0:05
Főoldal | Rénhírek
A puding próbája 3.

Nyelvi szerencsejátékok?
Ezt írták a 4. osztályosok magyarból

A nyolcadikosoknak és a hatodikosoknak szóló felvételi után igyekeztünk belebújni egy tíz éves gyerek bőrébe, és megcsináltuk a nyolcosztályos gimnáziumba készülők központi írásbeli magyar nyelvi feladatlapját. Nem teljesítettünk hibátlanul...

Molnár Cecília Sarolta | 2013. február 8.

Az utóbbi héten már megírtunk két felvételit: a nyolcadikosokét és a hatodikosokét. Mai összeállításunkban volt a legnehezebb dolgunk: egy negyedikes általános iskolás bőrébe kellett belebújnunk. Mit kell tudnia egy negyedikesnek, aki valamelyik elitképző nyolcosztályosba készül? – Cikkünkben bemutatjuk a feladatlap nehézségeit.

Szókincs, betűrend, szótagolás

A feladatlap első két feladata elég könnyűnek mondható. Az 1. feladatban nyolc B betűvel kezdődő keresztnevet kellett betűrendbe állítani; csak be kellett őket számozni, nem kellett írni. A feladat arra volt kíváncsi, hogy a diák ismeri-e az abc-sorrendbe állítás szabályait. Gyorsan és könnyen lehetett a feladattal – hibátlan megoldás esetén – 1 pontot szerezni.

A 2. feladat már nehezebb volt: három oszlopban volt 7-7-7 szótag. Az oszlopok fejléceiben meg volt adva, hogy melyik tartalmazza az 1., a 2., illetve a 3. szótagot. A feladat az volt, hogy össze kellett állítani 7 háromszótagú szót a megadott szótagokból. A feladatot nehezítette, hogy nemcsak hogy össze voltak keverve a szótagok az oszlopokban, de még különböző betűtípusokkal is voltak szedve: természetesen megtévesztően, és nem következetesen. Utóbbit teljesen felesleges nehezítésnek gondoljuk, az összeállítandó szavak azonban teljesen hétköznapiak voltak. A hét szó összeállításáért összesen 3 pontot lehet szerezni.

Alapvetően a szókincsre ment rá az 5. és a 7. feladat is. Az 5.-ben hat megadott szóból ki kellett választani hármat és ezeket kellett a megfelelő mondatba illeszteni. A feladatban nem volt semmi nyelvtani trükk, mindegyik ige többes szám harmadik személyű volt, és mindegyik a számolnak volt egy-egy igekötős alakja (átszámolnak, visszaszámolnak, felszámolnak, kiszámolnak, elszámolnak, beszámolnak), ezek közül kellett kiválasztani a megfelelőeket. A feladattal 3 pontot lehetett szerezni.

a) A kirándulók ... a legújabb élményeikről.

b) A játék előtt ... két gyereket, az egyik a bárány, a másik a farkas lesz.

c) A pénztárosok ... a napi bevétellel.

A 7. feladat nem kifejezetten a szókincsről szólt, de jobb híján ezt is ide csoportosítjuk. Meg volt adva négy úgynevezett árnykép, ezekhez kellett kiválogatni a hozzájuk illő kifejezéseket nyolc lehetőség közül. A feladat az árnyképek elnagyoltsága miatt lehetett nehéz. A feladat meglepően sok, összesen 4 pontot ért.

Az árnyképek és a szavak
Az árnyképek és a szavak
(Forrás: nyest.hu)

Nyelvi szerencsejátékok

A 3. feladatot – jobb híján – szókincset tesztelő helyett inkább nyelvi szerencsejátéknak nevezzük, mivel a megoldása elsősorban a koncentráción, a türelmen és a szerencsén múlott. Megadott szavak betűiből kellett összeállítani másik, értelmes szót. Az instrukció nagyon furcsán azt kérte, hogy „alkoss egy-egy új szót...”: de természetesen szó sem volt új szavak alkotásáról, a példa alapján csak le kellett utánozni – bár az sehonnan nem derült ki, hogy ér-e toldalékolni.

