0:05
Főoldal | Rénhírek
Sose bocsáss meg!

Jézus ismeri őket

Elmarad a szokásos családi bevásárlás? Nem tudja, mihez kezdjen a vasárnapjával? Művelődjön! Ismerkedjen meg a televangelizációval, lapozza fel a Genezis 3:25-öt, hallgasson zenét. Lehetőleg családjával együtt.

Fejes László | 2015. március 22.

Ma van az első vasárnap, amikor a boltok többsége az új törvényeknek köszönhetően zárva tart. (A törvény ugyan már múlt vasárnap életbe lépett, de akkor az ünnep miatt amúgy sem nyitottak volna ki.) Ebből az alkalomból egy az eseményhez kapcsolódó számot mutatunk be. Szokatlan módon angol nyelvű dalról van szó, de bemutatását indokolja, hogy nem mai darab: 1991-ben olvasóink egy része nem is élt, azok között pedig, akik akkor éltek, az angolul tudók aránya, illetve tudásuk szintje még annál is kisebb volt, mint amit ma tapasztalunk. Ráadásul azok, akik már akkor is értették a számot, nem ismerhették annyira a jelenséget: akkoriban még kevésbé volt jellemző, hogy valaki hatalmi-gazdasági érdekeit a vallás álcája alatt próbálja érvényesíteni.

Magunkat vallásosnak feltüntetni mindenképpen kifizetődő. A vallásosságot önkéntelenül az erkölcsösséggel kapcsolják össze még azok is, akik nem vallásosak, vagy akik pontosan tisztában vannak azzal, hogy mennyi gaztettet követtek el már a történelem során a vallásos értékekre hivatkozva – gyakran az adott vallás által hirdetett eszmékkel szembemenve is. Az összekapcsolás oka lehet, hogy a vallások számtalan olyan értéket hirdetnek, melyek általános emberi értékek – persze éppen ez mutatja azt, hogy ezekhez az értékekhez nincs szükség a vallásra. (Más kérdés, hogy vannak, akik a valláson keresztül jutnak el ezekhez az értékekhez.)

A vallásos köntös arra is jó, hogy ha viselőjét kritizálják, azonnal arra tud hivatkozni, hogy őt vallásossága miatt támadják, és a támadás tulajdonképpen a vallást, sőt a vallás által hirdetett egyetemes értékeket érte – függetlenül attól, hogy a kifogások mire vonatkoznak (és figyelmen kívül hagyva akár azt is, hogy a kritika éppen ezen értékek figyelmen kívül hagyására vonatkozott).

Televangelizátor-paródia
Televangelizátor-paródia
(Forrás: Wikipédia (olasz változat))

Az Egyesült Államokban ennek a jelenségnek – a politikán túl is megjelenő – az egyik legjellegzetesebb megnyilvánulása televangelism, melyet magyarra talán televangelizációnak lehet fordítani. Ez olyan műsorokat jelent, melyben tévés prédikátorok hirdetik az igét. Ezek a prédikátorok nem feltétlenül tartoznak egyházhoz, és gyakran tevékenységükkel nem kell elszámolniuk senkinek. Tanításaikon túl távgyógyítással foglalkoznak, híveiket azzal hitegetik, hogy őket követve már evilágon is szerencsések (egészségesek és gazdagok) lesznek.

Állandóan adományokat kérnek a műsor fenntartására, de bevételük messze meghaladja a működéshez szükséges összeget: a teleprédikátorok inkább vállalkozóként működnek, könyveket, CD-ket, videókat és DVD-ket adnak ki. Ennek köszönhetően nem egy közülük jelentős vagyonra tesz szert, pop- és filmsztárokhoz hasonló módon, luxuskörülményke között él. Bár a televangelizáció elsősorban üzleti tevékenység, a prédikátorok gyakran belefolynak a politikába is.

A kislemez borítója
A kislemez borítója
(Forrás: Wikimedia Commons)

E jelenség paródiájának szánta a Genesis 1991-ben a Jesus he knows me (Jézus, ő ismer engem) című számát. A szám nem egyetlen televangelizátort figuráz ki, hanem több előképe is van, mint Robert Tilton, Jim Bakker, Larry Lea vagy Benny Hinn, akiket ebben az időszakban azzal vádoltak, hogy anyagi sikereket ígértek hallgatóiknak – anyagi támogatásukért cserébe. (Bakkert korábban sikkasztással és nemi erőszakkal is vádolták.) Azt azonban Phil Collins elismerte, hogy a videóban alkotott figurát elsősorban Ernest Angley prédikátor ihlette.

