0:05
Főoldal | Rénhírek

A legbonyolultabb kérdések

Hogy mondjuk angolul azt, hogy okosabb? Cleverer vagy more clever? Mikor kell a fokozott alakok elé névelő? És mi a legnehezebb a magyaroknak az angol fokozásban? Cikksorozatunk második részében a szabályosan képzett fokozott melléknevekkel foglalkozunk.

Wenszky Nóra | 2013. november 18.

Az angol melléknevek fokozott alakjait tárgyaló cikksorozatunk első részében megismerkedtünk azokkal a szavakkal, amelyek nem az alapfokú alakból képzik közép- vagy felsőfokukat, hanem más tőből. Most azt tekintjük át, hogyan képezhetjük a többi melléknév közép- és felsőfokát.

Mikor toldalékoljunk?

Lássuk először a toldalékkal képzett fokozott mellékneveket. A középfok jele az angolban az -er [ö(r)], míg a felsőfoké az -est [iszt/öszt]. Ezt ragasztjuk a melléknév végéhez: short, shorter, the shortest ’rövid, rövidebb, a legrövidebb’. A képző hangsúlytalan, és nem tolja el a tő hangsúlyát.

Képzéssel csak a melléknevek néhány csoportjának állíthatjuk elő a középfokát. Mindig képzőt kapnak egy szótagú melléknevek, például a (brave, braver, the bravest) vagy a new ’új’ (new, newer, the newest) – természetesen a fentebb felsorolt rendhagyó tövek kivételével.

Ezzel szemben a három vagy több szótagból álló melléknevekhez soha nem ragaszthatjuk ezeket a képzőket. A középfokú alakok a more ’több’, míg a felső fokú alakok a most ’legtöbb’ szó segítségével állíthatók elő: more interesting ’érdekesebb’, the most harmonic ’a legharmonikusabb’.

Határmezsgyén

A legnehezebb dolgunk a két szótagú melléknevekkel van. Az bizonyos, hogy képzővel állítjuk elő azon két szótagú melléknevek középfokát, amelyek -y-ra végződnek: happy, happier, the happiest ’boldog, boldogabb, a legboldogabb’. Ide tartozik még például a tiny ’apró’, heavy ’nehéz’, easy ’könnyű’, pretty ’csinos’, dirty ’koszos’, bumpy ’hepehupás’, icy ’jeges’, shiny ’fénylő’.

Tinier than a hand – Kisebb egy kéznél
Tinier than a hand – Kisebb egy kéznél
(Forrás: Wikimedia Commons / Pawel Loj / CC BY 2.0)

Abban a kérdésben, hogy az -ow, -le és -er végű két szótagú mellékneveknek van-e összetett alakjuk, vagy csak képezni lehet a fokozott alakokat, a források ellentmondóak. Az A–Z angol nyelvtan szerint mindkét megoldás lehetséges, míg másutt csak a képzett alakokat említik meg. Az internetes fórumokon is mindkét megoldással találkozunk, így inkább az valószínűsíthető, hogy ezen szavaknak tényleg mindkét módon lehet képezni a fokozott alakjait – csak gyakorisági vagy területi különbségek vannak. Ebbe a csoportba tartozik például a narrow ’keskeny’, hollow ’üreges’, gentle ’gyengéd’, simple ’egyszerű’, subtle ’árnyalt’, clever ’okos’.

Hasonlóképpen lehetséges a képzett és az összetett fokozott alakok használata például a common ’közönséges, gyakori’ melléknévnél: commoner / more common ’közönségesebb’, the commonest / the most common ’a legközönségesebb’. Így viselkedik még például a likely ’valószínű’, cruel ’kegyetlen’, pleasant ’kellemes’, polite ’udvarias’, quiet ’csendes’, stupid ’hülye’, sure ’biztos’, wicked ’gonosz’. Más két szótagú mellékneveknél viszont csak az összetett formát használják: modern, more modern, the most modern ’modern, modernebb, a legmodernebb’.

Összefoglalva, a két szótagú szavaknál a legtöbb esetben mindkét forma használatos, csak az -y végűekhez ragasztunk képzőt.

Helyesírás

A képzett alakok helyesírásánál három dologra kell figyelnünk. A legegyszerűbb szabály az, hogy az -e-re végződő töveknél nem kettőzzük meg az e-t: simple, simpler ’egyszerű, egyszerűbb’ és nem pedig *simpleer.

Másrészt, az egy szótagú, rövid magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződő szavaknál képzés során a szóvégi mássalhangzó megkettőződik. Ezzel jelezzük, hogy a tő magánhangzója rövid marad toldalékolás után is: big [big], bigger [bigö], the biggest [bigiszt] ’nagy, nagyobb, a legnagyobb’.

