0:05
Főoldal | Rénhírek
Jelképek

A vörös csillag

Az ötágú vörös csillag Magyarországon tiltott önkényuralmi jelkép, viseléséért május elsején több embert letartóztattak. De egyáltalán mit jelképez? Honnan ered és hol használták elsőként? A Szovjetunió és Magyarország mellett Amerikába is kirándulunk, és még az eszperantó is előkerül!

Takács Boglárka | 2012. május 2.

Honnan ered a kommunista vörös csillag? Tényleg okkult jelkép volt, vagy egy mesterséges nyelv ihlette? Egyáltalán miért vörös? Utánajártunk, habár olykor csak további kérdésekbe ütköztünk. Mint látni fogjuk, a vörös csillag nem csak a diktatúrát szimbolizálhatja; ebben hasonlít a korábban bemutatott horogkeresztre. Magyarországon azonban egyelőre mindkettő tiltott, az illetékes minisztérium pedig akár összeurópai szervezetekkel is hajlandó konfrontálódni az ügyben...

Vörös csillag a moszkvai Kreml tornyán
Vörös csillag a moszkvai Kreml tornyán
(Forrás: Wikimedia Commons / Xepec, Фёдор Гусляров)

Mágia?

Közismert szimbólumokkal foglalkozó sorozatunk első része a Dávid-csillagról szólt – mint a cikkből kiderült, Európában a hatágú és az ötágú csillag (a hexagramma és a pentagramma) szimbolikája sokáig nem vált szét. Mindkettőt varázserejű védelmező jelként használták keresztények, zsidók, sőt muszlimok egyaránt. Az ötágú csillagot emellett több misztikus rendszerben társították az ötös számhoz kapcsolódó képzetekkel, például az iszlám öt pillérével, vagy az ember öt végtagjával (két kar, két láb, fej).

Mágikus amulett a 17. századi jezsuita tudós Athanasius Kircher egyik művéből
Mágikus amulett a 17. századi jezsuita tudós Athanasius Kircher egyik művéből
(Forrás: Wikimedia Commons)

Az ötágú vörös csillag mint baloldali jelkép viszont nem a pentagrammához hasonlító vonalas ábra, hanem vörös színnel teljesen kitöltött. Az ilyen teli csillaghoz Európában gyakran katonai asszociációk társultak: a különböző rendfokozatokat sok ország hadserege csillagokkal jelölte és jelöli napjainkban is, habár az változó, hány ágúak a csillagok. Ha a mai állapotra vagyunk kíváncsiak, végignézhetjük az angol Wikipédia képes összefoglalóját a NATO-tagországok katonai rendfokozatairól – vannak ötágú, hatágú csillagok, négyszögek, de a pálmát valószínűleg Kanada viszi el a kis juharfalevelekkel.

A kommunista vörös csillag keletkezéséről több történet is kering, az egyik szerint valóban katonai eredetű a jelkép: 1917-ben a moszkvai helyőrség katonái viselték fejfedőjükön megkülönböztető jelzésül, majd amikor átálltak a kommunistákhoz, vörösre festették a csillagot. De miért pont vörösre?

Szovjet plakát 1922-ből
Szovjet plakát 1922-ből
(Forrás: Wikimedia Commons)

Vérontás

A vörös szín és a vörös zászló mint a baloldal és a munkásmozgalom jelképe régebbi, mint a vörös csillag. Már a francia forradalom idején használták, az Európán a 19. században végigsöprő forradalmak és szabadságharcok pedig sokat tettek az elterjedéséért. Petőfi Sándor 1846-ban így énekelte meg:

Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”

(Egy gondolat bánt engemet)

Az 1848-as francia forradalom Horace Vernet festménye szerint
Az 1848-as francia forradalom Horace Vernet festménye szerint
(Forrás: Wikimedia Commons)

Van azonban más eredetelmélet is. Az eszperantó mesterséges nyelv hívei, az eszperantisták az ötágú zöld csillagot használják jelképként: az öt ág az öt kontinensre utal. A zöld csillag 1892-ben született meg, nem sokkal a kommunista vörös csillag előtt, és egy olyan elképzelés is létezik, miszerint ez a szimbólum ihlette a kommunistákat. Az eszperantisták gyakran viselnek zöld csillagot, hogy így a többi eszperantista könnyen felismerhesse őket. A történet szerint Nyikolaj Vasziljevics Krilenko bolsevik felkelő és eszperantista Trockijjal beszélgetett, amikor Trockijnak feltűnt a csillag. Megkérdezte Krilenkót, mire utal a kitűzője, és annyira megtetszett neki a válasz, hogy felhasználta a jelképet, csak épp a munkásmozgalom vörös színére festve. Szépen hangzik, de ki tudja, igaz-e; habár a Krilenko-kapcsolat az angol Wikipédián is felbukkan, a hivatkozás Nyikolaj Grisin mai ukrán eszperantista elbeszélésére mutat, az eszperantó szöveg pedig legendaként, anekdotakánt említi a történetet.

