0:05
Főoldal | Rénhírek
M1DNS

Magyar DNS az Urálban

Még 2014-ben kezdődött: Fehér Tibor et al. megállapították, hogy a N3a4-Z1936 haplocsoport lehet az összekötő kapocs a magyar és a manysi gének között. A kutatók most még jobban belecsavarodtak a DNS-spirálba.

zegernyei | 2019. május 29.

A Scientific Reports magyar vonatkozású genetikai tanulmányt publikált a múlt héten (Y-chromosomal connection between Hungarians and geographically distant populations of the Ural Mountain region and West Siberia). A tizennyolc szerzős cikk alapvetően észt‒magyar koprodukcióban készült. A nem észt nemzetiségű szerzők egy része is kötődik a tartui egyetemhez, de a cikk fejlécében szereplő adatok szerint az együttműködésben jereváni és ufai szakemberek is részt vettek. Magyar részről Németh Endre és Székely Gábor informatikus, Fehér Tibor történész, valamint Klima László és Türk Attila őstörténetkutató vett részt a közös munkában. A kutatási eredmények megszövegezése Németh Endre, Helen Post, Siiri Rootsi, Richard Villems és Kristiina Tambets közös munkája.

Magyar DNS az Urálban
Forrás: www.nature.com/scientificreports

A genetikai vizsgálat során 46 eurázsiai populáció köréből vett mintákat elemeztek. A Fehér Tibor és társai (Németh Endre, Vándor Anna, Kornyijenko, I. V., Csáji László Koppány, Pamjav Horolma) által jegyzett korábbi tanulmányban kiszűrt apai ágú genetikai komponensről megállapították, hogy nagy arányban van jelen legközelebbi nyelvrokonaink, a hantik és a manysik körében, valamint a magyarság őstörténetéhez valamilyen módon kötődő baskíroknál és a baskírokkal szomszédos volgai tatároknál is. Ezek a kapcsolatok is két alváltozatra bomlottak. Az egyik a manysik, a magyarok és a baskírok között jelentkezett, míg a másik a magyarok, a baskírok és a tatárok között.

Ezt a jelenséget a szerzők úgy magyarázzák, hogy a megtalált génváltozat az ugor ősnépesség körében alakult ki, valamiképpen összefüggésben lehet az ugor nyelvi egység korával. A későbbiekben az ezen génváltozattal élő populációk közül a magyarok elődei elfoglalták a Kárpát-medencei hont, míg egyes csoportok feloldódtak a Dél-Urál vidéki baskírokban, tatárokban. A mai baskírok és tatárok etnogenezisére alapvetően a mongol támadás, vagyis a tatárjárás volt a legnagyobb hatással. Feltehetőleg a tatárok megjelenése után olvadhatott be a dél-uráli török népekbe ez az ugor kori génváltozatot őrző populáció.

Akik talán magyarul beszéltek, és talán köztük voltak a keleten maradt és Julianus által megtalált magyarok.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (38):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Az összes hozzászólás megjelenítése
08:47 2019. június 24. 08:47
38 bloggerman77

@blogen:

Mindig ezzel a zamárdi későavar temetővel jössz (ami amúgy teljesen unikális ebben a kategóriában), ellenben ott van a kölkedi biztosan germán "pogány" vallást követő kölkedi germán közösség, a teljesen Meroving jellegű, aranytól roskadozó kultúrájával, a pogány germán egyenlő szabad férfiak gyülekezőhelyével a "thing"-gel, ahol az avar uralom elfogadását csak a vezető férfiak avar díszöve jelentette.

Keszthely-Fenékpusztán a romanizált népesség éppen az avar hódítás után építi át az ókeresztény templomát immár "igazi" középkori kora román stílusban háromhajós bazilikává, követve az észak-itáliai stílust.