pl. ALBÁN BÁLNA                 
RÓKA
TÁBOR
HAJÓ   LAPKA  
ERDŐ   MACSKA  
DURVA   ATLASZ  

Bevalljuk őszintén, hogy az egyik szónál sokat kellett gondolkodnunk, és hiába bámultuk a betűket, nem ugrott be semmi, és nem volt türelmünk a megoldáshoz. (Remélhetőleg a negyedikesek nálunk türelmesebbek!) Mert leginkább a türelmet tette próbára a feladat, szókincsben semmi különöset nem kellettt felmutatni, egyedül talán az ERDŐ-ből a DŐRE/ERŐD/REDŐ állt szokatlanabb szavakból, de itt a három megoldási lehetőség is volt. A nyolc helyes megoldásra 4 pontot lehetett szerezni.

Bevittek minket az erdőbe?
Bevittek minket az erdőbe?
(Forrás: Wikimedia Commons / GNU-FDL 1.2)

Helyesírás

A feladatlap több helyesírási feladatot is tartalmazott. A 4. feladat első részében egy tagolatlan „mondatot” [sic!] kellett tagolni, és helyesen leírni. A tagolatlan mondat nyelvtani terminus volta talán a negyedikeseket még nem zavarta meg, de ha esetleg megtanulták már negyedikben, hogy mi az a tagolatlan mondat (ez nem példátlan!), akkor elcsodálkozhattak, mivel nyelvtani értelemben ez nem volt tagolatlan. Minden esetre az mindenképp zavaró, hogy a mondat szó került idézőjelbe, hiszen nyelvileg valóban mondat volt, csak nem a helyesírás szabályai szerint volt leírva:

afinnországbanésnorvégiábanélőlappokmaishatalmascsordákbanterel
getikahóalólfelszabadulőlegelőkreállataikat

Itt a mondatkezdő nagybetűre, a mondatzáró írásjelre, illetve a tulajdonnevek kezdőbetűire kellett figyelni a szavakra bontáson túl. A feladat második felében pedig „szöveget” kellett három mondatra tagolni, és helyesen leírni. Az instrukcióbeli idézőjelezéssel ugyanaz a probléma, mint az előbbi résznél.

a régi időkben a rénszarvasnak minden porcikáját hasznosították bőréből takarót hálózsákot ruhát csizmát és sátrat készítettek tejét húsát elfogyasztották

Ebben a részben pedig elsősorban az írásjelek használatának szabályait kellett alkalmazni. A feladatra összesen 8 pontot lehetett szerezni.

Nyelvi szerencsejátékok?<br /> Ezt írták a 4. osztályosok magyarból
Forrás: Wikimedia Commons / Lomvi / GNU-FDL 1.2

A 6. feladatban egy szövegben kellett kipótolni a hiányzó betűket. Itt a helyesíráson kívül talán némi szerepet a szövegértés is kapott:

Régen a lapp gyerekek vándoriskolákba jártak. A tan...tók az osztályo...al e...ütt vándoroltak. Később kollégiumi iskolák... fo...tatták a tanulmányaikat. A lapp fi...cskának már gyere...orban meg kelle... tanulnia mindent, ami a nomád élethez szükséges volt. A négyéves gyerekek vándorláskor már a rénszarvas hátán uta...tak, akár ese..., akár hideg id... volt. Amikor feln...ttek, gyalog tették meg a ho...ú ...tat.

Ennek a feladatnak a hibátlan megoldásával 6 pontot lehetett szerezni. Helyesírási feladatok megoldásával pedig összesen 14 pontot – plussz a szövegalkotási feladatban még 3 pontot lehetett kapni a jó helyesírásért.

Szövegértés

Két szövegértési feladat kapott helyet a tesztben: az egyik rendkívül rövid, inkább logikai-szemantikai képességet vizsgált: egy mondat jelentését kellett kiválasztani négy lehetőség közül.

8. András kutyát kért a születésnapjára. Ez volt a kívánsága:

FIATAL IS, KISTESTŰ IS LEGYEN!

Karikázd be annak az állításnak a betűjelét, amelyik egy ilyen kutyára illik!