Az valóban igaz, hogy a vörös csillag öt ága az öt földrész munkásaira utal, habár alternatív magyarázatok is léteznek: ezek szerint az öt ág a munkáskéz öt ujját, esetleg a különböző társadalmi osztályok összefogását szimbolizálja. Érdekes módon az ember alakjával nem szokták összekötni, pedig a pentagrammához kapcsolódó képzetek alapján ezt is várhatnánk.

Szigorúan tilos

Az ötágú vörös csillagot világszerte használják nem csak kommunista, hanem más baloldali mozgalmak is. Jugoszláviában pedig az antifasiszta ellenállás jelképe volt, a jugoszláv zászlóra is így került. Ez a jelentése az utódállamokban máig létezik, Szlovéniában például tavaly egy partizánvezér születésének századik évfordulója alkalmából az euróra is rárakták a csillagot.

Magyarországon azonban az ötágú vörös csillag tiltott önkényuralmi jelkép. Mint a Büntető Törvénykönyvben olvashatjuk:

Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot [sic!] vagy ezeket ábrázoló jelképet

a) terjeszt;

b) nagy nyilvánosság előtt használ;

c) közszemlére tesz;

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.

(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései az államok hatályban lévő hivatalos jelképeire nem vonatkoznak.

Jogi és politikai lépéseket tesznek azok a baloldali politikusok, akiket a rendőrség kedden a vörös csillag, mint  önkényuralmi jelkép használata miatt állított elő – mondták a mintegy öt órán át tartó fogva tartásuk után az érintettek a fővárosi Gyorskocsi utcai rendőrségi épületet előtt tartott sajtótájékoztatójukon.[...]

Vajnai Attila, a Munkáspárt 2006 elnöke azt mondta: politikustársuk előállítása miatt a II. kerületi Gyorskocsi utcában található rendőrségi épületnél ülősztrájkot kezdtek, majd szolidaritásból ők is kitűzték a jelképet ruházatukra, ezért a kiérkezett rendőrök előbb igazoltatták őket, majd szintén előállították valamennyiüket.

A rendőrök tiltott önkényuralmi jelkép használat miatt elállították Vajnai Attila mellett Trasciatti Attilát, a Zöld Baloldal ügyvezető elnökét, Noé Krisztinát és Róna Juditot, a szervezet elnökségi tagjait is. [...]

A kormány a strasbourgi emberi jogi bíróság döntése ellenére kitart a vörös csillag nagy nyilvánosság előtti használatának tilalma mellett [...]. A kabinet ugyanis nem ért egyet a jogerős ítélettel, amely arra kötelezi a magyar államot, hogy június 8-áig fizessen kártérítést a vöröscsillag-viselés miatt elmarasztalt Fratanolo Jánosnak. [...]

Nyári Zsolt, a Zöld Baloldal szóvivője, akit kedd délután, a Városligetben tartott majálisukról állítottak elő a rendőrök azért, mert ruházatán egy vörös csillagot ábrázoló kitűzőt viselt, azt mondta: a vöröscsillag-perről írt könyvét akarta dedikálni és népszerűsíteni, amikor igazoltatták. Mivel a felszólítás ellenére sem vette le a jelképet, a rendőrök megbilincselték, és előállították a II. kerületi kapitányságra – tette hozzá.

(MTI, 2012. május 1.)

A mai magyar kommunisták ellen több eljárás is indult vörös csillag közszemlére tételéért; jelenleg a legtöbb szó Fratanolo János ügyéről esik. Fratanolo, a Magyarországi Munkáspárt 2006 tisztségviselője a pécsi városi televíziónak nyilatkozott, ruháján jól látható vörös csillagos kitűzőt viselve. Egy magánszemély feljelentette, az eljárás során pedig Fratanolót bűnösnek találták.

