0:05
Főoldal | Rénhírek

A paraszolvencia hungarikum

Manapság egyre kevesebbet hallunk a hálapénzről – nem, ez nem tévedés, hiszen egyre többször halljuk helyette azt: paraszolvencia. De mi is az a paraszolvencia, és honnan ered? A cikkből az is kiderül, hogy magyar kocafordítók hogyan verték át a Google fordítóját.

nyest.hu | 2012. július 12.

A minap egy érdekes blogbejegyzés jelent meg, mely azt firtatja, honnan is ered a paraszolvencia szó. A kérdés jogos, a válasz nem egyértelmű.

A szó részei viszonylag könnyen megfejthetőek. A para- görög eredetű prefixum (a szótő elé kapcsolódó toldalék), melynek jelentése ’melletti,  feletti, túl’: így tehát a paralimpia (a para- és az olimpia összevonása) tulajdonképpen ’mellékolimpia, olimpia melletti (esemény)’, a paranormális pedig ’normális feletti, normálison túli, normálison kívül eső’, a paragrafus pedig (melynek eredeti jelentése ’bekezdés’) szó szerint ’melléírás’. A szolvencia a latin solvō [szolvó] ’old, lazít, kiköt (pl. csomót, kötelet)’, illetve ’megold (problémát)’ igéből ered. Ennek folyamatos melléknévi igenévi alakja a solvens [szolvensz] ’oldó, lazító, kikötő; megoldó’, és ennek többes számú (semleges nemű) alakja a solventia [szolvencia] – ennek az alaknak a jelentése tehát ’oldók, lazítók, kikötők; megoldók’. A parasolventia tehát elemeiből ítélve olyan dolgokra utalhat, amelyekkel ki- vagy megoldunk valamit.

A dolgot kissé bonyolítja, hogy a szolvencia mai megfelelői a különböző nyelvekben mást jelentenek: az angol solvency például ’fizetőképesség’, ’hiteltörlesztési képesség’ jelentésben használatos. Egyes források szerint a kémiában ’oldóképesség’ jelentésben is használják. Ha ez utóbbi nem is, az előbbi befolyásolhatta a magyar paraszolvencia kialakulását: elképzelhető, hogy eredetileg a beteg ’melléfizetési képesség’-ét jelentette, és ez csak később módosult ’melléfizetés’-re. Itt az ideje, hogy megnézzük a konkrét nyelvtörténeti adatokat is.

Nyelvemlékek

Kutatásunkat Mártonfi Attila, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa segítette. Ő az egyszerű halandók elől elzárt Arcanum Digitális Tudománytárban találta meg a szó legkorábbi előfordulását. A szó először a Jogtudományi Közlönyben,
1978. januárjában:

Becslést kell alkalmazni azoknál a foglalkozásoknál, amelyekről
köztudott, hogy az igazolható kereset és tényleges jövedelem
számottevően eltér pl. borravaló, hálapénz, parasolventia stb.
következtében. Becslés javasolható azoknál is, akiknek nincs
jövedelme, de lehet(ne).

Látható, hogy a parasolventia itt még latinos írásmóddal szerepel. Ennél azonban érdekesebb, hogy a felsorolásban a borravaló és a hálapénz mellett jelenik meg, ami arra utalhat, hogy nem azonos velük. De mi lehet a különbség? Erre a Jogtudományi Közlöny 1979 júliusi számából következtethetünk:

[...] a közelmúltban megvizsgált 700 000 budapesti család évenként mintegy 150 millió forintot (!) fizetett ki az „ingyenes” orvosi ellátásért –
vagyis ilyen óriási összeget tett ki csupán az orvosoknak nyújtott
jogtalan előnyök értéke, a parasolventia.

A mondat második fele alapján feltételezhetjük, hogy a paraszolvencia eredetileg nem a hálapénzt jelentette, hanem a nem anyagi ellenszolgáltatásokat. Ha az orvos egy műszaki bolt eladóját műtötte, akkor számíthatott arra, hogy ha nem is ingyen vagy olcsóbban, de soron kívül fog hozzájutni a hiánycikknek számító mosógéphez. Ebből viszont arra is következtethetünk, hogy a paraszolvencia eredetileg ’mellékmegoldás’, ’a szokásoson kívül eső, attól eltérő megoldás’, ’a megszokotton túli megoldás’ jelentésű volt. Ennek azonban kissé ellentmond, hogy a mondat első fele fizetésről beszél.

