0:05

Hozzászólások:

Találatok száma: 75077 | Megjelenített tételek: | Cikk címe szerint | Kommentelő neve szerint
István888: @szigetva: "Akkor ugye a mai angol se az óangol folytatása? Mert olyan példák is voltak itt." Is, is , is! Meg a briton, meg a norman stb folytatása. Vedd elö a briton és az óangol szótáradat, s mondd...
mederi: @István888: 249 "Vagyis a többi nyelv nem a magyarból lett, csak .." Ki mondott ilyet, hogy a többi nyelv a magyarból lett? Én biztosan nem. Ősnyelvi réteg szerintem minden olyan nyelvben van, ami nem...
mederi: @István888: 243 Az ősnyelv, amiről beszélek. Abban az időben még nem létezett a mai értelemben vett tűzhely. Ott és akkor (még ilyen szavak mint az ott és akkor sem léteztek, mert még teljes hasonulás...
szigetva: @István888: Akkor ugye a mai angol se az óangol folytatása? Mert olyan példák is voltak itt.
István888: @szigetva: Nagy lehet a baj, ha mindenki a latin folytatásának véli a franciát! A frank ősök forognak a sírjukban. Ez épp olyan képtelenség, mint, hogy a magyar területet római nyelvi hatás érte. Na, ...
István888: @mederi: Kedves idöutazó honfitársm! Azt, hogy a magyar hány ezer éves megmondani nem tudom. De azt tudom, hogy a német, francia, olasz, spanyol, orosz nyelvek 1000 évesek lehetnek. Tölem írhatod, hog...
István888: " A kaukázusi expedíciók tanulságait összefoglalva kijelentette, hogy „a magyarságnak ebben a térségben lehetett az őshazája”.! Öshazákról, amelyek nincsenek, többet szó ne essék! A MI pedig a hatalom...
2023. 05. 19, 20:31   A nagy finnugor dogmapara
szigetva: @mederi: Kérlek, fejezd már be ezt az idétlenkedést!
szigetva: @István888: Oké, akkor a [ʦ] egy olyan hang, ami van az "újlatinban" (feltéve, hogy a vulgáris latinra gondolsz), miközben a klasszikus latinban nincs. Azzal a nézeteddel elég egyedül állsz, hogy a fr...
szigetva: @István888: És az olasz, portugál, román [ʃ] is kelta hatás? A többi szalmabábcséplés, nekem tulajdonítasz valamit, amit nem mondtam, aztán cáfolod…
mederi: @mederi: Folytatás: A német "háusz" szó ha arra gondolunk, hogy ősi kifejezés, valahol kapcsolódhat a magyar házzal, ha nem is azonos az eredete.. Kérdezzük meg, hogy: "Itt hálsz?" Az "l" a hálsz szób...
István888: @szigetva: Nem a nyelv hangkészlete változott meg a francia esetében, hanem a franciák eleve más hangkészlettel dolgoztak, mint a latinok. Még ha az ólatint és az újlatint emlegetted volna a nyelv vál...
István888: @mederi: A házban való alvás nem azonos a hál-ással. Egy sátorban vagy a nyílt mezőn is elhálhatom az éjszakát. Gyanítom, hogy inkább egy "kis halál" a hálás. A ház inkább a tüz, tüzhely szinonímája, ...
mederi: @István888: A magyar "ház" szó eredete egy fennmaradt ősmondat és egy késztetés-eredmény szópár felhasználásával: A magyar "ház" szó töve a "hál" igének is szó töve, de nem teljesen azonos tartalommal...
István888: "Hiszen tízezer éve nem voltak se ugorok, se magyarok" Szerintem az ugorok magyarok. S ha nem voltak 10000 éve, akkor mikor születtek meg? Török úrék egyszer leírhatnák, melyek is az európai gének? S ...
István888: Miként bölcsen írod: " Például a latinban nem volt [ʃ], [ʒ], vagy [z], egy csomó rokonában (pl. a franciában) meg van." Bizonyára csak sógorság ez a rokonság! Viccet félretéve, a francia nem latin. Ke...
István888: Semmi baj Trianonnal! Olyan az, mintha akaratod ellenére levágnák kezed, lábad. Meg sem érezném! Neked meg minek jár a szád? Tudsz anyagcserét folytatni, beszélgetni, TV-t nézni... Minden a legnagyobb...
2023. 05. 19, 14:08   Mi a baj Trianonnal?
mederi: @cikk: "...kevert érvelésnek, és minden kutatót óvnak tőle." Kérdés, kik is a kutatók? Nyilvánvalóan tudósok, akik valamilyen szakterületen magas képesítéssel rendelkeznek, és a saját területüket ille...
2023. 05. 19, 09:15   Bakay Kornél tudománya
István888: Az én elméletem igyekszik nem elmélet, hanem tudományos megállapítás lenni. A finnugor teóriával érintőlegesen foglalkoztam. [link törölve, kérjük ne itt reklámozza tanait]
szigetva: @István888: Máshol már említetted azt a butaságot, hogy a nyelvrokonságnak feltétele volna az „azonos hangkészlet”. Nem feltétele, és ez triviálisan bizonyítható: a nyelvek hangkészlete változik. Péld...
István888: Sokszor leírtam már: A népet a nyelve határozza meg egyedül. A nemzetet pedig a génkészlete. A finnugor nyelvrokonság ellen valóban nem igazán jó érv a genetikai rokonság hiánya, bár én nehezen képzel...
István888: Bagoly mondja... Nem védeni akarom Bakay Kornélt, mert végsö soron ö is csak egy finnugorász volt, aki nem képes átlépni a saját árnyékát. De régészeti munkái maradandónak tünnek, s a történelem terén...
2023. 05. 18, 12:30   Bakay Kornél tudománya
mederi: @István888: @szigetva: A finnugor feltételezett alap nyelvet szerintem nem tekinthetjük ős nyelvnek, mert nem a nyelvek gyökere, csak az egyik ága.. Az emberi ősnyelv kezdete nem fix időpont volt, han...
szigetva: @István888: „A nyelvrokonság feltételei: Azonos hangkészlet” Ez nyilvanvalóan nem igaz, mert ha így lenne, akkor nem lenne rokon nyelv a magyar és az ómagyar. Vagy az angol és az óangol. Vagy a franci...
István888: A magyarok sosem verték végig Európát. Miért is tették volna ezt teremtményeikkel? Ärpád törökjeinek pedig nem volt hozzá ereje, hiszen a besenyők zavarták be őket a hágón, ahol még a sasok is megtize...
István888: "A finnugristák már 120 éve nem tesznek egyenlőségjelet a nyelvtörténet és az őstörténet közé." ami nem felel meg a valóságnak, mert negyed százada még egy volt a kettő. Másrészt a finnugor teóriát so...
István888: "Budenz tehát figyelmezteti Otto Donnert, hogy a táblázat nyelvek és nem népek rokonságát ábrázolja" Mi a különbség "nép" é a "nyelv" között ? Hiszen a nép egyetlen azonosítója maga a nyelv. Mellesleg...
2023. 05. 17, 15:10   Még néhány mondat a rokonságról
István888: Horvát Istvánt tán nem kéne ekézni, mert száz évvel megelözte korát, s többet tudott, mint számos akadémikusunk ma.Rajzoatok: mek.oszk.hu/18800/18855/18855.pdf Tótfalusi úr állításai a linken ellenöri...
2023. 05. 17, 14:53   Magyarok a Paradicsomban
Váltás normál nézetre...