Az ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága is döntést hozott: kimondta, hogy Fratanolo büntetése a szabad véleménynyilvánítás jogát sérti, valamint hogy a tilalom túl széles körű, hiszen a vörös csillag nem feltétlenül az önkényuralmat szimbolizálja. (Mint már láthattuk, ez a horogkeresztre is igaz, de a bíróság döntése a többi önkényuralmi jelképre nem tért ki.) Az ügy még nem zárult le, a magyar államnak a döntés értelmében kártérítést kellene fizetnie, az illetékes minisztérium azonban ezt vitatja.

Milyen a vörös csillag, ha nem kommunista? Cikkünk végén látogassunk el Amerikába, hiszen a Szovjetunió hidegháborús ellenfelét nehezen lehetne kommunistabarátsággal vádolni...

A vasfüggöny másik oldalán

Az ötágú vörös csillag az amerikai Kalifornia zászlaján is szerepel, de vajon hogyan került oda?

A felirat jelentése ’Kaliforniai köztársaság’
A felirat jelentése ’Kaliforniai köztársaság’
(Forrás: Wikimedia Commons)

A magányos csillag (lone star) az amerikai helyi zászlókon rendszerint az önállóságot jelképezi: a szövetségi államok egy-egy csillagából tevődik össze az Egyesült Államok közismert lobogójának ötven csillaga. (Ebbe a sémába nem minden szövetségi állam zászlaja illeszkedik.) Más országokban is gyakori, hogy a szövetségi államoknak, régióknak, területeknek megfelelő számú csillag szerepel a nemzeti lobogón; például a brazil zászlón látható csillagképek a brazil szövetségi területeket és a fővárost jelképezik. Fontos kivétel az Európai Unió, ahol a tizenkét csillag nem a tagállamokra utal, hanem a tökéletességet szimbolizáló tizenkettes számra.

De hogyan lett Kalifornia magányos csillaga épp vörös? Az amerikai államok lobogóin szinte mindenféle színű csillag felvonul – Arizona zászlaján például rézszínű, a gyakorlatban legtöbbször narancssárgaként ábrázolt csillag található. A sok szín közül Kaliforniában épp a vöröset választották ki – a vörös csillagot már 1836-ban használták a kaliforniai függetlenség jelképeként, ekkor még a szó mai értelmében vett kommunizmus nem is létezett.

Amerikában a (nem feltétlenül ötágú és vörös) csillagokat házak, pajták falára is rakják szerencsehozó, varázserejű jelként. Léteznek festett és bádogból készült csillagok is. Ezt a szokást a pennsylvaniai német bevándorlók terjesztették el, habár egyes antropológusok szerint ők eredetileg semmilyen mágikus funkciót nem tulajdonítottak a díszeknek. David Fooks, a Pennsylvaniai Német Fesztivál igazgatója is emellett a földhözragadtabb megközelítés mellett érvel összefoglaló cikkében, habár lehetséges eredetként a rózsakeresztet említi, ami okkult szimbólum, a rózsakeresztesek titkos társaságának jelképe. (Ma több szervezet is próbálja a mitikus rózsakeresztesek örökösének beállítani magát, de az sem biztos, hogy ez a rend egyáltalán létezett.) Amikor a németek letelepedtek Pennsylvaniában, Európában a rózsakeresztesség valóban népszerű téma volt – ha egyfajta korabeli összeesküvés-elméletként képzeljük el, nem járunk messze az igazságtól. Akár innen is eredhetnek a pajtacsillagok, de ma már ezt gyakorlatilag lehetetlen megállapítani...

Figyelem, a kép az Egyesült Államokban készült!
Figyelem, a kép az Egyesült Államokban készült!
(Forrás: Wikimedia Commons / Una Smith / CC BY-SA 3.0)

Az amerikai magánszektorban is megjelenik a csillag. Az 1858-ban alapított amerikai Macy's áruházlánc azért használja logójában az ötágú vörös csillagot, mert az alapító Rowland Hussey Macy fiatalkorában egy bálnavadász-hajón szolgált, ahol társai egy ilyen jelet tetováltak a kézfejére.

Talán nem gondolnánk, de Amerikában tipikus látvány
Talán nem gondolnánk, de Amerikában tipikus látvány
(Forrás: Wikipedia / Jonesdr77 / CC BY-SA 3.0)

Ha valakit pedig a sarló-kalapács érdekel, ne aggódjon, hamarosan az a szimbólum is sorra kerül...