Mindkét helyen avar temetőnek se hire-se hamva a 670 körüli nagy belső konfliktusig, amikor ezeket az "autonóm" közösségeket az avarok felszámolják,és megjelenik az avar népesség, ami jelentős kulturális visszaesést hoz, pl. az addig kizárólagos föld fölé épített lakóházak helyett ismét megjelennek az Árpád-kor végéig egyeduralkodó földbe ásott veremházak.

tegnap 2019. június 23. 12:14
37 blogen

@bloggerman77: Az igazi avarok mindig azok, akik az avar kultúrát hordozták. Ha az avar népesség egy pillanatban már inkább szőke volt a nagy számú asszimillált germán miatt, akkor ez volt az avarok képe. Nyilván az avar nyelv is úgy nézett ki a germán szubsztrátum miatt, mint a magyar a XI. század végére!

A keveredés pedig pont a régészet alapján rekonstruálhatóan, totális volt. Ezt alapvetően az tette lehetővé, hogy az avar hódítók nem tettek különbséget a meghódítottak és maguk közt. Egy germán közszabad gyors karriert csinálhatott (a Balaton déli parti telepek avarosodó germánjai), egy szegény germán nő egy gazdag avar férjjel gyorsan felemelkedhetett (van temető ahol a férfiak inkább mongoloidok, a nők meg europidok), olykor egész csoportokat fogadtak be, mint a keszthelyi kultúra romanizált népe!

A későavarok késöbb ugyanezt csinálták a szlávokkal. Jó okkal feltételezzük, hogy a X-XI. századi magyar berendezkedés majd minden struktúrája az Avar birodalomból ered!

3 napja 2019. június 21. 22:31
36 bloggerman77

@blogen:

Ezek voltak az "igazi" avarok

16% mongoloidok - őstürk

12% europo-mongoloidok (alapvetően jeniszei típus) - őstürk

Ők meg a Kárpát-medence "ős"lakói:

19% nordoidok - germán

19% cromagnoidok - germán

15% mediterranidok (alapvetően keleti-med.) - keleteurópai sztyepp

19% meghatározhatatlan kevert

Persze egy nyugati kutatónak ez a sokféle népség mind "avar", mint ahogy egy romániai magyar meg "román"...

A régészeti leletanyag éppen azt mutatja, hogy a "griffes-indások" beköltözéséig, a belső-ázsiai eredetű avarok nem keveredtek a helyben a saját társadalmi struktúrájukban háborítatlanul hagyott germánokkal és a germánok által leigázott romanizált népességgel. Nem keveredtek . Mert szinte jelen sem voltak.

5 napja 2019. június 19. 00:08
35 benzin

Az elitek vizsgálgatása félrevisz szerintem. Az avarkori köznépet kéne elővenni és a honfoglaláskori köznépet. Ebből lehetne válaszokat kapni. Reálisan nem látok más utat.

Az ilyen szúrjunk ki egy gént ami gyakori az urálnál, és ugyan ritka a honfoglalóknál de ezzel bizonyítsuk az ugor nyelvüket, vagy bármilyen kapcsolatot a manysik és köztük, na ez az ami félrevisz, és mindig is ez a mentalitás vitte félre az őstörténet kutatást. Gombhoz a kabátot.

Ha teszem azt a honfoglalók elődjei huzamosabb ideig éltek az urálnál, már az bőven magyarázza a közös géneket egy uráli népességgel, akkor is ha előbbiek türk nyelvűek voltak, ha meg ne adj isten a honfoglalók tényleg maguk a baskírok, akkor is ugyanezt az eredményt kapnánk.

Párszor már felhívtam rá a figyelmet de úgy látszik sosem elég, a baskír nyelvben egyetlen darab magyar nyelvi nyom sincs, egy jövevényszó se. Pedig ott vannak a cikk által sugallt beolvadt magyarok köztük, miért is nincs a beolvadás ellenére egyetlen egy szó se ? Nem jön ki a matek, mondhat nekem bárki bármit.

