0:05
Főoldal | Rénhírek
Nagy különbség...

Ellentmondás nincs!

Olvasónk szerint ellentmondás van korábban megfogalmazott álláspontunk és egy nyelvi tanácsadó véleménye között. Ebben nem lenne semmi meglepő, hiszen számos kérdést látunk másképp – ebben az esetben viszont éppen teljes az egyetértés. Nem kizárt viszont, hogy újabb különbség nyomára bukkantunk. Végül pedig megint megállapítjuk, hogy ismét olyan esettel van dolgunk, mely régóta hangoztatott állításainkat igazolja.

Fejes László | 2015. február 4.

Korábban már számtalanszor írtunk arról, mennyire bonyolult a magyar helyesírás, és mennyire könnyen rá lehet sütni az egyébként igen művelt emberre is, hogy „még helyesen írni sem tud”. Elég felidézni azt a példát, hogy a családok elnevezésében attól függ, hogy kötőjellel kapcsoljuk-e a család szót a családnévhez, hogy uralkodócsaládról van-e szó: tehát a Mátyás uralkodása előtti korszakról szólva Hunyadi családot, a trónra lépést követő időszakról szólva viszont Hunyadi-családot kell írnunk – legalábbis a szabályzat szerint. Nem kétséges tehát, hogy ezernyi dologra kell tekintettel lennünk, ha egy formát a szabályzatnak megfelelően szeretnénk leírni.

Ekkor már a Hunyadi-család tagja
Ekkor már a Hunyadi-család tagja
(Forrás: Wikimedia Commons)

Mindezt azért szükséges előre bocsátani, mert Zsuzsanna nevű olvasónk kérdésére adandó válaszunkban pontosan erre kell hivatkoznunk:

Szakfordító és lektor vagyok, jobbára magyar nyelvre dolgozom, és kínosan ügyelek a helyesírásra. Gyakran előfordul, hogy idegen tulajdonnevek kerülnek a szövegeimben szókapcsolatba magyar köznevekkel, pl. GDF SUEZ + részvény és Media Controls + ügyfél. A szóköztartalmú morféma kifejezést már korábbról ismertem (az Ön cikkében a nordic walking barát település szókapcsolata okán merül ez fel), és a rá vonatkozó javaslatok szerint jártam el mind a köznevek, mind a tulajdonnevek esetében. Ám egy kollégám a tulajdonnevek tekintetében megkérdőjelezte az eljárást, mert szerinte a Media Controls-ügyfél forma lenne a helyes. Ennek próbáltam utánajárni  gyorssegélykérdésben, de nem várt választ kaptam. Kérem, állást foglalna? Hogyan kell írni az idegen tulajdon-, illetve köznevek és a magyar köznevek kapcsolatait? A tulajdonneveknél azt a szabályt kell követni, mint a „József Attila-vers” esetében? Ha ez a helyzet, Balázs Géza nekem adott válasza akkor is szembemegy az Ön véleményével a köznevekre nézve.

A Zsuzsanna által említett szócikkben azt írtuk, hogy a szabályzatból a nordicwalking-barát írásmód vezethető le – hivatkoztunk az úgynevezett második mozgószabályra (AkH. 139. b)) – , ellenben az Osiris-féle Helyesírás (OH.) a nordic walking barát írásmódot ajánlja. Mi úgy látjuk, hogy az OH. álláspontja a szabályzatból nem vezethető le, de kétségtelenül van benne valami logika. Végül nem foglaltunk állást, csupán azt mondtuk, hogy mivel a nordic walking barát írásmódot egy tekintélyes helyesírási szakkönyv tanácsa is alátámasztja, ne hibáztassuk az egyszerű nyelvhasználókat, ha ezzel a formával élnek.

Mivel az akkori kérdés kifejezetten a nordic walking előtagú összetételre vonatkozott, a nordic walking pedig köznév, a tulajdonnévi előtagú összetételekkel nem is foglalkoztunk. A tulajdonnevek és köznevek összekapcsolásával többek között a már hivatkozott cikkünkben foglalkoztunk, de rámutattunk arra is, hogy a szabályozás mennyire ellentmondásos. Véleményünk szerint például a GDF SUEZ részvény írható külön is, mert a 140. a) szabály szerint a minőségjelzőként használt elemnek is tekinthető a tulajdonnév, hiszen rákérdezhetünk a minőségjelző szokásos kérdőszavával: milyen részvény? – GDF SUEZ  részvény. (Ugyanez viszont nyelvérzékünk szerint a Media Controls-ügyfél esetében kevésbé meggyőző: ?milyen ügyfél? – Media Controls ügyfél.) Mindkét esetben tekinthetjük azonban a szerkezetet összetételnek – méghozzá olyan szerkezetnek, melyet a szabályzat birtokos összetételnek tekint: GDF SUEZ  részvény ’a GDF SUEZ részvénye’, Media Controls-ügyfél ’a Media Controls ügyfele’. Javaslatunk tehát ez esetben ugyanaz, mint Balázs Gézáé, legfeljebb mi közel sem látjuk annyira egyszerűnek és egyértelműnek a helyzetet, mint ő láttatja.

