0:05
Főoldal | Rénhírek
desarzobispoconstantinopolitanizador

A leghosszabb spanyol szavak

A magyarok gyakran anyanyelvünk különlegességének gondolják, hogy képesek vagyunk olyan szószörnyeket alkotni, mint az elkelkáposztástalanítottátok vagy a megszentségteleníthetetlenkedéseitekért. A tájékozottabbak persze tudják, hogy hasonló szavakat alkothatunk a németben, a svédben vagy a finnben is, de azt már kevesebben tudják, hogy ilyen terjedelmes szerkezetek előfordulnak az újlatin nyelvekben is.

El Mexicano | 2011. március 30.

A spanyol nyelvről sokan úgy vélik, hogy rövidek benne a szavak. Ugyanakkor a spanyolban is találunk olyan szerkezeteket, melyek igen hosszú szavakat eredményeznek.

Szent Proklusz konstantinápolyi pátriárka Pjotr Samsin festményén. Nem sejthette, mibe keveredik.
Szent Proklusz konstantinápolyi pátriárka Pjotr Samsin festményén. Nem sejthette, mibe keveredik.
(Forrás: Wikimedia commons)

Kérdés, hogy mi számít egyáltalán rövid, illetve hosszú szónak. Vannak nyelvek,mint például a kínai, ahol a szavak egyszótagosak. A magyarban a hosszú szótöveket tovább növelhetjük a ragokkal (-ottátok, -eitekért). A spanyol erre nem sok lehetőséget nyújt, de a szóképzés adta lehetőségeknél fogva elvben bármilyen hosszú szó kreálható. Persze nem biztos, hogy ezeket nap mint nap használják (ahogyan magyar példáinkat sem gyakran mondjuk ki, s ha igen, akkor is a vicc kedvéért).

De nézzük inkább a valós adatokat. A Diccionario de la lengua española (DRAE) – a hivatalos és legnagyobb terjedelmű akadémiai értelmező szótár – elektronikus kiadásának statisztikája szerint a DRAE-ben lévő szavak átlagos hosszúsága 8,76 betű, míg a leghosszabb regisztrált szó a 23 betűs electroencefalografista, azaz 'EEG-specialista' (szakorvos, asszisztens). Ezzel az a probléma, hogy a szavak hosszúságának meghatározásakor a betűk számát veszik alapul, ami megtévesztő, hiszen a beszédfolyamat legkisebb eleme a szótag. Így egy 8 betűs szó lehet háromszótagú (pl. práctico 'gyakorlati, hasznos'), de lehet négy is (española).

Induljunk ki tehát abból, hogy hosszúaknak legalább az ötszótagú vagy annál hosszabb szavakat tekintjük. Ötszótagúból viszont nagyon sok van, ezért ezekkel nem érdemes foglalkozni. Lássuk a hat szótagnál hosszabbakat, melyek már ritkábbak, de még ezekből is számos előfordul, legtöbbjük felsőfokú melléknév vagy határozószó formájában: pl. amabilísimo (6 szótag) 'nagyon kedves', rapidísimamente (7 szótag) 'nagyon gyorsan', indescriptiblemente 'leírhatatlanul' (7 szótag), extraordinariamente (8 szótag) 'rendkívüli módon'. Ezeket még lehet fokozni különböző előképzőkkel: superrapidísimamente (9 szótag) 'felettébb gyorsan', megaextraordinariamente (10 szótag) 'meglehetősen rendkívüli módon'.

Vannak viszont olyan szavak, melyek bár léteznek és értelmesek, ritkán használják őket. Ezek szinte kizárólag tudományos (jogi, orvosi, kémiai stb.) kifejezések: anticonstitucionalmente (9 szótag, de a köznyelvben inkább az inconstitucionalmente használatos helyette, amely csak 8 szótagos) 'alkotmányellenesen', electroencefalografista (10 szótag) 'EEG-technikus', otorrinolaringología (10 szótag) 'fül-orr-gégészet'. De még ezeknél is van mód a további szóképzésre, pl. archianticonstitucionalmente (11 szótag) 'nagymértékben alkotmányellenesen'. Kombinálhatjuk a szóképzést szóösszetétellel is: otorrinolaringológicamente (12 szótag) 'fül-orr-gégészetileg'. Sőt, ha az utóbbi határozószót a felsőfokú melléknévből képezzük, otorrinolaringologiquísimamente (14 szótag) lesz belőle, melynek jelentése kb. 'a legfülorrgégészetibb módon' – noha természetesen nem valószínű, hogy ezt bárki is kimondaná, hacsak éppen nem a leghosszabb szóról beszél.

Egy szinén népszerű nyelvtörő egy mexikói helységnévhez köthető, ez pedig a Michoacán államban lévő Nuevo San Juan Parangaricutiro, melyet a köznyelvben Parangaricutirimícuaro-ként is ismernek: El pueblo de Parangaricutirimícuaro se va a desparangaricutirimicuarizar. Quien logre desparangaricutirimicuarizarlo, gran desparangaricutirimicuarizador será. (Fordítása: 'Parangaricutrimícuaro népe elparanguaricutrimícuarosítatlanodna. Aki képes lesz elparangaricutrimícuarosítatlanítani, az jó elparanguaricutrimícuarosítatlanító lesz.')

S végül külön kategóriát képeznek az olyan „szójátékok”, melyeket kifejezetten erre a célra kreáltak, mint pl. a népszerű nyelvtörőben szereplő Arzobispo de Constantinopla, vagyis A konstantinápolyi érsek, akit a desarzobispo-constantinopolitanizador (15 szótag) foszthat meg titulusától. Még jó, hogy csak érsek és nem fül-orr-gégész, hiszen akkor a desotorrinolaringologoconstantinopolitanizador-nak (20 szótag) kellene lennie annak, akinek joga van leváltani a konstantinápolyi orr-fül-gégészt. Ilyen szavak természetesen csak a nyelvi játékokban szerepelnek, hasonlóan a magyar megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekérthez.

A szerző blogja.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások:

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!