Harmadrészt, a tő végén lévő -y legtöbbször i-re változik: heavy, heavier, heaviest ’nehéz, nehezebb, a legnehezebb’, dry, drier, the driest ’száraz, szárazabb, a legszárazabb’. Egyes egy szótagú szavak esetében azonban az –y megmaradhat: shy, shyer~shier, the shyest~shiest ’szégyenlős, szégyenlősebb, a legszégyenlősebb’. Ilyen kettősség még a wry ’fanyar’ és a spry ’virgonc’ alakjainál is megfigyelhető.

Nyelvtanulóknak nehezebb

Végül essen szó néhány olyan jelenségről, ami nehézséget okoz a nyelvtanulóknak. Ezek egyike a felsőfokú alakokkal való névelőhasználat. A felsőfokú melléknév előtt – a magyarhoz hasonlóan – határozott névelő áll az angolban is a legtöbb esetben.

The youngest prince was baptised. ’A legfiatalabb herceget megkeresztelték.’

George is the youngest prince. ’György a legifjabb herceg.’

Ha a felsőfokú alak előtt határozatlan névelőt használunk, akkor az nem felsőfokot jelent, hanem ’módfelett, roppant’ jelentésű.

He was a most peculiar man. ’Roppant különös ember volt.’

A névelőt a most szó elől akkor kell elhagyni, ha a szó azt jelenti ’többségében, a többsége’. Mivel ezt magyarra a legtöbbször ’a legtöbb’ fordulattal fordítjuk, igen gyakori, hogy a magyar beszélők az angolban is ki akarják tenni a névelőt. Ám ha ’a legtöbb’ fordulat azt jelenti, hogy ’a legnagyobb számú’, akkor tényleg ki kell tenni elé a névelőt.

Most people like chocolate.

’Az emberek többsége szereti a csokit. A legtöbb ember szereti a csokit.’

It is him who knows the most people among us.

’Közülünk ő ismeri a legtöbb embert.’

A legtöbben szeretik
A legtöbben szeretik
(Forrás: Wikimedia Commons / André Karwath aka Aka / CC BY-SA 2.5)

Végül lássunk egy többször előforduló hibát. A magyarban a középfokú mellékneveket gyakran használjuk akkor is, amikor egy átlaghoz hasonlítunk valamit: Végy egy kisebb tojást. Sőt, néha a középfokú melléknév nem is fejez ki hasonlítást, egyszerűen az alapfokú melléknév helyett használjuk: Egy kisebb/kicsi gyerek nem biciklizhet egyedül. A több szót is előszeretettel alkalmazzuk ’néhány, egynél több, sok’ jelentésben: Több tanulmány is megjelent ebben a témakörben. Ezekben az esetekben, tehát amikor nincs nyilvánvaló hasonlítás, az angolban nem használhatunk középfokot. Ilyenkor egyszerűen alapfokú melléknevet kell választanunk.

Take a small egg. ’Végy egy kisebb tojást.’

A small child cannot cycle alone. ’Egy kisebb gyerek nem biciklizhet egyedül.’

Several studies have been published on this topic. ’Több tanulmány is megjelent ebben a témakörben.’

Végül egy több változatban is ismert versikével búcsúzunk, mely a ’minél...annál’ szerkezet ismétléséből adódik a vers ritmusa.

The more we learn, the more we forget,

The more we forget, the less we know,

So why learn?

’Minél többet tanulunk, annál többet felejtünk,

Minél többet felejtünk, annál kevesebbet tudunk,

Akkor minek tanuljunk?’

Több kisebb tojás
Több kisebb tojás
(Forrás: Wikimedia Commons / OakleyOriginals / CC BY-SA 2.0)

Források

Kovács–Lázár–Merrick: A–Z angol nyelvtan

Swan: Practical English Usage

Collins Dictionary

Oxford Dictionary

Lázár–Varga egyetemes szótár

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (10):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
10 éve 2013. november 20. 08:50
10 Fejes László (nyest.hu)

@Grant kapitány: OK, elnézést, én tévedtem.

Komolyan úgy véled, hogy ha valakiről kiderül, hogy nem ismer egy bizonyos számot, arról elmondható, hogy nem igazán járatos a könnyűzenében?

10 éve 2013. november 19. 21:40
9 MolnarErik

@Fejes László (nyest.hu): "Komolyan úgy véled, hogy ha valakiről kiderül, hogy nem ismer egy bizonyos számot, arról elmondható, hogy nem járatos a könnyűzenében?" Ebben most Grantnak van igaza, még mém is van róla :)

i.chzbgr.com/maxW500/5110810112/h8560CD67/

10 éve 2013. november 18. 17:31
8 Grant kapitány

@Fejes László (nyest.hu): "Komolyan úgy véled, hogy ha valakiről kiderül, hogy nem ismer egy bizonyos számot, arról elmondható, hogy nem járatos a könnyűzenében?"

