0:05

Hozzászólások:

Találatok száma: 72468 | Megjelenített tételek: | Dátum szerint | Cikk címe szerint
Abani: @elhe taifin: Már megbocsáss, engedtessék már meg nekem, hogy eldöntsem, hogy kinek-kiknek a kérdéseire válaszoljak! Tudtommal ez magán ügy és senkinek semmi beleszólása nincs!
Abani: @Fejes László (nyest.hu): Fantázia szüleményekre milyen választ lehet adni? Ami biztos: nem lehet egyértelműen meghatározni, kik voltak a finnugor alapnyelv beszélői, illetve milyen területen beszélté...
Abani: @Abani: "A finnugor terminológiával viszont az a gond, hogy sem történetileg, sem régészetileg nem bizonyítható olyan nép vagy közösség létezése, amely az idõk során a finnugor nyelvcsalád egy-egy ágá...
Abani: Érdemes elolvasni! Kritika! Az uráli-finnugor nyelvek genetikus nyelvcsaládi elméletének ellentmondásairól Götz László www.szabir.com/blog/finnugor-nyelvek-genetikus-nyelvcsaladi-elmelete
Abani: @Fejes László (nyest.hu): A nyelvrokonság pontosan a nyelvek leszármazásbeli kapcsolatát jelenti, kizárólag azt, és semmi mást. -------------------------------- Ez igy egyszerüen nem igaz!! Vagyis csú...
Abani: @El Mexicano: Akkor nem értettél meg! Na mégegyszer: a finnugor nyelvészet következő belső ellentmondása. nyelvtudományunk még mindig a 19. században egyedül érvényesnek tekintett genetikus nyelvcsalá...
Abani: @Abani: A 9 őshaza: Altáj-Szaján hegység vidéke. Molnár Erik (1953); Castrén (1853), ez volt az első Minuszinszki medence. Grjaznov (1956), Kizlaszov (1960) Kelteminár, Aral-tó vidéke. Chernestov és M...
Abani: Csihák György irását is érdemes elolvasniuk funnbugris barátainknak! A finnugor nyelvészet hatására, ma minden érdemleges, írott anyagban az áll, hogy a magyar finnugor nép, rokonaink a finnugorok. Ez...
Abani: @Abani: A NYELVEK GENETIKUS, LESZÁRMAZÁSI ELMÉLETÉT A KUTATÓK TÖBBSÉGE MÁRA ELVETETTE. – A FINNUGOR NYELVÉSZEK NEM. Az embertan megállapítja, hogy a nyelvészeink által legközelebbi nyelvrokonunknak ta...
Abani: @Fejes László (nyest.hu): Mik azok a magari népek? Én bizony ilyenről nem hallottam... ------------------------------------------ Hát elég szomorú, hogy még nem is hallottál róluk! Így talán könnyebb:...
Abani: Szűcs Jenő kutatásai szerint krónikáink legtávolabbra visszanyúló történelmi hagyományai közé tartozik a Hétmagyar, az anonymusi Dentumoger (törökül hét-magyar, amit Kézai már nem értett, s országokat...
Abani: @Abani: Bánffy Eszter, az MTA Régészeti Intézetének egyik vezetője nyilatkozta a következőket: “Többek között például kiderült, hogy a réz- és aranyművesség első virágzó időszakában, a korai rézkorban...
Abani: Dr. Arató István írását nem ártana még finnugristáinknak sem elolvasni! data.hu/get/4497643/A_vilag_nyelve.pdf
Abani: @bloggerman77: Kedves Bloggerman, tessék csak elolvasni! Pontosan a témába vág! www.leventevezer.extra.hu/Obrusanszky.pdf
Abani: @bloggerman77: Kedves Abani "ha a magyarok 8 ezer éve itt vannak a KM-ben, ezt hogyan nem vette észre senki 896-ig?" Mert nem akarták észrevenni! Szerinted a történelem az alattvalókról szólt, vagy pe...
Abani: @bloggerman77: Ki mondja meg, hogy több ezer éve az un. ősmagyar nép és nyelv mekkora területet foglalt magában? "a székelység körében felmért génminta iráni származásra utal" Akkor, hogy is van ez a ...
Abani: ősi finnugor örökségnek mondott – Anya, Atya, Ten, egy, fúj, ég, jó, kő, út – szavaink a „honfoglalásnál” jóval korábban, a kőkorszakban is gyakori használatban voltak a Kárpát-medencében. Az alábbi l...
Abani: Djagfar tarihi: The Türks called the Bashkorts Ugyrs, they were as headstrong as the Türkmens. They worshipped Alp Baradj, but called him Madjar. In their believes, Madjar was the patron of the Life.....
Abani: @Fejes László (nyest.hu): Mit is tudunk eddig? Ha a honfoglalók kis számú kb.1000-3000 fős zsoldos sereg volt kiket behívtak az őslakosok akkor nincs min csodálkozni. Igaz voltak, lehettek közöttük ma...
Abani: @elhe taifin: Te is! Amúgy ez nem válasz a kérdésre!
Abani: @Fejes László (nyest.hu): Ha már szóba hoztad Anonymust mint "tényt" akkor nem ártott volna azt is megemlíteni, hogy Árpád bejövetelekor a székelyeket mint őstelepeseket írja le, kik elébe lovagoltak ...
Abani: A probléma a finnugrizmussal ott van, hogy Ti mindenhonnan bevándorlónak tartjátok a magyarságot a KM-be. Harsáczki György író Dr. Erdélyi István régésszel beszélgetett, aki a történettudományok akadé...
Abani: @Fejes László (nyest.hu): Szerintem éppen Te vagy az aki nem akarja megérteni, hogy mit mondok! 1/ Nem vagyunk rokonok a finn népekkel! 2/ Nyelvi rokonság létezik, de miért éppen mi lennénk az átvevők...
Abani: @Fejes László (nyest.hu): Az már egészen más kérdés, hogy mi értelmük van az ilyen konferenciáknak. -------------------------------------- Pontosan erről van szó! Régészetre nincs pénz és erre van?
Abani: Azért ez sem semmi!!!! 150 millióért erőlteti a kormány a finnugor rokonságot www.barikad.hu/150_milli%C3%B3%C3%A9rt_er%C5%91lteti_korm%C3%A1ny_fi
Abani: @Fejes László (nyest.hu): Kedves Fejes László, én úgy érzem, hogy ez a finnugorizmus kezdve Hunsdörferrel és Budenzel kicsit túl lett értékelve. Én úgy gondolom, hogy az indogermán érdekek miatt jött ...
Abani: @Abani: Még valami: "A vogul és osztják hősmondákban úgyszólván tömegesen fordul elő a sziper (soBar) szó, ami feltétlenül az ősi kultúrát átadó nép neve. Ezt a népet, amellyel a történelem későbbi fo...
Abani: @Fejes László (nyest.hu): Ti feltételeztek nyelvünk kapcsán egy egyenes vonalú etnogenezist. kb így: Volt valamikór egy szibériai urali õshaza, ahol együtt éltünk a finn-permi népekkel, majd elindult ...
Abani: @szigetva: Mert nem csak az!!!!!!!!!
Abani: @Abani: Mert nem lehet az őstörténelmünket összekapcsolni nyelvünkkel! Az egész csak találgatások és hipotetikus elemek halmaza. "A XIX. század óta dívik az az elmélet, miszerint nyelvében él a nemzet...
Váltás normál nézetre...