkérhetlek, ne szólj hozzá ehhez a nickhez velem kapcsolatban. Ehhez képest zegernyei is...

8 éve 2016. január 21. 11:18
31 nadivereb

@GéKI: "Mert ugye amit a @Krizsával csinálnak... az minden csak nem tisztességes..."

Amit Krizsával csinálnak, az maximálisan engedékeny. Bőven adott rá okot (hozzáteszem, veled együtt), hogy végleg kitiltsák. Ehhez képest az egyetlen szankció, amit valaha kapott, az az, hogy a főoldalon a tickerben nem jelennek meg a hozzászólásai.

8 éve 2016. január 21. 11:05
30 GéKI

@nadivereb:

"Elmész te a sunyiba."

Ez egy szimpla kommentezőtől - elmegy... max...

Egy szerkesztőtől - aki ráadásul elég sokra tartja magát, és abból akar megélni, hogy olvassák, és komolyan vegyék a véleményét - egészen biztosan nem...

A legelső hozzászólásom is pont ez volt...

Csak akkor még itt csak a @zegernyei - "suttyóskodott"... ma meg már az egész NYEST...

Szerintem ennek rossz vége lesz...

Előbb utóbb fel fog tűnni... valakinek...pl. a hirdetőknek...

Mert ugye amit a @Krizsával csinálnak... az minden csak nem tisztességes...

Meg ugye a "vizesboros cikk"... ahol a Fejes nyílt színen szenvedett vereséget... már kommentezni sem lehet... és mind a 700 komment törölve lett... a liberális tudomány legnagyobb dicsőségére...

8 éve 2016. január 21. 10:26
29 nadivereb

@deakt: " minden reklám számomra irreleváns terméked hordoz. A nagy reklámsírásban erre is oda kellene figyelniük"

Legjobb tudomásom szerint nem a Nyest választja ki a reklámozandó termékeket. Ők egy felületet biztosítanak, ennyi.

"De tételezzük fel, hogy a nyest fizetős lenne. Akkor is eltűrnéd ezt a hangot?"

Igen. Semmi olyan "hangot" nem láttam, amit ne lehetne eltűrni. Fejesnek teljesen igaza volt, a hangnem meg olyan, amilyen - a szerkesztő is ember, van neki személyisége. Ha pedig van neki, miért kellene ezt elnyomnia? Ha neked nem tetszik, ne állj le vele vitatkozni.

8 éve 2016. január 21. 09:59
28 deakt

@nadivereb: a bár pultja sem jó analógia mert fizetsz az italért, itt meg a tartalomért nem fizetsz. (Jegyzem meg,én igazán szívesen klikkelnék a reklámokra, de mivel külföldi proxyn keresztül jövök, így minden reklám számomra irreleváns terméked hordoz. A nagy reklámsírásban erre is oda kellene figyelniük)

De tételezzük fel, hogy a nyest fizetős lenne. Akkor is eltűrnéd ezt a hangot?

8 éve 2016. január 21. 09:55
27 deakt

@Fejes László (nyest.hu): ah, kezdem érteni, tehát a magunkfajta tapló olvasók, akik menjenek a sunyiba, illetve nézegessenek képeket, meg ahogy sértegeted/sértegetitek őket másképp, még a reklámra klikkeléssel támogassanak is benneteket abban hogy lehülyézhessétek őket?

Igazad van, valóban nem kell a kommenteket letiltani, ha ennyire nem megy a dolog, nem kell profitalapú vállalkozást sem üzemeltetni, semmi érzéketek nincs hozzá.

A társalgást meg a tajtparaszt tapló stílus teszi lehetetlenné, ez itt most a százezredik példa, nincs sok értelme cukrozni a taknyot, a második számú hozzászólástól minden evidens mindenki számára, ki kezdte a társalgás lehetetlenné tételét.

8 éve 2016. január 21. 08:51
26 Sultanus Constantinus

@GBR: A japánnál nekem is nagyon gyanús volt az a "watakus" (nem szoktak így végződni japán szavak), de akkor meg is van a megoldás. Viszont pont a "hitachi" erősített meg benne, hogy japán (mert a többi hangzása alapján lehetne valamilyen maláj-polinéz nyelv is -- persze azok számára, akik semmit nem értenek belőle).