Nem anyagi juttatás?
Nem anyagi juttatás?
(Forrás: Wikimedia Commons)

A hála kifejezésének kétféle módja azonban talán sosem különült el élesen, mindenesetre korai előfordulások tanúskodnak arról, hogy a két fogalom egybeesett. A Magyar Filozófiai Szemlében már 1983-ban ezt olvashattuk:

Nem tárgyaljuk itt a további rokonjelenségeket, a hálapénzt
(parasolventiát), a borravalót stb.-t, amelyek általában ugyancsak
igazságtalan aránytalanságokhoz vezetnek.

Elgondolkodhatunk azonban azon, hogy a ha a körzeti orvos kap egy fél disznót, azt nem nevezhetjük hálapénznek, azonban paraszolvenciának igen. Ráadásul a paraszolvencia nem csupán az átadott értéket, hanem magát a cselekedetet, a fizetést is jelentheti – a két szó tehát nem minden esetben cserélhető fel.

Losonczi Ágnes A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben című művének egy lábjegyzetéből az is kiderül, hogy a paraszolvencia (melyet ő is a hálapénz szinonimájaként használ) az orvosok körében rövidült, és egyszerűen paráról beszélnek. (Ma a köznyelvben ez inkább a paradicsom vagy a paranoia rövidüléseként fordul elő, de nem zárható ki, hogy orvosi berkekben ma is nevezik így a hálapénzt.)

Hungaricum

Láthatjuk tehát, hogy a paraszolvencia nem a latinos műveltségünk öröksége, nem egy Jókai-regényből elevenedett meg. Ha írásban a hetvenes évek végéről adatolható, akkor feltételezhető, hogy nem sokkal régebben keletkezett: a hetvenes, esetleg a hatvanas években. Feltételezhető, hogy valamelyik idegen nyelvből került át és itt nyerte el magyarosan latinos formáját. Ez segíthet abban is, hogy megállapítsuk, mi lehetett a korábbi jelentése.

Paraszolvencia-ügyben egy orvost is megkérdeztünk, de nem vállalta az arcát
Paraszolvencia-ügyben egy orvost is megkérdeztünk, de nem vállalta az arcát
(Forrás: Wikimedia Commons / Angelus / GNU-FDL 1.2)

Ha a legnagyobb angol online szótárakban keresgélünk, nem találjuk a várt parasolvency alakot: úgy tűnik, az angolban nincs ilyen szó. A guglizás már több eredménnyel jár: látjuk, hogy a szó, ha nem is túl gyakran, de előfordul angol szövegekben – fájdalom, csak olyanokban, melyek magyar vonatkozásúak. Ez bizony mind magyarok által elkövetett félrefordítások. Figyelemre méltó, hogy az új Sztaki-szótár ad olasz és lengyel megfelelőket. Olasz megfelelőként a mazzetta és a bustarella szerepel (de ezek inkább kenőpénzt jelentenek), lengyelül pedig körülírást kapunk: dobrowolne pieniądze dawane z wdzięczności (dla lekarzy węgierskich) ’hálából önként adott pénz (magyar orvosoknak)’. A netes magyar–angol szótárak közül sem a Webfordítás, sem a Topszótár, sem a Sztaki-szótár (sem a régi, sem az új változat) nem ismeri sem a hálapénz, sem a paraszolvencia szót – ez annyiban nem meglepő, hogy az angol nyelvű területeken maga a fogalom is ismeretlen. A Google fordítója a gratuitiest ajánlja fel a hálapénz megfelelőként, de ennek inkább ’borravaló’ a jelentése: tipikusan inkább pincérnek, taxisofőrnek adják, nem orvosnak. Mindenesetre ez elég jó megfelelő: hasonlóképp használhatnánk a tip szót is. A statisztikai alapokon dolgozó fordítót azonban a magyaroknak már sikerült megtéveszteniük: a paraszolvencia megfelelőjeként már a sosemvolt parasolvencyt ajánlja fel!

A paraszolvencia hungarikum
Forrás: Wikimedia Commons / Eugen Nosko

Nem jobb a helyzet a parasolvencia esetében sem: erre is kizárólag magyar nyelvű vagy Magyarországgal kapcsolatos találatokat kapunk, még akkor is, ha kizárjuk a magyarországi honlapokat. Az egyetlen nem magyar nyelvű és vonatkozású találat, amire bukkantunk, szlovák. Egy fórumozó arra panaszkodik, hogy mivel elvált, a templomban nem keresztelték meg a gyerekét. Erre egy másik fórumozó azt írja:

Parasolvencia aj v tomto prípade pomôže...

A paraszolvencia ilyen esetekben semis segít...