Balázs Géza hoz köznyelvi példákat is: countryzene-rajongó, heavymetalzene-rajongó, heavymetal-rajongó – itt sincs köztünk ellentmondás, hiszen mi is éppen azt állítottuk, hogy a szabályzatnak a nordicwalking-barát írásmód felel meg. Ami érdekesebb, hogy Balázs Géza éppen az OH.-ban talált olyan példákat, melyek megerősítik véleményét, míg mi ugyanebben a kiadványban a véleményünknek ellentmondó állásfoglalást találtunk. Úgy tűnik tehát, az ellentmondás ez esetben nem köztünk és Balázs Géza között, hanem az OH.-n belül van.

Heavymetal-rajongók vagy heavy metal rajongók?
Heavymetal-rajongók vagy heavy metal rajongók?

Ha ellenőrizzük az adatokat, akkor alátámaszthatjuk ezt a sejtésünket. A Balázs Géza által megjelölt 560. oldalon, a kiadvány szótári részében valóban megtaláljuk a countryzene-rajongó példát, a heavy metallal alkotott kapcsolatoknak azonban nem akadtunk nyomára. (Mi az első kiadást használtuk, lehet, hogy a későbbi kiadásokba bekerült, bár aligha az 560. oldalra. A válasz egyébként igen sietve készülhetett, több elütést is felfedezhetünk benne – a nyelvművelők ilyen esetekben szokták a pongyola szót használni.)

Az OH. tanácsadó részében viszont a kiadvány a különírás mellett foglal állást. A 137. oldalon a következő példákat találjuk: bischon havanese tenyésztés, maine coon állomány, eau de parfume minta, ham and eggs rendelés, heavy metal őrület, music center vásárlás (ugyanezek ismétlődnek meg a 277. oldalon). A szótári részben ezen példák egyike sem szerepel.

Muszáj ezt az egészet ilyen komolyan venni? (Bichon Havanese)
Muszáj ezt az egészet ilyen komolyan venni? (Bichon Havanese)
(Forrás: Wikimedia Commons / Laura Hartog / CC BY-SA 2.0)

Két eset lehetséges. Az egyik szerint Balázs Géza heavymetalzene-rajongó, illetve heavymetal-rajongó példája valóban szerepel az OH.-ban. Az OH. tanácsadói részét Laczkó Krisztina, a szótári részt Mártonfi Attila készítette. Elképzelhető, hogy ebben a kérdésben elfelejtettek egyeztetni egymással – de azon sem lepődnénk meg, ha kiderülne, hogy volt, ahol saját munkájukon belül is következetlenek voltak. De az sem lenne meglepő, ha a Balázs Géza által használt kiadásban a tanácsadó már másképp foglalna állást.

A másik szerint a Balázs Géza által hozott heavy metalos példák az OH.-ban nem is szerepelnek. Ekkor az OH.-n belül nincs is ellentmondás, mert a countryzene egybeírandó, tehát az előtag a countryzene-rajongóban nem szókapcsolat. Ebben az esetben ugyan egyetérthetünk abban Balázs Gézával, hogy a heavymetalzene-rajongó, illetve heavymetal-rajongó a szabályzatból levezethető írásmód, ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy tévesen hivatkozik az OH.-ra, melynek álláspontja nem megerősíti véleményét, hanem teljesen szembemegy vele. Ebben az esetben nem másról van szó, mint arról, hogy amikor az OH. álláspontja a mi álláspontunkkal ütközik, akkor mi megírjuk, hogy nem értünk vele egyet. Amikor az OH. álláspontja Balázs Gézáéval ütközik, akkor ő úgy hivatkozik az OH.-ra, mint ami alátámasztja állításait. Ez kétségtelenül különbség, de ellentmondásnak nem neveznénk.

Nekem minden egyformán popzene...
Nekem minden egyformán popzene...
(Forrás: Wikimedia Commons / Rama / CC BY-SA 2.0)

A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy ebben a kérdésben a helyesírással foglalkozó szakemberek, tanácsadók véleménye is eltér. Hogyan várhatjuk ilyen helyzetben, hogy az egyszerű nyelvhasználók eligazodnak a szabályok között? Sokkal fontosabb lenne ezzel a kérdéssel foglalkozni, mint azon szöszölni, hogy a Media Controls-ügyfél vagy a Media Controls ügyfél a helyes. Ez ugyanis nem helyesség, hanem ízlés, vagy akár pillanatnyi hangulat kérdése.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások:

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!