További érdekességek

Táblázat az angol Wikipédián arról, mit jelképeznek a csillagok különböző zászlókon

Népszerű amerikai szimbólumok: Barn Stars (magyarul)

Masszív képgyűjtemény (angolul)

Mit keres a Heineken sör címkéjén a csillag? (magyarul)

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (32):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Az összes hozzászólás megjelenítése
12 éve 2012. június 8. 00:08
32 DJS

@ddani:

"kicsit talán off, de ugyan minek betiltani egy jelképet? nem gondolom, hogy érdemben megvédene bármitől is egy ilyen tiltó törvény egyébként. ha valamire, arra alkalmas legfeljebb, hogy egy-egy létező társadalmi jelenséget minden érdemi munka nélkül lerendezettnek tekinthessen a törvényt életre hívó társadalom. nagy önbecsapás."

Én sem igazán értek egyet ezzel a tiltással, de azért van egy tippem, miért találták ki. Ez a tiltás önmagában is egy jelkép. Egy egyértelmű üzenet. Ha ugyanis nem viselheted a kedvenc ideológiád jelképét, mert törvény tiltja, hogy a gyilkos gazemberekkel látványosan azonosulj, akkor kénytelen vagy tudomásul venni, hogy mi is a társadalom véleménye a te szíved csücskéről.

Másfelől meg ezek a rendszerváltás jelentős lépései voltak. Amikor betiltották az önkényuralmi jelképek használatát, azzal az új vezetés azt üzente az embereknek, hogy márpedig itt többet nem kell kommunista hatalomátvételtől tartani. Ezt mi fiatalok ma már nehezen értjük meg, de a 89 előtt felnőtt emberekben nagyon mélyen él a múlt. Nekik fontos lehet egy ilyen egyértelmű üzenet.

12 éve 2012. május 5. 17:47
31 Pesta

Nem tudom, ki produkálja cikkek sora alatt a cigányozás, nácizás, komcsizás ad hoc egyvelegét.

A demokrácia, a népuralom elvéből egyenesen következik, hogy a nép antidemokratikus erőket is legitimizálhat. Gyakorlatilag mást se csinál. A te szóhasználatoddal élve: a „demokratikus" kifejezés _minden_ tengelyen hibás. De ezt már írók, filozófusok stb. nálunk sokkal szebben kifejtették.

12 éve 2012. május 5. 13:09
30 Sigmoid

@Pesta: Eddig is tisztában volt vele mindenki hogy merre fúj nálad a szél, szóval nem kell külön kibetűznöd.

A "demokratikus" kifejezés meg nyilván hibás ezen a tengelyen, ahogy azt már többször elmagyarázták. A legnagyobb diktátorok is demokraták voltak addig, amíg a többség mögöttük állt.

12 éve 2012. május 5. 11:18
29 drino

@Sigmoid: "Magyarországon nem vonulhattak horogkeresztben, aztán mégis a parlamentben ülnek."

Vona Gábornak volt legutóbb egy árulkodó nyelvbotlása, amikor a köztársasági elnök búcsúbeszéde utáni felszólalásában "országgyűlés" helyett "Országgyúlás"-t mondott.

12 éve 2012. május 5. 09:33
28 Pesta

Bárcsak ilyen egyszerű lenne, hogy ilyenek meg olyanok ülnek itt és ott. Ezt épp a megkérdőjelezhetetlen demokrácia miatt hiszitek így. "Nem, kérem, ez még, de majd!" - és legközelebb is rohan az istenverte nép szavazni, ám valahogy akkor se demokratikus erőket szavaz meg. Elárulom: de igen.

12 éve 2012. május 4. 17:02
27 istentudja

@Sigmoid: Így van.A komcsik is,a nácik is ott ágálnak az európai parlamentekben.Ki zöldre festve,ki vörösre,ki barnára...Azért ülhetnek ott,mert a demokratikus erök-lévén demokratikusak- nem vették elejét a dolognak ameddig elejét vehették volna.Jól emlékszem,a nyolcvanas évek kezdetén,amikor a szélsöségesek igazán beindultak,nem vették komolyan öket mondván,hogy néhány höbörgö,identitását keresö fiataltól nem kell tartani,egyébként is jobb ha szem elött vannak,különben elrejtöznek,föld alá vonulnak,s még valami rosszat csinálnak a végén.Azóta pártokba szervezödtek,demokratikus úton bekerültek a parlamentekbe,szalonképessé váltak.Így jár az,aki demokratikus jogokat biztosít a demokráciaellenes politikai irányzatoknak és nem tiltja be öket.Nekem nem hiányzik se az önkényuralom,se az önkényuralmi jelképek.Még demokratikus jogként sem.Aki szereti ,mossa szép tisztára és tüzdelje tele magát vele és agitáljon.

