0:05
Főoldal | Rénhírek

Jelentkezz az Erasmus Kollégiumba!

Idén is várja tehetséges, önálló kutatómunkát végző egyetemisták jelentkezését az Erasmus Kollégium.

nyest.hu | 2014. január 27.

Az Erasmus Kollégium felvételt hirdet tanulmányaik mellett tudományos munkát végző, akadémiai pályára készülő, kiemelkedően tehetséges egyetemi és főiskolai hallgatók számára.  Pályázhat bármely magyar felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatója. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok leadásának határideje: 2014. február 9. További információt a Kollégium honlapján, illetve e-mailben kaphatnak az érdeklődők.

A Kollégium célja, működése

A magyar felsőoktatásbeli képzés tömegessé válása a legtehetségesebb diákokra fordítható szellemi erőforrások csökkenéséhez vezetett. Ezt a helyzetet kívánja orvosolni a neves közgazdászok, jogászok és bölcsészek által létrehozott speciális tehetséggondozó intézmény, az Erasmus Kollégium.

A Kollégium olyan diákok támogatását tekinti feladatának, akik egyetemi, főiskolai tanulmányaik mellett színvonalas tudományos munkát is végeznek. A Kollégium célja, hogy diákjai olyan közösséget alkossanak, amelyben gyakorolhatják a szakmai kooperációt, hiszen a különböző szakmai hátterű, ám egymást „metsző” érdeklődésű fiatal kutatók szakmai kommunikációja az érintettek saját területükön való elmélyülését is nagymértékben elősegíti.

A Kollégium a felvett diákok számára a következő lehetőségeket biztosítja:

Együttműködés
Együttműködés
(Forrás: erasmuskollegium.hu)

A Kollégium elvárja, hogy diákjai a fenti lehetőségeket igénybe vegyék; erről a félév elején minden diákkal szerződést köt. A Kollégium a szerződés alapján diákjainak tanulmányi ösztöndíjat (vagy egyéb anyagi támogatást) biztosíthat.

A Kollégium diákjai tutori segítséget kaphatnak pályázatuk megvalósításához, és amennyiben szükséges, további konzulensi segítséget kapnak a Kollégium más tutoraitól, illetve vezető tanáraitól. (A tutor személyére a diák javaslatot tehet.)

A Kollégium hallgatói megfelelő számú diák összefogása esetén közös érdeklődési területük alapján kutatószemináriumi csoportokat alkotnak. A 2014-es tanév csoportjait a jelen pályázat révén a Kollégiumba felvételt nyert diákok, valamint a régebben felvett kollégisták alakítják meg.

Hogyan lehet pályázni?

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. Egy kétoldalas motivációs levelet, amely tartalmazza a Kollégiumba való jelentkezés célját, a pályázó életpályájára vonatkozó elképzeléseit, a kutatni kívánt téma rövid leírását, a témaválasztás indoklását, a várható eredményt (pl. OTDK dolgozat, publikáció). A motivációs levél térjen ki arra is, hogy a kutatás várható eredménye mely vonatkozásban jelentené a meglévő tudás továbbfejlesztését, kiegészítését. Valamint azt is, hogy megvalósításához milyen módszereket kíván alkalmazni.
  2. Egy amerikai típusú önéletrajzot, melynek sablonja a Kollégium honlapján érhető el.
  3. Egy maximum 20000 leütés terjedelmű önálló írást, amely bemutatja a pályázó érdeklődését, eddig elért eredményeit. A benyújtott írás lehet korábban leadott, nagyobb dolgozat (szakdolgozat, OTDK-dolgozat stb.) részlete, önálló tanulmány, publikáció, szemináriumi dolgozat.
Szeminárium
Szeminárium
(Forrás: erasmuskollegium.hu)

A pályázatok értékelése anonim. A pályázatokat az Erasmus Kollégium kódszámmal tartja nyilván, amelyet a pályázat beérkezését nyugtázó e-mailben küldenek meg a pályázóknak. A pályázatokat szakértőkből álló bizottság bírálja el. A bizottság a legjobb pályázatok benyújtóit személyesen is meghallgatja, és közülük választja ki a felvetteket.

Az írásbeli pályázatokat 2014. január 22. és  február 9. között fogadják, az info.erasmus@gmail.com címen. A kiválasztás szóbeli fordulójára 2014 február 20-án, 21-én, és 22-én kerül sor. Az eredményről a Felvételi Bizottság legkésőbb 2014. február 16-ig e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások:

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!