A) A kutya fiatal és nem kistestű.

B) A kutya nem fiatal, viszont kistestű.

C) A kutya fiatal és kistestű.

D) A kutya nem fiatal és nem is kistestű.

Itt tehát egy nyelvtani konstrikció (az is..., is...) jelentését kellett ismerni; aki tudta, kapott 1 pontot.

A 9. feladatban egy, az Állatkert honlapjáról származó hírt kellett elolvasni. A nagyon furcsa az volt benne, hogy ahelyett, hogy az eredeti szöveget megadták volna, ahogyan egy honlapon egy hír megjelenik, ilyen módon kommentálták:

A hír címe: Nevet kaptak a kistigrisek

A cikk megírásának és megjelenésének ideje: 2011. július 4.

Megtalálható: a www.zoobudapest.com honlapon

Az ebben a szövegtípusban használatos kiemeléseket nem alkalmazták, viszont a hír leadjét dőlt betűkkel szedték. (Ennek a jelentőségét a diákok valószínűleg nem értették, de a teszt kitöltéséhez erre nem is volt szükség.) A gyerekek tehát egy olyan szöveget olvashattak, amilyennel a valóságban biztosan nem találkoznak a közölt formában. A szövegnek volt még egy kritikus pontja; az utolsó bekezdés a következő mondattal kezdődött:

A szibériai tigrisállomány ugyanis veszélyeztetett faj.

Ezen a ponton nem ártott volna korrigálni a szöveget: a kategóriatévesztést ki lehetett volna iktatni (az állomány ti. nem faj). A szövegre vonatkozó feladatok (egy igaz–hamis, egy feleletválasztós és egy információkeresős) könnyűek voltak, csak a szövegben leírt információkat kellett tudni visszakeresni a jó megoldáshoz, amivel összesen 10 pontot lehetett szerezni.

Szövegalkotás

A szövegalkotási feladatban két téma közül lehetett választani. Az egyiket kellett 6-7 mondatban kifejteni. A témák a következők voltak:

1. A kedvenc sportoddal kapcsolatos történet

2. Egy kedvteléseddel, hobbiddal kapcsolatos történet

A fogalmazásnak címet is kellett adni. A témák nem voltak túl izgalmasak; az viszont nehéz volt bennük, hogy olyan sztorit kellett választani, amit van esély elmesélni 6-7 mondatban. A feladattal összesen 10 pontot lehetett szerezni: a jó címért és a külalakért 1-1-et, a tartalomért 5-öt, a helyesírásért 3-at.

Összességében

A fentiekből látható, hogy a feladatsor a legnagyobb hangsúlyt egyértelműen a helyesírásra helyezte: 14 pontot lehetett szerezni helyesírási feladatokban és még 3 pontot a szövegalkotásban. A második leghangsúlyosabb pont a szókincs és a különböző alapvető nyelvi műveletek (betűrendbe állítás, szótagolás) elvégzésének képessége volt; összesen 11 pontot lehetett ezzel szerezni.  A szövegértés volt a harmadik leghangsúlyosabb összetevő; erre összesen 11 pontot lehetett szerezni. A szövegalkotással 10 pontot (bár ebből 3 csak a jó helyesírásra vonatkozott), tehát valójában 7 pontot ért a jó szövegalkotás. Ha pedig szerencsénk volt az anagrammákkal, akkor még 4 pontot szerezhettünk. Kérdéses számunkra, hogy ezekkel a feladatokkal mennyire lehetett felmérni az anyanyelvi képességeket.

Kapcsolódó tartalmak:

Hasonló tartalmak:

Hozzászólások (13):

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
10 éve 2013. február 8. 16:15
13 Sultanus Constantinus

@Fejes László (nyest.hu): Ugyanaz, ami a "hója"-val. :P

10 éve 2013. február 8. 16:04
12 Fejes László (nyest.hu)

@Földönkívüli: Ezt nem értem. Mi baj van azzal, hogy „évada”?