6 napja 2019. június 18. 19:01
34 blogen

@blogen: Azért van igen jelentős átfedés, de nincs alapvető egyezés, mert egy folyamatos, hét-nyolcszáz éves keveredésről beszélünk a rómaiak bukásától a tatárok diadaláig. Ami igaz volt az avar köznépre, az már nem volt igaz a magyarok által itt talál avaroszláv, szláv köznépre és ez utóbbi se öröklódött át a magyar középkori népességbe egy az egyben. A folyamatos keveredés következtében olyan jelenségek játszódtak le, mint például a Balaton-felvidéki temetőkból jól ismert pamiridizáció és részben turanizáció a X-XV. század között, amikor az avaro-germán-szláv típusok elkeveredtek a honfoglalók sztyeppei típusaival és azok domináns pamirid és turanid formái ellágyulva, kevert formákban öröklődtek tovább.

Ilyesmi lejátszódott az aver köznépben is, ott is zajlott a turanidizáció a germán cromagnoid és a türk mongoloid elemek keveredésével a nordoid és keleti-mediterrán elemek feldúsulása is a szláv beáramlás révén. Nem statikus összkép van, hanem egymástól eltérő pillanatképek, amik között szoros összefüggés van a végeredmények tekintetében!

6 napja 2019. június 18. 18:53
33 blogen

@bloggerman77: Nem igaz, van átfedés, de nincs alapvető egyezés. A kárpát-medencei avarok az antropológiájuk alapján egy belsőázsiai-keleteurópai-germán keveréknép voltak, ami jól fedi az útjukat, először a belsőázsiai elemek keveredtek a keleteurópai sztyeppe népességével, majd ezek nagyon komoly mértékben a kárpát-medencei germánokkal.

A tipikus medencei avar típusok a következők voltak:

16% mongoloidok - őstürk

12% europo-mongoloidok (alapvetően jeniszei típus) - őstürk

19% nordoidok - germán

19% cromagnoidok - germán

15% mediterranidok (alapvetően keleti-med.) - keleteurópai sztyepp

19% meghatározhatatlan kevert

Itt idézek sok tanulmánt:

www.theapricity.com/forum/showthread.php...Avar-phenotype/page2

www.theapricity.com/forum/showthread.php...Avar-phenotype/page7

Ugyanakkor az avarokba beolvadó germánok, meg korábban szignifikáns mértékben keveredtek a hunokkal!

www.theapricity.com/forum/showthread.php...ewfull=1#post4924119

A Kárpát-medence a kora-középkorban alapvetően egy germán-sztyeppei keveredés helyszíne volt, ahol mindkét alapvető komponens többszörösen elkeveredett és beolvadt a másikba! Ez okozta alapvetően azt a szituációt, hogy az V-VIII. századi germánok jelentékeny mértékben sztyeppei eredetűek, míg a helyi sztyeppei népek gyakran alapvető mértékben germán ősökre vezethetőek vissza! Erre jött rá a VIII-IX. században egy jelentékeny szláv réteg, majd végül a magyarok zárták a sort és ezen a turko-germán-szláv alapon létrejött helyiekkel keveredtek el, a peremvidékeken, hogy megalkossák a középkori magyar népességet, amelynek síksági elemei inkább sztyeppei, domb és erdővidéki (Dunántúl, stb.) elemei meg inkább kevert eredetűek voltak.

1 hete 2019. június 17. 16:03
32 bloggerman77

@mondoga:

És még egy: nem lényegrelen, amit írtam, mert ha a korai avar állam központja 568-től 626.-ig az ókori Moesiában volt, akkor az elit temetői nem a Kiskunságban keresendők. Hat évtizeden át a Balkán északi régiójában volt a központjuk, talán nem meglepő, hogy a társadalom elitje ide temetkezett...