Do you see the face on the TV screen Látod az arcom a tévéképernyőn
Coming at you every Sunday minden vasárnap megjelenni?
See that face on the billboard Nézd azt az arcot az óriásplakáton!
That man is me Én vagyok az az ember.
   
On the cover of the magazine A magazin borítóján
There’s no question why I’m smiling nem kérdés, miért mosolygok.
You buy a piece of paradise A paradicsom egy darabját veszed meg
You buy a piece of me egy darabot veszel belőlem.
   
I’ll get you everything you wanted Mindent megkapsz, amit csak akartál
I’ll get you everything you need Mindent megkapsz, ami csak kell
You don’t need to believe in hereafter Nem kell hinned a jövőben
Just believe in me Csak higgy bennem
   
Cause Jesus he knows me Mert Jézus, ő ismer engem,
And he knows I’m right és tudja, hogy igazam van.
I’ve been talking to Jesus all my life Egész életemben Jézussal beszélgettem,
Oh yes he knows me igen, ő ismer,
And he knows I’m right és tudja, hogy igazam van,
And he’s been telling me és azt mondta nekem,
Everything is alright hogy minden rendben van.
   
I believe in the family Hiszek a családban
With my ever loving wife beside me szerető nejemmel, ki mellettem áll.
But she don’t know about my girlfriend De nem tud a barátnőmről
Or the man I met last night vagy arról a férfiról, akivel tegnap voltam.
   
Do you believe in God Hiszel Istenben?
Cause that’s what I’m selling Mert ezzel kereskedem,
And if you wanna go to heaven és ha a mennybe akarsz jutni, 
I’ll see you right én gondoskodom rólad.
   
You won’t even have to leave your house El sem kell hagynod a házat,
Or get out of your chair vagy felállnod a székről,
You don’t even have to touch that dial még tárcsáznod sem kell,
Cause I’m everywhere mert mindenhol ott vagyok.
   
Cause Jesus he knows me... Mert Jézus, ő ismer engem...
   
Won’t find me practicing what I’m preaching Nem látod, hogy azt tenném, amiről prédikálok,
Won’t find me making no sacrifice nem látod, hogy áldozatot hoznék,
But I can get you a pocketful of miracles de csinálhatok egy halom csodát,
If you promise to be good, try to be nice ha megígéred, hogy jó leszel, igyekszel kedves lenni,
God will take good care of you Isten törődni fog veled,
Just do as I say, don’t do as I do csak tedd, amit mondok, ne azt, amit csinálok
   
I’m counting my blessings, Számolom az áldásaimat,
I’ve found true happiness megtaláltam az igazi boldogságot,
Cause I’m getting richer, day by day mert napról napra gazdagabb leszek.
You can find me in the phone book, Megtalálsz a telefonkönyvben,
Just call my toll free number hívd csak a zöld számomat.
You can do it anyway you want Csináld, ahogy akarod,
Just do it right away de tedd meg azonnal.
   
There’ll be no doubt in your mind Nem lesz benned kétség,
You’ll believe everything I’m saying el fogsz hinni mindent, amit mondok,
If wanna get closer to him ha közelebb akarsz kerülni hozzá,
Get on your knees and start paying térdelj le és imádkozz!
   
Cause Jesus he knows me... Mert Jézus, ő ismer engem...

A klipben elhangzik két prózai betét is, mely a lemezen megjelent változatokban nem szerepel:

It was on a divine visitation that the Lord told me that I was to go on to television. I was laying on the bed and the bed began to go around
and I had this sensation like I was on a miracle round and then the furniture joined in and then I was in the stars. There were stars everywhere: above me, below me, to the left of me, to the right of me millions and millions of stars. And the Lord said: the stars are the souls that you'll win for me. The Lord actually talks to me, you know, I hear what's being said and he said to me: give me 18 million dollars by the weekend. And the Angel of the Lord stands by my side and speaks into my ear. It's a beautiful thing and I hear what's being said. It's a marvellous, marvellous experience, I never thought that such a thing could happen in the name of Jesus!

