0:05
Főoldal | Rénhírek

Oligarchák és mágnások

Kire mondjuk, hogy oligarcha, vagy hogy mágnás, és honnan erednek ezek a szavak? Mikor, kire használjuk ma őket?

nyest.hu | 2012. március 22.

Az oligarcha szó végső soron a görög ὀλίγος [olígos] néhány, kevés’ és az ἄρχω [arkhó] ’kormányoz, vezet’ szavak összetételéből származik. A történelem során folyamatosan változott, hogy pontosan miféle uralkodói rétegre alkalmazták. A görögök eredetileg olyan városvezetőket neveztek így, akik nem demokratikusan, hanem mintegy uralkodóként kormányoztak – de ide sorolták Spártát is, ahol egy katonai réteg uralkodott. A magyar történelemben a kiskirályok korával (a 13.–14. század fordulójával) kapcsolatban használják, a szinte önálló államiságot kialakító nagybirtokosokat nevezik oligarcháknak.

A szó magyarországi (és nemzetközi) reneszánsza az oroszországi társadalmi változásának köszönhető. A Szovjetunió felbomlása utáni „kreatív privatizációnak” köszönhetően egyesek igen nagy vagyonokra tettek szert, és gazdasági hatalmukat igyekeztek politikai hatalommá is átalakítani. Őket kezdték Oroszországban oligarcháknak nevezni, és a nemzetközi sajtó is átvette ezt a terminust. A közelmúltban a magyarországi politikai életben is egyre többször találkozhatunk vele.

Ennél jóval ritkábban találkozhatunk egy másik, egyébként igen hasonló jelentésű és történetű szóval, a mágnással, mely az interneten leginkább a Mágnás Miska című operettnek (illetve a belőle készült filmnek) köszönhetően fordul elő.

A szó a középkori latin magnasból származik: jelentéstanilag nem túl érdekes, mert már a latinban is ’főúr, főember’ a jelentése. Ehhez képest alig mozdult el: a TESz. szerint a magyarban ’nagybirtokos, főnemes’. Nekünk azonban az az érzésünk, hogy a szó ma már nem feltétlenül utal nemesi származásra, sokkal inkább a jelentős vagyonra: sőt, kifejezetten polgári származású személyekre. Jó példái ennek a szóval alkotott összetételek, mint az iparmágnás vagy sajtómágnás.

Maga aszó egyébként a latin magnus ’nagy’ szóból származik. A szó családja igen kiterjedt, olyanok tartoznak ide, mint a magiszter ’elöljáró, vezető; tanító; tudományos rang viselője’ és a magisztrátus ’tisztviselő, hivatalnok; hatóság’; major ’nagygazdaság’, régebben ’majorosgazda’, ’főjuhász’, illetve ’őrnagy’ (de ide tartozik az angol mayor ’polgármester’ is); a majszter ’iparos’ vagy mester ’ua., továbbá: valamit magas fokon művelő egyén; elöljáró; tanító; művész; hóhér’; a maximum ’legtöbb; legfeljebb’.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások:

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!