1 hete 2019. június 17. 15:58
31 bloggerman77

@mondoga:

Ha egy egyén sírjában a mellékletként adott pénzek utolsó példányai mondjuk 630.nél záródnak, akkor a sír ekörül az időpontban lett betemetve. Ez egy elég jó kormeghatározás....

1 hete 2019. június 17. 15:47
30 bloggerman77

@mondoga:

Nem, nem lényegtelen. A kora avar korszak társadalmi elitje jól elkülöníthető, hiszen mongolidok. Nem is mongoloidok, hanem tiszta mongolid típusúak, mik egy jól körülhatárolható földrajzi régióból valók: a bajkáli és az altaj-szajáni, a Bajkál-tó vidékéről. Persze lehet ezt genetikailag vizsgálni, de minek. Csak a DNS vizsgálat is megerősíti azt, amit egy fizikai antropológus első ránézésre is felismer.

Ennél érdekesebb volna a késő avar vezető réteg vizsgálata - ha lennének ilyen lelőhelyek. De nincsenek. Több ezres sírszámú késő avar temetők vannak, a korabeli elitnek ezekben semmi nyoma. És ami fontos: a késő avar köznépi temetők antropológiailag europidok, szinte százalékra pontosan azonos az emvbertípusok előfordulása a magyar középkori anyaggal.

1 hete 2019. június 17. 00:01
29 mondoga

@bloggerman77: Semmilyen időszakból nem ismert megerősített kormeghatározás. Ezt egyébként ennél a vizsgálatnál is hiányolom.

Rengeteg vizsgálható - vizsgálandó - avar csont van. Csak remélni lehet, hogy végre érdemben folytatódik ez a projekt.

1 hete 2019. június 16. 23:55
28 mondoga

@bloggerman77: Amit írsz, szinte érdektelen. A cikk konkrét avar csontok vizsgálatáról szól. Ezek a csontok az avar elithez tartoznak, hogy köztük volt-e a kagán is, másodlagos kérdés. A genetikai kapcsolat a fontos.

1 hete 2019. június 16. 19:53
27 bloggerman77

@bloggerman77:

Továbbá mint írtam, a 670-800 közti időszakból nem ismert semmiféle elithez kapcsolódó temetkezés. pedig lenniük kellett, hisz a másfél százados "sötét kor" után amikor a külföld felfedezi újra az avarokat, az avar főméltóságok éppen háborúztak egymással.

1 hete 2019. június 16. 19:48
26 bloggerman77

@mondoga:

Tényleg nem ismertem ezt, de több vitatható álláspont van már az első képaláírásnál. A barna színnel jelölt terület a szerzők szerint a "korai avar kánság" Fenéket. Több régész rámutatott már arra, hogy ez a kép nem tartható, Konstantinápoly sikertelen ostromáig az avar állam központja a mai Al-Duna vidékén volt. Ennek következtében a kunbábonyi és kunágotai sírcsoportok sem kagánok és hozzátartozóik sírja, mert 1. nem itt volt az avar állam központja 2. ezek gazdag de mégis rendkivül szegényes leletek. A kunbábonyi sírból 2.2 kg arany került elő. Összehasonlításként hozzák, hogy Kuvrat sírjából közel 125 kg! aranytárgyat találtak. Eléggé csóró lehetett ez a kunbábonyi "kagán"

1 hete 2019. június 14. 19:11
25 mondoga
1 hete 2019. június 14. 19:09
24 mondoga

@bloggerman77: Egyszerűbb lett volna beismerned, hogy nem tudod, miről pampogok.

Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin

Veronika Csáky, Dániel Gerber, István Koncz, Gergely Csiky, Balázs G. Mende, Bea Szeifert, Balázs Egyed, Horolma Pamjav, Antónia Marcsik, Erika Molnár, György Pálfi, András Gulyás, Bernadett Kovacsóczy, Gabriella M. Lezsák, Gábor Lőrinczy, Anna Szécsényi-Nagy, Tivadar Vida