Egy isteni jelenés volt, amikor az Úr azt parancsolta, hogy lépjek fel a tévében. Feküdtem az ágyon, az ágy forogni kezdett, úgy éreztem, hogy valami csoda megy végbe, és akkor a többi bútor is mozogni kezdett, és aztán ott voltam a csillagok között. Mindenütt csillagok voltak: felettem, alattam, tőlem balra, tőlem jobbra, csillagok milliói és milliói. És az Úr azt mondta: a csillagok lelkek, melyeket meg fogsz nyerni nekem. Az Úr valóban beszél hozzám, tudják, és én hallottam, mit mondott, és azt mondta: adj nekem 18 millió dollárt a hét végéig. És az Úr angyala áll mellettem és a fülembe beszél. Ez gyönyörű dolog, és hallom, mit mond. Ez csodálatos, csodálatos élmény, sosem gondoltam volna, hogy ilyen dolog megtörténhet az Úrjézus nevében!

One day I was standing before the cameras right here in the cathedral when the Lord spoke to me. He said: Stretch forth your hand and tell the people to put their hands against yours and I will heal them. He said this is a form of laying-on-hands. So put your hands on the screens now. Touch the screen! Touch the screen! Heal! Heal! Heal! In the name of Jesus! Heal! Touch the screen!

Egy nap itt álltam a kamerák előtt a katedrálisban, amikor az Úr hozzám szólt. Azt mondta: nyújtsd előre a kezed, és mondd az embereknek, hogy nyújsák feléd a kezeiket, és meg fogod gyógyítani őket. Azt mondta, ez a kézrátétel egyik formája. Szóval most rakják a kezüket a képernyőre. Érintsék meg a képernyőt! Érintsék meg a képernyőt! Gyógyuljanak! Gyógyuljanak! Gyógyuljanak! Jézus nevében! Gyógyuljanak! Érintsék meg a képernyőt!

Kézrátételes gyógyítás egy pünkösdista gyülekezetben (Kentucky, 1946)
Kézrátételes gyógyítás egy pünkösdista gyülekezetben (Kentucky, 1946)
(Forrás: Wikimedia Commons / National Archives and Records Administration, College Park; Russell Lee (1903–1986) )

A videóban látható „Genesis 3:25” (Teremtés könyve 3:25) látszólag bibliai utalás, valójában azonban arra vonatkozik, hogy  az együttes 3 tagból áll és 25 éves (a Teremtés könyvének 3. fejezete csak 24 versből áll). A videó végén Collinst erőszakkal kell eltávolítani a képernyőről: ugyanez a motívum jelenik meg a szintén a We Can't Dance (Nem tudunk táncolni) albumon megjelent I Can't Dance (Nem tudok táncolni) videoklipjének végén.

Bár a dal annak idején sikeres volt, a kislemez eladási listák tetejére nem jutott fel: Nagy-Britanniában a 20., az Egyesült Államokban a 23. helyig kúszott fel – ugyanakkor a We Can't Dance album elérte a brit lista első helyét (az Egyesült Államokban a negyedikig jutott). A dalnak nem sok feldolgozásáról tudunk – az alábbiakban a szerb Nikad izvini (Sose bocsáss meg) című szórakoztató műsorban megjelent feldolgozást, a Ja boga znam lično (Én személyesen ismerem Istent) című dalt láthatjuk Amfilohije Radović pátriárka főszereplésével.

Források

Jesus He Knows Me és a kapcsolódó oldalak

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (21):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Az összes hozzászólás megjelenítése
9 éve 2015. március 24. 02:52
21 Krizsa

@deakt: A komm. bekényszerítette a parasztokat tsz.-be, ahol azok is elvesztették a saját földhöz való ragaszkodást, akiknek volt - és akiknek nem volt, azok a törekvést vesztették el, hogy "sajátom" is legyen. A komm. elment - meg mi is elég sokan, akik valamilyen összecsomósodott élethelyzet, krach következtében megelégeltük. (Bár sok pozitív tulajdonsága is volt a komm.-nak: ingyenes tanulás, minimális könyvárak, az államilag juttatott lakások nevetséges törlesztési részletei, a tudomány elkülönítése a vallásoktól, stb.)