Látod, kedveled ez a fajta csúsztatásos érvelési technikát. Nem azt írtam, hogy "nem járatos", hanem azt, hogy "nem igazán járatos", amit fenntartok, mert az említett szám eléggé közismert.

10 éve 2013. november 18. 16:48
7 Fejes László (nyest.hu)

@Sultanus Constantinus: Annak a jelentése is egyértelmű, hogy „Budapestben lakom”. Akkor ez jó mondat?

„Vagy pl. azzal mi a baj, hogy "Ez a ház nagy, de az (még) inkább nagy"?”

Semmi baj, ettől még nem mondanám arról a külföldiről, hogy rosszul beszél magyarul, de hát nyilván van mit még tanulnia...

10 éve 2013. november 18. 16:36
6 ocs

@Grant kapitány:

"""

Nem tudom, honnan szedi a cikk szerzője ezt a butaságot.

2. Use of comparatives

...

"""

Nekem ez nem bizonyítja. hogy a cikkben ez butaság lenne, szerintem ez a mondatbeli pozícióra vonatkozik aztán kész. Valami empirikus adat jobb lenne...

10 éve 2013. november 18. 15:02
5 Sultanus Constantinus

@Fejes László (nyest.hu): "az „a piros ház nagyobb, mint a kék” sem parafrazálható úgy, hogy „a piros ház inkább nagy, mint a kék”, és az „ez a legjobb szám, amit valaha hallottam” sem úgy, hogy „ez a leginkább jó szám, amit valaha hallottam”."

Nem tudom, nekem ezekkel semmi bajom nem lenne. Tény, hogy furcsán hangzanak, de a jelentésük egyértelmű. Annak viszont tényleg semmi értelme nem lenne, hogy "a piros ház 'több' nagy, mint a kék" vagy "a sárga ház a 'legtöbb' nagy".

Vagy pl. azzal mi a baj, hogy "Ez a ház nagy, de az (még) inkább nagy"?

10 éve 2013. november 18. 14:27
4 Fejes László (nyest.hu)

@Grant kapitány: Komolyan úgy véled, hogy ha valakiről kiderül, hogy nem ismer egy bizonyos számot, arról elmondható, hogy nem járatos a könnyűzenében?

És igaznak gondolod, hogy az, ha valaki nem vesz figyelembe egy szöveget, amiben releváns adat van, akkor az azt jelenti, hogy a szöveget nem ismeri? Olyasmi kizárható, hogy éppen nem jut eszébe?

@Sultanus Constantinus: A szöveg angolul tudók számára egyértelműen arra utal, hogy a more és a most elsődleges jelentése a ’(leg)több’. Más kérdés, hogy az ilyen szerkezetekben nem így fordítjuk. De inkábbal sem, hiszen az „a piros ház nagyobb, mint a kék” sem parafrazálható úgy, hogy „a piros ház inkább nagy, mint a kék”, és az „ez a legjobb szám, amit valaha hallottam” sem úgy, hogy „ez a leginkább jó szám, amit valaha hallottam”. Az inkább (leg)inkább az olyan esetekben használható, mint az „inkább kicsi, mint nagy”, „inkább zöld, mint kék”, illetve módosítószóként, mint ebben a mondatban.

10 éve 2013. november 18. 13:57
3 Sultanus Constantinus

"A középfokú alakok a more ’több’, míg a felső fokú alakok a most ’legtöbb’ szó segítségével állíthatók elő:"

Eléggé szerencsétlen és félrevezető fordítás ez így, ami a tanulóknak nem fog segíteni; ebben az értelemben az 'inkább' és a 'leginkább' fordítás sokkal célravezetőbb lenne.

Nem néztem utána a more és a most etimológiájának, de gondolom, teljesen analóg vele a spanyol "más", ami szintén egyrészt a mucho (< lat. multu) 'sok' középfoka önmagában, de az összehasonlító középfok képzésénél 'inkább' a jelentése, és egy ilyen jelentésű latin szóból (magis) is származik.

10 éve 2013. november 18. 12:34
2 Grant kapitány

Úgy látszik, nem igazán tájékozott a szerző a könnyűzenében. Ha ismerné pl. "A Whiter Shade of Pale" című számot, nem írogatna ilyen hülyeségeket.

10 éve 2013. november 18. 12:31
1 Grant kapitány

"Ezekben az esetekben, tehát amikor nincs nyilvánvaló hasonlítás, az angolban nem használhatunk középfokot."

Nem tudom, honnan szedi a cikk szerzője ezt a butaságot.

2. Use of comparatives

"Just like other adjectives, comparatives can be placed before nouns in the attributive position, e.g.: a more intelligent child, the bigger piece of cake."

www.onestopenglish.com/grammar/grammar-reference/adjectives/comparat