Ebben az esetben tehát a szó nem orvosi kontextusban bukkan fel. A találat értékét csökkenti, hogy a fórumozó Csudajo néven kommentel, tehát minden bizonnyal magyar. Kérdés, hogy szlovák anyanyelvű fórumozótársai megértették-e a bejegyzést. Hasonlóképpen két román szöveget találtunk, melyben felbukkan, az egyik a magyar egészségügyről szól, a másik egy magyar előadó jogi és etikai kérdésekről szóló előadásának vázlatában bukkan fel.

Ha német hatással lenne dolgunk, a Parasolvenzia alak után kellene nyomoznunk, de a világhálón ez egyáltalán nem fordul elő. Cirill betűs próbálkozásaink sem jártak eredménnyel: mindössze négy bolgár találat bukkant fel, azokban is az szerepel, hogy Magyarországon nevezik így a hálapénzt!

Leszögezhetjük tehát: a paraszolvencia hungarikum! Ha a jelenség nem is, a szó mindenképp. Ha másért nem is egy dologért szerethetjük: alaposan feladja a leckét a nyelvművelőknek. Tessék szépen megmondani: magyar szó-e a paraszolvencia, vagy sem? Mert ha nem is ősi magyar elemekből áll, de kétségtelenül magyar alkotás! Akkor most védendő érték, vagy üldözendő idegenség? A vitához jó szórakozást kívánunk!

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (27):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Az összes hozzászólás megjelenítése
7 éve 2017. február 10. 12:22
27 ungabunga

Sok év eltelt a cikk óta, én épp most találtam rá. Azóta sok-sok újabb szöveg vált elérhetővé egy kattintásra, főleg az Arcanumban, és ezekből sok minden kiderül.

1. Az ADT-ben lévő szövegek közül a paraszolvencia szót említő legkorábbi cikk 1963-ból való, azaz jó tizenöt évvel régebbi, mint ami fent szerepel. (adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszava_1963_07/?pg=200&layout=s)

2. A "paraszolvencia" szó jelentése: "mellékes jövedelem" vagy "külön juttatás", azaz: amit a fizetésén felül tesz zsebre valaki. (Pl. "az orvosi körökben paraszolvenciának, a köznyelvben hálapénznek nevezett különjuttatásról van szó" - írja a Népszabadság 1976. V. 30.-án, illetve "paraszolvencia, az ennek révén kialakult mellékes jövedelem" - áll a Népszava 1979. III. 9.-i számában.)

10 éve 2014. május 28. 15:29
22 doktor úr

Elképesztő, hogy manapság egy magát tudományosnak valló elemzőnek, aki egyébként elhatárolódik a „kocafordítóktól”, a kutatási terep kizárólag az internetes forrásokat (google, sztaki, wikipédia) jelenti; fel sem merül benne, hogy nyomtatott szótárakat, kézikönyveket is kézbe vegyen.

Nem igényel nagy nyomozást a solvo jelentéseinek feltérképezése a Györkösy-szótár alapján:

1. old, felold, megold; 2. megfizet, teljesít, törleszt, kiegyenlít; 3. felbont; 4. megszüntet.

Egyébként a solventia alak természetesen főnév, nem pedig participium többes szám, csakúgy mint pl. resistentia – ellenállás, sapientia – eszesség. A végtelenségig sorolható, csodálom, hogy erre a jelenségre még nem figyelt fel a cikkíró.

Ennek megfelelően a főnévi alak minden olyan jelentést magában hordozhat, ami az ige alapjelentéseiben benne volt. Ezzel a kérdést tulajdonképpen meg is válaszoltuk.

Ám ha valaki rájön, hogy a keresett kifejezés feltehetőleg jogi eredetű, nem lenne kézenfekvő jogi latin forrásokat is felkutatni? Jogi szövegekben magától értetődően használják az igét és a szintén vele összefüggő solutio főnevet a következő jelentésekben:

- megold(ás), teljesít(és): pl. kötelmeknél (obligatio),

- felbomlik, felbomlás: pl. társaságoknál (societas),

- felment(és): pl. vádlottaknál (reus)

- kifizet(és), törleszt(és): pl. adósságnál (debitum), pl. fideiussor solvit: a kezes teljesít, azaz fizet, de nem csak pénzbeli ügyleteknél, pl. aliud pro alio solvere: a [szerződésben kikötött dolog helyett] mással teljesíteni.

Tehát a parasolventia (para + solventia; az előtag valóban görög) minden további nélkül jelenthet „mellé + fizetést”.