(Biztos azért választották pont a portugált az olasz vagy a spanyol helyett, mert az utóbbiak túl könnyűek lettek volna. :D)

8 éve 2016. január 20. 23:10
25 nadivereb

@GBR: amikor elkezdtél arról írni, hogy a reklámok igenis kerülnek valamibe, arra számítottam, hogy azt fogod írni; hogy a reklámok adatforgalom-növekedést okozhatnak, ami pénzbe kerül. Ez ugyanis igaz. Ehhez képest te egy nyilvánvalóan érzelmi alapú reklámellenes tirádát produkáltál, ami helyenként kifejezetten bicskanyitogató.

Hogy a netes reklámok "pont olyan" szennyezőforrás, mint egy azbesztfeldolgozó?!? A vizuális környezetszennyezés (vagy vizuáliskörnyezet-szennyezés?) létező dolog, de a netes reklámok extrém marginális eset, ha egyáltalán annak tekinthetők.

Az érthető, ha bosszantanak a reklámok. Engem ia bosszant egy csomó dolog. De ha úgy gondolod, hpgy te továbbra is internetes sajtótermékeket szeretnél fogyasztani, akkor békélj meg velük, mert egyelőre még nem nagyon találtak fel olyan üzleti modellt, amivel az ilyen oldalak reklámok nélkül fenntarthatóan üzemeltethetőek lennének. (Tudtommal legalábbis, de ha mégis, kíváncsi vagyok rá.)

Én is használok AdBlockert, de pl. aNyesten ki van kapcsolva. Messze nem olyan idegesítőek itt a reklámok, mint más hrlyeken (Index pl.). Ha valahol nagyon zavaró, akkpr kapcsolom be.

Arról pedig, hogy "nem kerülnel semmibe" - a szó legszorosabb értelmében ez persze nem igaz. Viszont ilyen alapon gyakorlatilag semmi nincs, amire ezt mondhatjuk - a gyaloglás sincs ingyen, mert amortizálódik a cipőm.

8 éve 2016. január 20. 21:14
24 GBR

@Fejes László (nyest.hu): felreertetted, vagy felre akartad erteni amit mondtam.

Ugy kezdtem, hogy kizarolag egyetlen egy allitasodra, egy mondatodra kivanok reagalni. Nem akartam semmit allitani a nyest raklamokkal kapcsolatos uzletpolitikajarol, sot semmi egyeb temarol a nyestel kapcsolarban, es pont az utolso, felreertesbel fakado megjegyzesedet megeleozendo, a kommentem utolso bekezdeseben ezt reszleteztem is, de igy sem sikerult megeloznom hogy felreerts.

Ennyit szerettem volna mondani csak:

Nem igaz az az allitasod, hogy a reklamok nem kerulnek semmibe a kozonsegnek.

Altalaban ket ervet szoktak felhozni amellett, hogy a reklam nem karos. 1. Ugyis az egyen maga dont hogy a reklamozott termeket vagy szolgaltatast megvasarolja -e. Ez nem igaz, mert a reklamok tomegeket birnak irracionalis dontesekre.

2. Ugyis az egyen dont, hogy megnezi/meghallgatja/elolvassa-e. Ez is nyilvanvaloan hamis, mindenki 24/7 kenyszeritve van e szennyre.

Tehat ha te belatod, hogy a reklam igen is kerul valamibe a kozonsegnek, de ennek ellenere anyagi kenyszebol vagy uzleti haszon miatt megis a reklamok megjelenitese mellett dontotok, akkor en azt elfogadom. De ha azt allitod, hogy nem kerulnek semmibe, azt semmikepp nem, mert az egy explicit hamis allitas.

8 éve 2016. január 20. 21:02
23 GéKI

@GBR:

"...szóval még azt a minimumot sem „fizetik meg”, ami nem kerülne nekik semmibe."

Ez most már kezd kínos lenni.

Először a Kincse főszerkesztő úr rágott be a "reklámnélküli" olvasgatás miatt... most meg a Fejes...

Kezd ez a "vértizzadós" dolog büdösödni...

Lehet, hogy a "finnugrisztikában nyerő a bunkóság" - de az is lehet, hogy az üzletben mégsem a szerkesztői bunkóság a nyerő tipp...

8 éve 2016. január 20. 20:45
22 Fejes László (nyest.hu)

@GBR: Igazad van, mi kérünk elnézést a reklámokért! Tulajdonképpen nekünk kéne fizetnünk azért, hogy elolvasd a reklámok közötti cikkeket! :D