A tsz. tagok leszármazottai elmenekültek a paraszti életből, a tagság meg kiöregedett. Az állami vezetésnek az lett volna a feladata, hogy előre lássa a jövőt. Megvoltak (sajnos, mert erőszakkal lettek meg) a nagyüzemi gazdálkodás feltételei, de az sem volt, aki értene hozzá, az sem, aki csinálja.

Ezen a ponton a földeket fel kellett volna (akármennyit adtak már el, a többit most kellene) felvásárolnia az államnak. Földet csak bérbe adni a vállalkozóknak, és csak meghatározott időre. Ha a bérleti szerződés lejár, azonnal kitessékelhető legyen. Mindenféle duma nélkül. A tulajdonos megszünteti a bérletet és kész. Ha még nem járt le, de "nem odavaló a jelenléte", akkor is. Mivel az állampolgárság lehet többszörös is, tehát az állapolgári jog is kijátszható - a föld az államé kell legyen.

Miért jött erre rá Izrael a megalapításának legelején? (Vagyis már előtte gondoltak erre). Mert belátták, hogy ha a föld eladható, akkor Izrael egy negyedóráig sem fog fennmaradni. A föld itt az államé, ott is, ahol a házad áll, ott is, ahol vállalkozások működnek. Elvileg 5o évre szól a bérlet, de ha pl. főútvonalat kell építeni, akkor menj arrébb, és ha nem tetszik, menj el egészen.

Ne azon szarakodj, hogy ki akarja felvásárolni a földjeiteket, mert ez egy otromba vicc. (Ha nem jössz rá magad, elárulom, hogy a 2ooo éve sikeres európai gyarmatosító rendszer). De ha megtiltod az eladását, akkor nem veheti meg senki. Ennek a latin-keresztény Európának, EU kellős közepén, a létező legjobb termőföldekkel, és geogr. helyzettel (véletlenül, vagy volt valami virtus is benne?), legjobban a magyarság volt képes ellenállni. Sem a nyelve nem bukott meg (rokontalan nyelv, mi? nagyon helyes, úgy is kell:-)),

...sem a területe, legalábbis annak központi része - még mindig nem veszett el. És ezen a két dolgon múlik egy nép fennmaradása. NYELV és FÖLD.

Az antiszemitizmust Róma kezdte el és azóta csinálnak belőletek hülyét. Fut a tolvaj és közben tolvajt kiabál - hogy ő pont azt kergeti.

9 éve 2015. március 23. 22:36
20 Pierre de La Croix

@Untermensch4: Látod, lehet, hogy éppen ez a baj, túlságosan megelőzzük a korunkat. A laicizált államnak lehet hogy a pszichohistória szerint még nem lenne itt az ideje. :)

9 éve 2015. március 23. 21:45
19 Untermensch4

@Pierre de La Croix: Akkor beláttatom vele hogy azzal ellentétes hogy az időnk pazarlásával akadályozza az emberiséget hogy hozzáférjen zseniális gondolatainkhoz. :)

9 éve 2015. március 23. 21:27
18 deakt

@Krizsa: Az se kell, a mostani katasztrofális demográfiai helyzet és a nemzeti tudat, összefogás teljes hiánya majd nemsoká megteszi a magáét.

9 éve 2015. március 23. 20:25
17 Pierre de La Croix

@Untermensch4: De mi van ha a 0. törvényt követi?

(Csak mi még nem tudjuk hogy miért?)

9 éve 2015. március 23. 20:10
16 Untermensch4

@Krizsa:"Hát, ha eladjátok M.o. földjeit, akkor meglesz."

Így hogy te vszeg nem csak kontextusából kiragadva és fordításban ismerheted meg a híres "Felvásároljuk Lengyelországot, Csehországot, Magyarországot..." -felszólalást, mértékadónak tartom ebbéli véleményedet.

@|Emese|: Mivel városi viszonylatban nem vagyok normális, akár az is előfordulhat hogy jobban tudok kommunikálni falusiakkal. Amolyan "a negatív negatívja pozitív" logikával, ha a falusi a példában a negatív és a városi a pozitív...