Annyi valóban igaz, hogy az eredete homályba vész. Ha sem a korábbi (klasszikus vagy újkori) latinban, sem pedig a többi nyelvben nem találjuk meg a megfelelőjét, akkor valóban lehet ez egy 20. századi magyar újítás. (Az, hogy az angolban ettől függetlenül szintén megképeztek egy solvency alakot, semmilyen következtetésre nem ad okot). Magyarországon az újkori latin világviszonylatban is egyedülállóan jelentős. Ezzel összefüggésben rengeteg olyan latin szó és kifejezés van, amelyeket csak nálunk és csak bizonyos korokban használtak. Simán lehetséges, hogy a ’70-es években még éltek olyan jogászok, akik lazán találtak ki ilyen terminusokat (ilyen értelemben hogy a csudába ne lenne a latinos műveltségünk eredménye??), amelyeknek az értelmezéséhez nekünk tudományos kutatásokra van szükségünk…

10 éve 2013. december 21. 20:40
21 Rako

A keresztelési megjegyzéshez:

Ferenc Pápa már letolta az olyan papokat aki nem volt hajlandó megkeresztelni az ilyen gyerekeket.

10 éve 2013. szeptember 21. 14:34
20 Fejes László (nyest.hu)

@Grant kapitány: Közben utánenéztem más forrásoknak is. A Tegyey-szótár egyszerűne ki-, megfizet jelentést ad, a Györkösy-féle magyar-latin szerint viszont ez a fizet, és mindenféle igekötős fizetben is ez fordul elő. Érdekes módon a neten elérhető latin szótárakban vagy nem szerepel ilyen jelentés (en.wiktionary.org/wiki/solvo#Latin , www.translate-latin.com/en/dictionary-latin-english/solvo , www.eudict.com/?lang=latcro&word=solvo , www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=solvo&la=la&can=solvo0 ) vagy csak (de legalábbis hangsúlyozottan) adósság megfizetésére vonatkozóan szerepel (www.babylon.com/define/112/Latin-Dictionary.html , www.latin-dictionary.net/definition/35328/solvo-solvere-solvi-solutu , www.latin-dictionary.org/Latin-English-Dictionary/solvo ). Van olyan is, ahol csak az igekötős alaknál utalnak ilyen jelentésre (humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/Latin/ ). Ennek a furcsaságnak utána fogok nézni.

Érdekes módon úgy tűnik, hogy pl. az olasz solvere is csak ’(adósságot) kiegyenlít’ (tkp. ’teljesít’, ezen kívül ’felold’, ’kiold, kibont’), de van solvibile ’fizetőképes; kifizethető’, solvente ’fizetőképes’ (meg ’oldószer’). solvenza ’fizetésképesség’. A spanyolban pl. nem találtam folytatóját, de solvente ’fizetőképes’ (meg ’oldószer’), solvencia ’fizetőképesség, hiteljképesség’, solventar ’kifizet, kiegyenlít, rendez (számlát)’ (emellett ’megold, elintéz’) van.

10 éve 2013. szeptember 20. 20:00
19 Fejes László (nyest.hu)

@Grant kapitány: „ Ott megtalálható az (adósságot) "megfizet, kifizet" jelentés is. Vagyis solventia=fizetség!” Ez nem ilyen egyszerű, hiszen ebben az esetben az ige csak az adósság megfizetését jelenti, nem általában a fizetést. Márpedig a paraszolvencia nem adósság, kölcsön megfizetését jelenti!

Ettől persze még ez a jelentés közrejátszhatott a kialakulásában ez a jelentés, köszönjük az információt!

10 éve 2013. szeptember 20. 17:18
18 Grant kapitány

"A szolvencia a latin solvō [szolvó] ’old, lazít, kiköt (pl. csomót, kötelet)’, illetve ’megold (problémát)’ igéből ered. Ennek folyamatos melléknévi igenévi alakja a solvens [szolvensz] ’oldó, lazító, kikötő; megoldó’, és ennek többes számú (semleges nemű) alakja a solventia [szolvencia] – ennek az alaknak a jelentése tehát ’oldók, lazítók, kikötők; megoldók’. A parasolventia tehát elemeiből ítélve olyan dolgokra utalhat, amelyekkel ki- vagy megoldunk valamit."

Nem ezt jelenti!

Annyit kellett volna tenni a szerzőnek, hogy megkeresi a Finály-féle latin-magyar szótárban a "solvo" ige különböző jelentéseit! Ott megtalálható az (adósságot) "megfizet, kifizet" jelentés is. Vagyis solventia=fizetség! A görög eredetű "para" előtag pedig itt "mellékes"-t jelent.

A "paraszolvencia" tehát magyarul: mellékes fizetség. Lásd itt:

www.szokincshalo.hu/szotar/?qbetu=p&qsearch=&qdetail=8421

10 éve 2013. szeptember 20. 16:56
17 mederi

@szigetva:

És "párás" lesz a beteg keze az idegességtől, mert fél attól, hogy meglátja egy harmadik személy, mikor ez a "páros" tevékenység (orvos-beteg kapcsolat), a "paraszolvencia" átadása létrejön.

