0:05
Főoldal | Rénhírek
1943. szeptember 9. Zenta ‒ 2021. április 3. Budapest

Elhunyt Fodor István

Elhunyt Fodor István, a finnugor és magyar őstörténet kutatója. 77 éves volt.

zegernyei | 2021. május 3.

2021. április 3-án elhunyt Fodor István. A Magyar Nemzeti Múzeum egykori igazgatójáról, a Szegedi Tudományegyetem régészeti tanszékének vezetőjéről Révész László, az egyik legjelesebb tanítványa a szakmai pályafutást értékelő, személyes élményeket is felidéző megemlékezést írt. Nekrológjában Révész László elsősorban Fodor István honfoglalás kori régészeti kutatásait emelte ki, és csupán egy-két finnugor őstörténeti munkáját említette. Ezt most a finnugor őstörténet iránt érdeklődő Rénhírek-olvasók számára kiegészítjük.

Fodor István első jelentős finnugor régészeti munkáját a Magyarország története című 10 kötetes összefoglalás első részének háttéranyagaként írta meg Vázlatok a finnugor őstörténet régészetéből címmel. A könyv két tanulmányt trtalmaz: (1. A finnugorok legkorábbi története, 2. A Káma-vidék vaskora). Ezek az őstörténetkutatásban új korszakot elindító tanulmányok egy addig Magyarországon szinte teljesen ismeretlen forráscsoportot tártak fel: a finnugorok régészetével foglalkozó orosz nyelvű szakirodalmat.

Fodor István további finnugor őstörténeti/régészeti publikációi Vigh József gyűjtésében:

Tanulmányok, monográfiák:

Könyvismertetések, kongresszusi beszámolók:

Nekrológok:

Fodor István tudományalkotó tevékenysége mellett időt tudott szakítani a naiv/amatőr/dilettáns őstörténeti nézetek tanulmányozására is. Jól látta, hogy ezen művek elburjánzása mögött jelen van az üzleti szándék is. Véleménye szerint egyes könyvkiadók kifejezetten nyereségvágyból közölték újra az egyébként teljesen jogosan az idők homályába veszett, olykor mérhetetlen tudatlanságon alapuló amatőr őstörténeti műveket. Kiváló íráskészsége miatt rendkívül szórakoztató olvasmányt kínálnak azok a művei, amelyekben az őstörténeti tévelygőkkel foglalkozott. Különösen jelentős a Honti László által szerkesztett A nyelvrokonságról. Az török sumer és egyéb áfium ellen való orvosság című kötetben (Bp. 2010.) megjelent Meghökkentő „őstörténet” és művelői című írása (83‒120.).

Fodor István bölcs gondolatokkal teli, előre mutató életművet hagyott ránk.

Hasonló tartalmak:

Váltás normál nézetre...