10 éve 2013. február 8. 13:37
11 Sultanus Constantinus

@Galván Tivadar: @Fejes László (nyest.hu): Ezen az alapon ott van pl. az "évada". Nekem bántsa a fülemet (és még az OH. sem hozza!), ennek ellenére már a tv-ben is így mondják.

10 éve 2013. február 8. 13:23
10 El Vaquero

Na, elnézve a kommentelőket, egymás kezét fogva, KGST-s kooperációval talán meglenne a hibátlan eredmény. Ha elkészültetek, akkor jöhet a matek feladatsor, csak utána a tejbegríz :D

10 éve 2013. február 8. 11:43
9 Fejes László (nyest.hu)

@Galván Tivadar: Mondjuk a hója nekem is furcsa, de azt nem értem, miért ne lehetne elfogadni, hogy másnak más a nyelvváltozata. Arról nem is szólva, hogy Radnóti nem ma írta, amit írt. Azért, mert ma nem mondanánk, hogy „Bika rugaszkodván kötél szakadt vala”, nem biztos, hogy Ilosvait ki kell javítanunk...

10 éve 2013. február 8. 10:51
8 Galván Tivadar

@Földönkívüli:

"Nekem a 'hava' mást jelent (pl. "a hegyek hava" vs. "a tavasz első hója")."

Eltekintve attól, hogy itten nekem a tűzróka helyesírás-ellenőrzője aláhúzza a "hója" szót; akkor javítsuk tán ki Radnótit is erre: Ikrek hója.

10 éve 2013. február 8. 10:09
7 Sultanus Constantinus

@Fejes László (nyest.hu): "Mi az a RAKÓ"

A "rak" ige folyamatos melléknévi igeneve (a fát a tűzre rakó).

"És a HÓJA ’hava’?"

Igen, mint 'hónapja'. Nekem a 'hava' mást jelent (pl. "a hegyek hava" vs. "a tavasz első hója").

10 éve 2013. február 8. 09:51
6 Fejes László (nyest.hu)

Vicces a választható téma, ugyanis az 1. nem más, mint a 2. részhalmaza. Ennyit az alternatívákról.

A szókirakós őrület, én biztos nem tudtam volna felnőtt fejjel sem mindet megoldani, hacsak nincs időm valami kombinatorikus módszert kidolgozni.

@Földönkívüli: Mi az a RAKÓ? És a HÓJA ’hava’?

10 éve 2013. február 8. 09:04
5 Sultanus Constantinus

RÓKA - KARÓ - RAKÓ - A KÓR :)

HAJÓ - ÓHAJ - HÓJA - JÓ HA :D

TÁBOR - BÁTOR - BORÁT

LAKPA - KALAP (itt én sem tudnék többet)

A többit meg már ellőttétek.

10 éve 2013. február 8. 08:40
4 Eino81

@Molnár Cecília: a DURVA-ból hamar kijött nekem az UDVAR. Az ATLASZ tud még nehéz lenni, de 2 msp után bejön az ASZTAL.

10 éve 2013. február 8. 08:38
3 Eino81

@Molnár Cecília: Aú, na erre mondom azt, hogy aúúúú... Amikor majd kiszúrja a szemem... Köszönöm :)

10 éve 2013. február 8. 08:28
2 Molnár Cecília

@Eino81: MACSKA -- MAKACS, HAJÓ -- ÓHAJ; én nem ezeket nem tudtam, nekem DURVA volt a legnehezebb. Ez azért eléggé megmutatja, hogy ez a feladat mennyire a pillanatnyi szerencsén múlik, és nem szól a nyelvi képességekről.

10 éve 2013. február 8. 08:23
1 Eino81

Mivel szeretem a kevert betűkből új szavak összeállítását, én is elagyaltam azon a pár szón, de a HAJÓ-ból semmi nem jön ki... És a MACSKA-ból sem... A Yahoo-t még nem magyarították JAHÓ-ra... A másikra se jön ki nekem semmi értelmes:

CSAKMA (csak ma?)

KAMACS

KAMCSA(tka...)

KACSMA

MACSAK

KACSAM

"Új" szót lehet alkotni, de hogy annak értelme is legyen a mai magyar nyelvben, na az már nem működik ezzel a két szóval...