Máskor "parázs" vitaszerűség is kialakulhat, ha az orvos nem akarja elfogadni a pénzt egy szegény "paraszt" bácsitól..:)

12 éve 2012. július 14. 09:33
16 scasc

@Fejes László (nyest.hu):

László, ez nem a cikket kritizálta, hanem a rendelkezésre álló adatok sorát bővítette. Mint szótörténeti (adatolási) cikk írója (MNy), nem hogy tisztában vagyok azzal amit mondasz, hanem élem is. (Néha az az érzésem, hogy indok nélkül apologetizmusba esel...). Nem is írtam, hogy változna a végkövetkeztetés — kivéve az első adatolható előfordulással kapcsolatban.

Éredekes, egyébként, hogy mind a latinos, mind a magyar helyesírású alak egyidejűleg jelenik meg. Sajnos, a Látóhatár 73-as kiadása nem áll fizikai valójában rendelkezésemre, szívesen vizsgálnám a szövegösszefüggést magam is.

Mindenesetre az előzmények nélkül a 70-es években _latinos_ írásóddal való felbukkanás valóban az orvoszsargonra (vagy inkább: orvosszlengre) utal.

12 éve 2012. július 13. 13:37
15 Fejes László (nyest.hu)

@scasc: Köszönjük. Ugye a tudomány azokkal az adatokkal dolgozik, amelyek a rendelkezésére állnak. Sajnos még az is lehetetlennek tűnik, hogy az összes nyomtatott anyag kutatható legyen, és akkor még ott vannak a soha ki nem nyomtatott dokumentumok, magánlevelek. És arról nem is szólva, mennyi időt élhet meg egy szó, mielőtt először leírják.

Ezek a példák nem szolgálnak olyan adattal, melyek alapján meg kellene változtatni a cikk megállapításait. Természetesen előkerülhetnek ilyenek, ez természetes dolog. A paleontológiai is a fellelt dinoszauruszcsontokból dolgozik, és az újabb leletek alapján időnként kénytelen felülírni korábbi megállapításait.

12 éve 2012. július 13. 12:23
14 scasc

@scasc: Sőt, ugyane 1973-as Látóhatárban az előbb idézett latinos "parasolventia" mellett szerepel a magyar helyesírású "paraszolvencia" is:

"Férje ugyanabban a kerületben, de más rendelőintézetben dolgozik. Fizetésük között alig van különbség, az is a férje javára. A jövedelmükben annál nagyobb. — Szerintem a paraszolvencia problémáját a nők fogják megoldani. — Hogyan?"

www.google.com/search?q=parasolventia&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen& ...78987.80505.0.80607.2.2.0.0.0.0.203.203.2-1.1.0...0.0...1c.r1j3ethOkZI&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=648e754523806dbf&biw=640&bih=702

12 éve 2012. július 13. 12:21
13 scasc

"A szó először a Jogtudományi Közlönyben,

1978. januárjában [fordul elő 'parasolventia' latinos formában]:"

Nem így! A szó kétszer is előfordul már három évvel korábban, franciában (jóllehet, hogy magyar összefüggésben), 1975-ben:

"Levendel rappelle que la plupart des assurés sociaux glissent au médecin et à l'infirmière une enveloppe appelée « argent de gratitude » par le patient et qualifiée du nom latin de « parasolventia » par les bénéficiaires." — books.google.at/books?id=xdYEAAAAMAAJ&q=parasolventia&dq=parasolvent

és

"C'est le médecin ou l'infirmière qui reçoivent une enveloppe : • l'argent de gratitude », qualifié de « parasolventia », les propriétaires qui exigent des sur-loyers deux ou ..." — books.google.at/books?id=OngqAAAAMAAJ&q=parasolventia&dq=parasolvent

Ezek is magyar vonatkozásúnak tűnnek.

De ennél is többet mondok: Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent "Látóhatár"-ban már 1973-ban, azaz 5 (öt!) évvel korábban, mint az a cikkben szerepel előfordul a "parasolventia":

"[... tekin]télyét például sokkal jobban rongálja a parasolventia legköre, mint a beosztottakét."

www.google.com/search?q=parasolventia&btnG=Nach+B%C3%BCchern+suchen& ...12346.13226.2.13561.4.4.0.0.0.0.187.534.0j4.4.0...0.0...1c.BnJPwPvBAlw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=648e754523806dbf&biw=640&bih=702