12 éve 2012. május 4. 15:32
26 Sigmoid

(Meg a komcsik is ott ülnek.)

12 éve 2012. május 4. 15:27
25 Sigmoid

@istentudja: Az Egyesült Államok nem a tiltás / nem tiltás tengelyben került szóba. És továbbra sem válaszoltál a felvetésemre, hogy a tiltás láthatólag nem ért semmit sem.

Mert hogy ott ülnek a nácik a parlamentben. Ezzel nem tudsz vitatkozni.

12 éve 2012. május 4. 15:13
24 istentudja

@Sigmoid: A "népek gettójából" jött elö.

Ne menjünk bele az ösi amerikai jogokba.Anélkül is elegünk van.

12 éve 2012. május 4. 14:53
23 Sigmoid

@istentudja: He? Ez honnét jött elő?

Amúgy ha most belemennénk abba, hogy jó-e a szabad fegyverviselés joga (ami olyan ősi jog és identitásképző kérdés az USÁban mint mondjuk a szabad sajtó az EUban), akkor nagyon hosszú és kilátástalan vitának néznénk elébe.

12 éve 2012. május 4. 14:39
22 istentudja

Az USA-ban a szabad fegyverviselés is a "nem-tiltás" részét képezi.És milyen jó.

12 éve 2012. május 4. 14:11
21 Sigmoid

@istentudja: Magyarországon nem vonulhattak horogkeresztben, aztán mégis a parlamentben ülnek. Csak néha nem is öltönyben hanem gárdista egyenruhában.

@Pesta: Az utolsó megjegyzésed szintén nem igaz a "népek gettójára". Az óceán túloldalán még mindig nem ciki hazafinak lenni.

12 éve 2012. május 4. 13:11
20 istentudja

@prezzey: "A hasonló betiltások illegalitásba szorítják a szélsöségeseket..." Ez életed legnagyobb naivitása.Legalább húsz évvel vagy lemaradva a Nyugat mögött.Ott ugyanis kiprobálták a végtelen tolerancia fegyverét,és mi történt?Akik tíz-húsz évvel ezelött még csak az utcán masiroztak talpig horogkeresztben,most legálisan,öltönyösen ülnek számos demokratikus parlamentben és mindent megtesznek a demokrácia megdöntése érdekében.Térjetek már észhez értékrelativista aktivisták!

12 éve 2012. május 4. 12:18
19 varpho

@prezzey: :)

igen, az NKVD jelképein megvan a kard, de a csillag még nincsen, csak a KGB-éin mindkettő látható...

akkor biztosan igazad van, hogy a jelentésük elhalványult.

s még egy érdekes mondat, amit az angol wikipédián találtam:

"In the Soviet heraldry the red star symbolized the Red Army and the military service as opposed to the hammer and sickle which symbolized the peaceful labour."

en.wikipedia.org/wiki/Red_star#Symbol_of_communism

12 éve 2012. május 4. 10:36
18 Pesta

drino: igen, vicces, hogy Állam bácsi is ugyanazt csinálja.

@prezzey:

a nem-tiltás csak a népek gettójában, az USA-ban működik. :) Európában elgondolhatatlan, hogy majdhogynem azt csinálsz a politika mezején, amit akarsz. Nálunk a politikai hatalom még mindig eszközként használja, hogy megmondja, kit kell utálni. (Míg az előző kormányok alatt horribile dictu már a magyar trikolór is gyanúra adott okot, addig most megint az a divat, hogy magyarnak köll lenni - persze ugyanúgy ők mondják meg, hogy ez és ez mit jelent, ki kicsoda. Az önmeghatározás mindig tilos.)

Amit még hozzátennék: a legtöbb mai ember szerintem egyáltalán nem meggyőződésből visel bármiféle jelképet, magamból kiindulva is mondom, hogy gyakorta csak a „polgárpukkasztás" a lényeg. Mint a beszólós feliratok a kocsi hátulján.