0:05
Főoldal | Rénhírek
„Szlavomacedónia”

Új nyelv Európában: a macedón

A macedón nyelv léte vagy nem léte több ország számára is kényes kérdés. Bulgária és Görögország is éveken át tartó nemzetközi diplomáciai ügyet csinált a macedón nyelvből. A vita nem nyelvészeti jellegű; független nyelvészek egyetértenek a macedón nyelv helyzetéről. A kérdés inkább érzelmi töltetű. Magyar szempontból ahhoz lehetne hasonlítani, mintha Erdély a székely nyelvet kiáltaná ki hivatalosnak önállósodása után.

Péli Péter | 2010. április 30.

A bolgár és a macedón nyelv kölcsönösen érthető, sőt valójában legalább öt nyelv, a szerb-horvát-bosnyák-macedón-bolgár képez egy nagy délszláv dialektusfolytonosságot a Balkánon – igaz, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Nem ritka dolog ez a világban, és Európán belül sem. A dán és a norvég is kölcsönösen érthető, akárcsak a luxemburgi és a német, vagy a moldáv és a román, a galíciai és a portugál, illetve a cseh és a szlovák, mégis külön nyelvként tartjuk őket számon. Ugyanakkor egymástól egyértelműen különböző nyelvek között is lehet dialektusfolytonosságot találni, mint például a holland és német között.

Galichnic, Macedónia
Galichnic, Macedónia
(Forrás: Paul Williams/Wikimedia Commons)

Az önálló írott standarddal rendelkező nyelvek nyelvészeti szakkifejezése az ausbau-nyelv fogalma. Ez pontosan azt az esetet fedi, amikor egy nyelvnek van önálló független standardja, iskolákban tanítják, és általában sokféle funkciót tölt be írott alakban, mert például hivatalos státusza van valamely közigazgatási területen. Ebből a szempontból a macedón egy ausbau-nyelv, pontosan 1944. augusztus 2-a óta. Ekkor kiáltották ki ugyanis a macedón nyelvet a Macedón Köztársaság hivatalos nyelvének, mely státuszt a Jugoszláv föderáción belül is megőrizte az 1991-es függetlenségig. Onnantól pedig az újonnan alakult Macedón állam hivatalos nyelve lett: ezt a státuszt a 25-35 százalékos albán kisebbség nyomására 2001-től az albán nyelvvel osztotta meg, de csak 2008-ig.

A macedón nyelv rövid története

Bulgária és Macedónia területén a 6. században jelentek meg szláv törzsek, amik hamarosan bizánci uralom alá kerültek. Cirill és Metód munkásságának köszönhetően pedig nem csak a kereszténységre tértek át a 9. században, de ezzel együtt saját ábécét és egyben saját írásosságot is kaptak.

A Balkán és Macedónia bizánci megszállását a török váltotta fel 1371-ben. Ez a periódus több mint 500 évig tartott. Azonban míg Görögország 1830-ban, Szerbia és Bulgária pedig 1878-ban felszabadult a török uralom alól – illetve az utóbbi nagyfokú autonómiát kapott – addig Macedónia csak 1913-ban érte el ugyanezt. A macedón nyelv önállósodásának újkori okait ebben a tényben kell keresni. Ugyanis maguk a macedón függetlenségi aktivisták is a bolgár nyelvet használták, és bolgárnak nevezték nyelvüket még az 1920-30-as években is. Az egyik legfontosabb macedón író, Krszte Petkov Miszirkov (1874-1926) is, aki sokat tett a macedón nyelv önállósodásáért, hol bolgárnak, hol macedónnak tartotta magát.

Az évszázadok óta lassan kialakuló apró különbségek a bolgár függetlenséggel erősödtek fel először. Bulgária saját nyelvi standardot állított fel 1878 után, de ebből többnyire kihagyták a Macedóniában beszélt dialektus sajátosságait. Ez egy olyan helyzetet alakított ki, amit a szerbek a saját céljaikra tudtak felhasználni. A szerbek szorgalmazták a független macedón nyelv standardjának létrehozását, hogy ezzel politikailag eltávolítsák Macedóniát Bulgáriától. Ezért amikor a macedón nyelvi standardot írásba foglalták, több bolgár kifejezést is a szerb megfelelőjével váltottak fel, mintegy mesterségesen közelebb hozva a macedón nyelvet a szerbhez. Ezért mondhatja Otto Kronsteiner osztrák nyelvész viccelve(?), hogy a macedón nyelv valójában „szerb írógépen írt bolgár”. Az első macedón nyelven írt szövegek is csak az 1945-ös nyelvi standardizálás után jelentek meg. A macedón és bolgár nyelvek helyzetét nem javította, hogy 1948 és 1989 között alig volt politikai és kulturális érintkezés Jugoszlávia és Bulgária között a jugoszláv vezető, Tito szovjetellenes politikája miatt.

Macedón dialektusok térképe
Macedón dialektusok térképe
(Forrás: Wikimedia Commons)

A macedón nyelv kérdésének politikai töltete

A bolgárok problémája a macedón nyelvvel az, hogy ők azt egyszerűen a bolgár nyelv egyik változatának tartják. Ezt 1978-ban a bolgár akadémia írásba is adta. Állítólag a macedón nyelven íródott dokumentumok hivatalos bolgár fordítását nem is fordításnak, hanem adaptációnak nevezik.

