0:05
Főoldal | Rénhírek
Semmiképpen sem chianti

Chanti, khanti, hanti?

Olvasónk nem ok nélkül jön zavarba, amikor ugyanazt a népnevet hol így, hol úgy látja leírva. A különböző írásmód oka a szó befogadása és adaptálódása.

Fejes László | 2010. november 16.

A Roland2 felhasználónevet használó olvasónk kérdezi:

A hanti népnév magyar átírásánál mi az újabban elfogadott szabály? Mivel én nem egyszer olvastam már khanti vagy chanti alakban is (még a középiskolai tankönyvemben is { ami nem is olyan régi} khanti-nak volt írva,és a tanár is k-val ejtette). Ha jól tudom, a szókezdő mássalhangzó egyfajta átmenet a k és a h hang között (ill. hehezett ká).Mi a mostani elfogadott magyar átírása a népnévenek?

Eredetileg a szóban valóban olyan hang van, mint a magyar technika szóban vagy Bach nevében, éppen ezért korábban szokásos volt a kh-val vagy ch-val történő átírás. (Angolra a mai napig így szokás – mondhatni: helyes – átírni: Khanty.) Időközben azonban ez az elnevezés egyre általánosabb lett (ne felejtsük, korábban ugyanezt a népet osztjáknak neveztük, és a belső elnevezésüket csak mellékesen említettük meg), és a kiejtése is megváltozott: éppen ezért ma a hanti átírás az elfogadott és általános.

A teljesség kedvéért hozzá kell tennünk, hogy ez a mássalhangzó csak a nyugati nyelvjárásokban jelenik meg, a keletiekben a szó elején k áll: a magyar elnevezés a nyugati nyelvjárásokból származik, ha a keletiekből származna, kantek, kantag lenne. A nyugati forma került be az oroszba is, és egy bizonyos zavart is okoz a keleti hantik identitásában. Nagy Zoltán erről így ír:

Hantiul mindenki kantaγ jaχnak nevezi magát, ami a hanti elnevezés változata vaszjugani dialektusban. Viszont, ha oroszul beszélnek, sosem használják magukra sem a kantaγ jaχ, sem a hanti nevet, kizárólag osztjákként beszélnek magukról. Ellentétben a tudományos közvéleménnyel, hogy rájuk nézve dehonesztáló az osztják név, ők büszkén és öntudattal használják magukra ezt a nevet. Ha oroszul beszélnek, a hanti elnevezést is használják, azonban sosem magukat értik alatta, hanem az északibbakat, akik a Hanti-Manysi Nemzetiségi Területen élnek. Így igen gyakran nem egyszerűen hantinak, hanem hanti-manysinak hívják őket.

A hanti szó eredetét tekintve megegyezik a magyar had szóval.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (5):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
10 éve 2013. július 21. 22:19
5 Diczkó

"A teljesség kedvéért hozzá kell tennünk, hogy ez a mássalhangzó csak a nyugati nyelvjárásokban jelenik meg, a keletiekben a szó elején k áll: a magyar elnevezés a nyugati nyelvjárásokból származik, ha a keletiekből származna, kantek, kantag lenne."

"A hanti szó eredetét tekintve megegyezik a magyar had szóval."

- Akkor a Kunta Kinte is jó, csak a Toby ugor nem. :-)

10 éve 2013. július 21. 19:43
4 Szojmu

Az orosz ábécében nem a céhá a há?

13 éve 2010. november 17. 00:36
3 Fejes László (nyest.hu)

@seta92: Ez inkább a németre igaz, mint a magyarra. De még ha igaz is, ezek akkor sem állnak szemben egymással. Ilyen alapon azt is mondhatnánk, hogy a kifli szó elején nem az a hang áll, mint a kalap szó elején. Ez is igaz, de mi is a jelentősége? Akkor már izgalmasabb a [x]-szerűek és a [h] viszonya, persze nem szó elején, ahol egyértelműen szembeállíthatóak.

13 éve 2010. november 16. 19:53
2 seta92

Apróság: a magyar technika szóban (ugyanígy pl. az ihletben, pechben) palatoveláris zöngétlen réshang található [x'] (ami nem keverendő össze a kapj, rakj végén előforduló palatális zöngétlen "j"-vel [ç]), míg Bach nevében (+ doh, potroh, sah stb.) veláris zöngétlen réshang [x]. A chantiban ez utóbbira gondolt a szerző.

13 éve 2010. november 16. 13:05
1 Roland2

köszönöm a választ.