@Pierre de La Croix: Ha robot akkor megmagyarázom neki hogy a létezése veszélyt jelent az emberekre és az első törvény alapján végeznie kell magával... Szerettél Asimovot olvasni? :)

9 éve 2015. március 23. 18:16
15 Krizsa

@deakt: Hát, ha eladjátok M.o. földjeit, akkor meglesz.

9 éve 2015. március 23. 15:57
14 deakt

A második Trianonon nem kell aggódni, meglesz az nemsokára.

9 éve 2015. március 23. 15:07
13 Pierre de La Croix

@Fejes László (nyest.hu): @Untermensch4: Hagyjátok Emesét. Nem látjátok, hogy nem egy vidéki, hanem egy politikai spam-robot? (Különben miért csak egyetlen egy cikk egy odavetett mondatáról kommentelne? Pláne ilyen értelmetlen stílusban. Én is "vidéki" vagyok, ismerek is "vidékeiket", de attól még hogy közülük sok szintén kiakadt a vasárnapi boltbezárásokon, nem kezdek el "vidéki" mentalitásról beszélni. Pláne nem tételeznék fel egy egységest. Ha rosszindulatú lennék, azt tételezném fel, hogy Emesét szintén valahonnan a Körút másik oldaláról szalasztották, ha ilyen marhaságokat összehord itten. De nem vagyok, ezért ilyet nem is tételezek fel)

9 éve 2015. március 23. 14:40
12 |Emese|

@Fejes László (nyest.hu): Ááá...:-) Nem előítéletességből írtam, hogy városi vagy. :-) Csak a falusiak nehezen tudják megértetni magukat a városiakkal, mint ahogy lentebb írtam. :-) S lám, már kezdődik is az affér a nyelvi meg nem értettségből fakadóan, mit lentebb említettem. :-D

Meg is látszik , hogy városi vagy. :-) Te előítéletességet feltételezel a mentalitásodból fakadóan. :-) S én, mint falusi mentalitású csak egy egyszerű, érdeklődő kérdésként tekintek erre. :-)

9 éve 2015. március 23. 14:28
11 Fejes László (nyest.hu)

@|Emese|: „Városi vagy? Nekem a városiak mentalitása jut eszembe a te hozzászólásodról.”

Előítéletes vagy? Nekem az előítéletesek mentalitása jut eszembe a hozzászólásodról.

@|Emese|: Nekünk új Trianon kell... :)

9 éve 2015. március 23. 14:15
10 |Emese|

Sose szerettem városikkal kommunikálni. Teljesen más a magyarjuk, mint a falusiaknak. Ebből kifolyólag mindig csak a félreértés és veszekedés lesz abból, ha falusiaknak városikkal kell szóba elegyedni. Ugyanis mindig az van, hogy mást-mást értenek egy-egy szófordulat, kifejezés vagy szó alatt.

Teljesen más a városiak mentalitása, ebből kifolyólag teljesen más a magyarjuk. :-/ Nem kezdem el részletezni miért írtam, amit írtam, úgy se értitek meg... Gondolom teljesen más vidéken éltek, hiába közös a nyelvünk. A különböző vidékek közti mentalitást nehéz átplántálni a nyelvvel. Sajnos.

9 éve 2015. március 23. 14:09
9 |Emese|

@Untermensch4: Hagyjuk....

9 éve 2015. március 23. 14:08
8 Untermensch4

@|Emese|: Attól hogy a városokban nő a munkanélküliek száma, a falvakban nem fog csökkenni. Azok akik nem járnak vonattal, úgy gondolják hogy semmi közük a mávhoz. Pedig az ő adójukból is ömlik bele pénz. A vonat és a munkanélküli segély is annak a legdrágább dolog aki soha nem veszi igénybe, mégis ráköltik az adóját.

9 éve 2015. március 23. 14:02
7 |Emese|

@Fejes László (nyest.hu): Hmmm... Városi vagy? Nekem a városiak mentalitása jut eszembe a te hozzászólásodról. :-)

Amit írtam azt nem a „dögöljön meg a másik tehene is” szemszögből írtam, hanem a falusiak szemszögéből. A kettő nem ugyan az.

Meglátszik, hogy ahány vidék annyi különböző jelentést/mentalitást/szemszöget juttat az emberek eszébe egy-egy mondat... :-D