A görögök problémája ezzel szemben történelmi jellegű és még régebbi keletű, és leginkább a macedón elnevezés használatára terjed ki. A görögök számára Macedónia történelmi görög hely és görög tartomány, és az ottani szlávokat következetesen szlavomacedónoknak nevezik. Egyes, a témában kevéssé jártas görögök például tévesen azt hiszik, hogy a macedón a görög és a szláv nyelv keveréke. Azt még a 90-es években elérte Görögország, hogy Macedónia megváltoztassa zászlaját és címerét. Egy tucatnyi nagypresztízsű EU és NATO tagország elfogadja Görögország elnevezését Macedóniára, ami nem más mint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság. Azonban a világ országainak túlnyomó többsége, köztük az USA, az Egyesült Királyság, a volt Jugoszlávia köztársaságai, Bulgária és hazánk is a Macedón Köztársaság hivatalos elnevezést használja.

Példamondat:

Bolgár: Toj chranese naroda sas slovoto, onzi istinski chljab, kojto ukrepva sarcata, no v sastoto vreme toj ne zabravjase da chrani i telesno onezi, za koito vidja, ce imat nuzda ot takava chrana.

Macedón: Toj go hranese narodot so slovoto, onoj vistinski leb sto gi ukrepuva srcata, no vo isto vreme toj ne zaboravase da gi hrani i telesno onie sto gledase oti imaat nuzda ot takva hrana.

A két mondatnak ugyanaz a jelentése, amelyet így lehet fordítani:

Az igével táplálta az embereket, azzal az igazi kenyérrel, amely a szívnek ad erőt, de ugyanakkor nem felejtette el földi étellel táplálni azokat, akiknek rájött, hogy szükségük van ilyen ételre.

A bolgár mondat szószerinti angol fordtása: 'He nourished people-the with words-the, that real bread, which fortifies hearts-the, but in same-the time he not forgot that [he] nourishes also physically those, about whom [he] saw, that [they] have need of such food.'

A macedón mondat szószerinti angol fordtása: 'He it nourished people-the with word-the, that real bread that them fortifies hearts-the, but at [the] same time he not forgot that [he] them nourishes also physically those that [he] looked/saw that [they] have need of such food'.

(J.Henniger, Encyclopedia of Language and Linguistics (1994), vol.1, p.429)

A macedón nyelv

A macedón nyelvet körülbelül 2-2,5 millióan beszélik a világban, többnyire Macedóniában és a környező országokban, illetve nagyobb számban még a macedón diaszpóra Észak-Amerikában és Ausztráliában. Azt már említettük, hogy a macedón nyelv a bolgárral kölcsönösen érthető, sőt kisebb mértékben a szerbbel is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek a macedón nyelvnek csak rá jellemző sajátosságai. Ami a bolgár nyelvvel együtt megkülönbözteti a többi szláv nyelvtől, az az, hogy analitikusabb, kevesebb benne a ragozás. Sem a bolgárban, sem a macedónban nincsenek névszói esetek, elhagyták a főnévi igeneveket is, és a többes szám nyelvtani nemei is egyszerűsödtek. Ellenben van segédigés múlt idejük és határozott névelőik, amik hiányzanak a többi szláv nyelvből. A bolgár és a macedón közötti fő különbség, hogy az utóbbi jobban megőrizte a görög és török jövevényszavakat, illetve az újabb jellegű kifejezéseket inkább a szerbből és nem az oroszból vette át, ahogy a bolgár. Az ábécéik is hasonló eltérést mutatnak, a bolgár az orosz, a macedón pedig a szerb ábécére épül. A keretes részben láthatunk egy példamondatot, amely próbál rámutatni a két nyelv közötti nyelvtani és szóhasználati különbségekre.

Források:

http://www.americanchronicle.com/articles/view/79516

http://macedoniaonline.eu/content/view/2507/1/

Wikipédia

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (5):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
13 éve 2010. július 11. 19:46
1 doncsecz

Na azért a luxemburgi és a német között nincs nagy érthetőség, inkább a Luxemburggal szomszédos trieri és rajnai területek nyelvjárásaival. A macedónnal kapcsolatban engem egy oktatóm hordott le, hogy merem azt mondani, hogy ez azonos a bolgárral. De bezzeg más igazán nyelvnek mondható nyelveket lefikázott. Politikus is ráadásul az illető.

12 éve 2010. november 5. 16:30
2 maxval

"Az ábécéik is hasonló eltérést mutatnak, a bolgár az orosz, a macedón pedig a szerb ábécére épül."

Ez nem igaz. A bolgár ábécé NEM az oroszra épül.

11 éve 2012. július 8. 11:23
3 petercs

@doncsecz: Macedón és bolgár - nekem úgy néznek, ki, hogy ez a két nyelv valójában egy nyelv két nyelvjárása, csak politikailag számítanak külön nyelveknek.

11 éve 2012. július 8. 15:24
4 doncsecz

@petercs: Ezt mondom én is, de az oktatóm eléggé agresszívan tolt le, hogy miként állíthatom ezt, mert ő tud macedónul és bolgárul. Na ne már, a legtöbben, akik realistán gondolkodnak épp azt mondják, hogy a bolgár és macedón ugyanaz. Ljubljanában volt egy élményem, amikor nyelvészeti szemináriumon voltam, a csoporttársaim között egy bolgár leányzó volt. Egy-egy alkalomra egy macedóniai lány is beugrott és egyszer egymás mellett ültek. Elkezdtek egymással beszélni: a kiejtésükben éreztem különbséget, ám jól látszott, hogy tökéletesen értik egymást és a nyelvük szinte teljesen azonos.

11 éve 2012. július 9. 14:59
5 scasc

@maxval: Dehogynem az oroszból származik (az megint más kérdés, hogy az orosz egy korábbi, akár bulgárnak is mondható ócirillből). Pl. a modern "ja", amit a bolgár is használ (de pl. a jugoszláv nem) a Nagy Péter-i reform szülöttje.