0:05
Főoldal | Rénhírek

Nehezek a kérdések megválaszolásai

Vannak a nyelvnek olyan szóalakjai, amelyek elvben előfordulhatnak, a gyakorlatban azonban nemigen találkozhatunk velük. Főleg akkor nem, ha nemigen tudnánk nekik értelmet tulajdonítani.

Kálmán László | 2015. március 19.

Márk nevű olvasónk olyan tömör, szinte rejtélyes módon tette fel kérdését, hogy kénytelen leszek hasonlóan tömör és rejtélyes választ adni.

Ha több dolog különálló elvégzéséről van szó, helyes az, hogy elvégzései?

Nem.

Egy kicsit bővebben: Az elvégzései egyes számú birtokosra és többes számú birtokra utal, ahogy a kutyái is. Ha több birtokosról lenne szó, akkor az elvégzéseik alakot használnánk (és hasonlóan a kutyáik alakot). Tehát a Márk által említett „több dolog” az én nyelvérzékem szerint szóba sem jöhet, kivéve azt az esetet, amikor a birtokos számával nem egyeztetjük a birtokra utaló névszói szerkezetet: Pistáék kutyái – itt többes számú ugyan a birtokos, de ezeknek a szerkezeteknek különleges az egyeztetésük, ahogy már korábban tárgyaltam, és a nyest más cikkben is foglalkozott a kérdéssel.

A kutya dolgainak elvégzései?
A kutya dolgainak elvégzései?
(Forrás: Wikimedia Commons / Mike Finkelstein / CC BY 2.0)

Az elvégzései szó már önmagában is bizarr (szemben a kutyái szóval). Ez azért van, mert a magyarban az -ás/-és végű igealak valójában igenév, ami nagyjából azt jelenti, hogy az a szerkezet, aminek az alaptagja, egy tagmondat szerepét játssza (ezért például Antal László amellett érvelt, hogy ezt az alakot nevezzük főnévi igenévnek, ne pedig a -ni toldalékos infinitívuszt). Az, hogy A virágok meglocsolása után, nagyjából ugyanazt fejezi ki, mint hogy Azután, hogy <valaki> meglocsolta/meglocsolja a virágokat. És tagmondatoknak a magyarban nincs egyes vagy többes számuk (aszerint, hogy a bennük leírt esemény egyszer vagy többször történt-e meg). Az más kérdés, hogy az -ás/-és végű igenév sokszor főnévesült, például a felolvasás nemcsak igenév lehet, hanem főnév is, és olyankor a többes szám is jól hangzik: Élvezettel hallgatom Parti Nagy felolvasásait. Az elvégzésnek azonban – legalábbis az én nyelvérzékem szerint – nem alakult ki ilyen főnévi használata.

Igaz viszont, hogy mindezek ellenére a beszélők több eseményről beszélve indíttatást éreznek a többes szám jelölésére, ezért gyakran találkozunk olyan kifejezésekkel, mint a feladatok elvégzései vagy éppen a virágok meglocsolásai, amelyek, mint mondtam, nekem nagyon rosszul hangzanak. Egy kicsit olyan ez, mint amikor ilyen szerkesztést hallunk: A szertartáson az asszonyok megajándékozzák a férjeiket. Úgy gondolom, a legtöbb magyar anyanyelvű beszélő ezt a mondatot úgy értelmezi, hogy poligám törzsről lehet szó, ahol az asszonyoknak több férjük is lehet, pedig előfordulhat, hogy aki ilyen mondatot fogalmaz, az csak úgy érzi, ha az egyes számú férjüket alakot használná (én ezt használnám), azzal azt sugallná, hogy mindegyik asszonynak ugyanaz a férje.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (3):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
8 éve 2015. március 19. 11:18
3 lcsaszar

Jól ellátta a baját - ha egy szenvedőről van szó.

Jól ellátta a bajukat - ha több szenvedőről van szó. Ebben a példában nem kérdés, hogy a "jól ellátta a bajaikat" furcsa lenne.

De: fogták az esernyőjüket - fogták az esernyőiket. Itt a második szerkezet azt sugallja, hogy mindenkinél több esernyő volt. Ez elég valószínűtlen, de "fogták a könyveiket": itt már egyértelmű a több személy - mindenkinél több könyv esete.

8 éve 2015. március 19. 09:50
2 mederi

@cikk:

"A szertartáson az asszonyok megajándékozzák a férjüket."

Szerintem nem érthető félre, de írhatnák úgy is, hogy

"A szertartáson minden asszony megajándékozta a saját férjét."

Ha éppen nem a sajátjukat, akkor "..egymás férjét" lehetne írni, de akkor az ajándékozás előtt már bizonyára sorsot húztak, hogy ki, kinek a férjét ajándékozza meg..:)

8 éve 2015. március 19. 08:01
1 Untermensch4

"A szertartáson az asszonyok megajándékozzák a férjeiket."

Én úgy értelmezem hogy több férjet több asszony ajándékoz meg de az nem derül ki hogy "ki kivel van", saját férjüknek vagy akármelyiknek vagy akár többnek is adnak ajándékot? Pedig milyen finom árnyalatokat képes kifejezni egyértelműen a magyar nyelv mint semmi más a világon... :)